Nezaradené

SERIÁL: 1. Ako osedlať svoj strach

Radšej sa kontrolovane báť ako nekontrolovane zblázniť!

SERIÁL : Ako osedlať svoj strach

Doporučenia typu: „… zamestnávajte sa, cvičte, udržiavajte kontakty, myslite pozitívne, rozprávajte sa …..“ riešia problém iba dočasne a povrchne. Slová neriešia to, čo prežívate, neriešia žiadny strach – to sú uhýbacie taktiky. Ak burine odtrhnete listy a korene zostanú v zemi – vyrastie znovu a silnejšia! A tak je to aj so strachom!

Čo je strach? Najstarší a najzákladnejší inštinkt prežitia, spúšťa poplachovú stresovú reakcie a zapája celé telo do záchrany. Jeho protikladom je odvaha. STRACH a ODVAHA sú dve cesty a medzi nimi plynie život a vďaka ním aj život na planéte pokračuje.

Čo nás strach naučil? Bojovať, utekať, nereagovať a maskovať sa – čím sa zapája množstvo emočnej energie.

Strach má svoju pamäť! Múdra príroda takto zabezpečila, aby zvládnuté strachy boli uložené ako životná skúsenosť, ktorá sa aktivuje „ak nás znovu napadne lev“. Strach má svoju históriu a všetko sa presne ukladá na časovej osi nášho života.

Strach je v pozadí, každého nášho problému a ochorenia, a preto je dôležité mať ho pod kontrolou.

Čo potrebujeme vedieť?

  1. Strach zasahuje našu mentálnu, fyzickú, emočnú úroveň a našu esenciálnu podstatu – našu dušu, a pracovať je potrebné na každej z nich – stres je totiž zapísaný na každej z týchto úrovní.
  2. Strach má svoju históriu, nevznikol teraz ale vznikol niekde v minulosti a môže mať hlboké korene.
  3. Strach je v mozgu je zapísaný spolu s emóciami v obrazoch. Preto slová pri riešení strachov nepomáhajú, potrebujeme imagináciu – myslenie a tvorenie v obrazoch.
  4. Potrebujeme aktivovať a zapojiť obe hemisféry – ľavá hemisféra pracuje so strachmi je analytická a pravá hemisfére je globálna pracuje s nadhľadom a bez strachu. Ak nás ovláda strach – pracuje viac ľavá hemisféra a pravá je potláčaná. Ak sa o strachoch rozprávate je aktívna ľavá hemisféra … a namotávate klbko strachu…

AKO so strachom pracovať?

Neutekajte pred strachom; nebojte sa ho; prijmite ho ako signál niečoho, čo sa deje vo vašom tele; buďte s ním byť v tichu; pokojne nechajte vo svojom vnútri „vybublať“ všetko, čo sa tam aktivovalo; dýchajte a pomôže FO dýchanie.

Čo je FO držanie?

Frontálno – okcipitálne držanie hlavy (FO držanie) je účinnou a prirodzenou technikou, ktorú používa ľudstvo nevedomky celé veky. Je to známy jav, položiť si hlavu do dlaní, ak máme starosti, maminky často hladia deti po čele. FO držanie prepája frontálne a okcipitálne oblasti mozgu tak, že rukami držíme čelnú a zadnú časť hlavy a v kombinácii s pokojným dýchaním dochádza k uvoľneniu stresu a odpojeniu traumatických emócií, ktoré sú uložené v hlbších štruktúrach mozgu. Aktivovaním periférnych častí mozgu sa začnú tvoriť nové myšlienky a nové vizuálne obrazy a to bez emócií. Odporúčam používať FO držanie u detí, ktoré zažívajú stres,

1.krok. Dýchanie

Ak ste v strachu a v strese, svaly na hrudníku, ramenách a krku zvyčajne stuhnú. Dýchanie v strese je panické, rýchle, povrchné. Následne má mozog málo kyslíka, nevie sa sústrediť a môže vznikať panika ako keď sa dusíte.

Dýchanie nosom stimuluje viac činnosť mozgu a dýchanie ústami smeruje viac do hrudníka a pôsobí relaxačne. Dýchanie má svoje fázy – nádych a výdych. Nádych je aktívnejší a potrebuje energiu na prácu pľúcnych svalov a výdych ja pasívnejší, plynúci pod váhou hrudníka.

Nádych so zadržaním dychu na vrchole dáva priestor pre plnohodnotnú výmenu kyslíka a oxidu uhličitého. Výdych prichádza prirodzene, je najrýchlejším prostriedkom na spustenie procesu uvoľnenia.

Opakované vydýchnutie nechajte pokojne plynúť čo najdlhšie. Na konci výdychu nechajte pauzu, v ktorej sa všetko zastaví. Dychová pauza je iba kratučká, ale znamená absolútny pokoj. V tejto fáze dýchania pochopíte skutočný význam ticha a pokoja. Bez záverečnej pauzy by nešlo o relaxačné vydýchnutie, ale iba o hlboký výdych.

Obe fázy – nádych aj výdych so zadržaním dychu na vrchole nádychu a pri ukončení výdychu – rozbíjajú rytmus nervózneho dýchania.

  • Relaxačná dychová metóda na eliminovania stresu – vypustíte ho zo seba ako vzduch z balóna s použitím písmen – E, E, I, O, a U. V dobre vyvetranej miestnosti sa nadýchnite a výdychom ako by ste spievali eeeeeeeeeee – tak dlho ako len môžete. Idete do hlbokého výdychu. Toto cvičenie posilňuje svaly ľavej a pravej strany pľúc. To istí cvičíte s aaaaaaaa s bruchom mierne vystrčeným dopredu, pričom napätie pocítite aj v kolenách a stehnách. S písmenom iiiiiiiiiiii povzbudíte svalstvo celého tela. Uuuuuuuu oživí svalstvo panvy a sedacie svalstvo. Ooooo oživí svalstvo hrudného koša. Vyspievaním všetkých písmen pocítite, že toto dýchanie vám vymasírovalo celé telo.

  • Nádych, zaťatie pästí a výdych s uvoľnením pästí – to je spôsob na uvoľnenie napätia v tele.

  •  Zívanie je účinný spôsob na aktivovanie mozgovej činnosti: v hlbokom výdychu sa aktivuje reflex zívania.

  • Zadržanie dychu: 3x za sebou – sa nadýchnuť, zadržať dych na 10 -20 sekúnd a vydýchnuť. Toto dýchanie zastavuje nevhodné správanie, ukľudňuje a mozog môže viac využiť kyslík ako pri plytkom dýchaní.

  • V stresovej situácii môžete využil – nádych jednou nosnou dierkou a výdych druhou a po 10 opakovaniach predýchať podobným spôsobom druhú nosnú dierku.

Na začiatok môžete využiť zaujímavú pomôcku: sústreďte sa na obraz – nájdete ho na FC Výchova v kocke –  v pokojným dýchaním ho sledujte a ustáľte. POTOM myslite na svoj strach, dýchajte, sledujte obraz a snažte sa postupne minimalizovať pohyb obrazu, nezabúdajte na FO držanie hlavy a dýchanie… 

2.krok. Potrebujeme aktivovať a zapojiť obe hemisféry

 

(spracované podľa pripravovaného materiálu: Výchovné metódy a Ako pracovať s emóciami detí. Mgr.L. Adamcová)

«   |   »