Nezaradené

Nestratiť svetlo, cit pre krásu, ticho a hĺbku! Prestať hrať hry, striedať masky a plášte, zísť z javiska, byť v tichu a samote, nájsť svoju cestu, byť sebou ... Hrať život a žiť nie je to isté.
Ciele sa nemusia splniť, ideály sa pošliapu, srdcia sa zrania, zdravie nebude večné, dôvera sa sklame, rozum sa zasekne, city budú vybuchovať ako prskavky a deti nebudú počúvať …
.... ak sa potom zdvihneme a pôjdeme ďalej s pocitom, že rok 2020 splnil naše predsavzatia – začali sme žiť skutočný život a vyhrali sme.
«   |   »