Nezaradené

2. Ako osedlať svoj strach

Zrovnoceňovanie mozgových hemisfér je nevyhnutné  aj v procese učenia, ale aj pri oslabení intenzity strachov

2.krok. Potrebujeme aktivovať a zapojiť obe hemisféry aby naše myslenie neovládali strachy

Tajomstvo úspechu tvorivých ľudí spočíva v optimálnom striedaní oboch mozgových hemisfér – aby spolupracovali a neblokovali sa. Dôležitá je aktivácia pravej tvorivej hemisféry, ktorá je vo svete racionality odsúvaná. Silnejší vplyv vo vývine detí má ľavá hemisféra – vďaka učeniu slovami ale aj strachu zo skúšania.

Ľavá hemisféra je zameraná na detaily, používanie jazyka a predovšetkým vníma a intenzívne prežíva strachy. Jazykom pravej hemisféry sú obrazy, hudba, farby, vône, pohyb a jej úlohou je tvoriť. Je nadčasová, vníma celok a predovšetkým nepozná strachy! Zrovnoceňovanie hemisfér je nevyhnutné  aj v procese učenia ale aj pri oslabení intenzity strachov

Cvičenia na posilnenie aktivít pravej hemisféry:

  • krížové cvičenie: striedanie pravej ruky v kontakte s ľavou nohou a naopak,

  • dobrou pomôckou sú cvičenia rúk a rôzne prstové krížové cvičenia,

  • kreslenie naslepo, so zatvorenými očami, kreslenie v tme, rýchle čmáranie, maľovanie, písanie,

  • hudba, tanec a spev: práve spev je ten, ktorý spája aktivitu pravej a ľavej hemisféry,

  • zvukomaľba: hrajte sa so zvukom, spevom, pospevujte si, tvorte rôzne kombinácie veršov, kresieb a hudby,

  • výmena pólov: písanie ale aj čarbanie opačnou rukou vás uvedie do meditatívneho stavu, v ktorom sa vám objavia inšpirujúce myšlienky,

  • modelovanie plastelínou alebo modelovacou hlinou: zamestnáte pri tom striedavo obe ruky,

  • simultánna činnosť: písanie, kreslenie súčasne oboma rukami, imaginárna hra na klavíri, na husliach, dirigovanie hudobného diela – takto zladená činnosť zapája mozog ako celok.

Využiť môžete fantáziu – základ je, pri cvičení krížiť stredovú líniu tela. Účinný je aj tanec, najmä náš ľudový. Súčasne tieto cvičenia pomáhajú aj pri aktivovaní imaginácie, predstavivosti, tvorivosti a fantázie a to je zapojená pravá hemisféra….

3.krok. Trénujte predstavivosť, obrazotvornosť, fantáziu alebo jednoducho imagináciu, ktoré sú podstatou vyššej tvorivej inteligencie. Vďaka dobrej predstavivosti mohli vzniknúť vynálezy, prevratné objavy aj nádherné umelecké diela.

«   |   »