9-ročné dievčatko, šikanované kamarátkou

…na ktorú bolo fixované, pretože malo problém komunikovať s ostatnými deťmi. Kamarátka, ktorá bola súčasne aj jej spolužiačkou ju zneužívala podľa svojich potrieb.

Spolu navštevovali športový krúžok a navštevovali aj tanečný súbor. Dievčatko bola neisté, uzatvorené a začali sa u nej fixovať pocity menejcennosti – vždy a všade bola v pozadí kamarátky.

I napriek tomu, že chápala rady rodičov, bála sa vzdať tohto zdeformovaného priateľstva. Postupne sme sa prepracovali k jej veľkému záujmu, ktorým boli kone – mala silný vzťah ku všetkým zvieratám, s ktorými dokázala svojským spôsobom komunikovať. Jej silný vzťah ku zvieratám sa už v tomto veku prejavil jej rozhodnutím, že bude veterinárkou, čo však pani učiteľka zastavila spôsobom: „Nemôžeš byť veterinárka, pretože nemáš čisté jednotky.“ Trvalo dlhšiu dobu spracovať vnútorný konflikt maloletej: „žiť podľa pravidiel väčšiny – mať kamarátky, byť úspešná, slávna“ s „pokojným svetom zvierat.“ A práve  vo svete zvierat si našla svoj okruh kamarátov – spriaznené duše.

Trendu – čistých jednotiek, byť uznávaný, pohybovať sa v okruhu významných ľudí, byť v prúde, mať úspech, ktorý môže deťom zaručovať aj bohatstvo, podliehajú aj rodičia. Nepriamo týmto naladením môžu  dezorientovať svoje deti, ktoré si potom nevedia nájsť svoje miesto. Citlivo vnímať danosti a špecifické schopnosti dieťaťa  je tiež cesta  jeho rozvoja a možno aj bohatstva.