Ženy a matky

Každá matka sa stane svokrou1. Nie je žiaľ ojedinelé, že zaťkovia alebo nevesty nemajú svoju svokru v láske alebo to platí opačne – ona si neobľúbila ich. Čo myslíte, prečo tento rodinný problém tak často vzniká?

On nevzniká, on je starý ako ľudstvo a sprevádza rodiny naprieč generáciami. Čiže má svoje hlboké korene a opakuje sa v každej generácii.

Každý muž a každá žena sa raz stanú otcom a matkou, a stanú sa aj zaťkom a nevestou, a určite budú aj svokrom a svokrou. V jednej osobe zažívajú pocity trpiacej nevesty a dominantnej svokry. Nesú si v sebe celý archív ich pocitov.

Skúsme krátku meditáciu. Zatvorte si oči : Pokojne dýchajte a predstavte si svojho malého syna alebo dcéru …, skúste vnímať ich detstvo….,predstavte si ako sa spolu hráte, spievavate, smejete sa, uspávate ich. Sledujte ako vaše deti rastú, dospievajú …., až raz, ste v nádhernom kostole, v ktorom vediete svoju dcéru/syna k oltáru, kde na nich čakajú ich partneri …, nežne sa pobozkajú a spolu odchádzajú…, zostávate sama, …. iba z diaľky sledujete, akí sú šťastní, občas si nerozumejú, hádajú sa, smejú sa, kričia na deti …, a vy ste z toho zmätená – utekať tam, niečo im treba povedať, zachrániť maličké deti. Ozýva sa váš materský alebo otcovský cit. Akoby ste zabúdali, že vaše deti vyrástli. Niečo sa vrátilo a vy možno trpíte. Precíťte tieto pocity a iba ich predýchajte aby sa rozpustili.


2. Môže ísť aj o generačné rozdiely v názoroch, alebo napríklad aj nesúhlas s výchovou či starostlivosťou o dieťa – vnúča. Určite existuje cesta pre mier a pokoj v rodine. Čo navrhujete? Kto by mal ustúpiť? Ako nájsť zlatú strednú cestu?

Sú to priam zákonité generačné rozdiely a s rozdielovými názormi skoro vo všetkom. Vždy však máte dve cesty – máte možnosť, v nezhodách pokračovať alebo nájsť mier a pokoj aj pre ďalšie generácie.

Hovorí sa, že múdrejší ustúpi, ale skôr by som bola za kompromis a to je tá zlatá strednú cesta. Nájsť cestu pokoja.


3. Ste detskou psychologičkou. Stretli ste sa už vo svojej praxi s dieťaťom, ktoré ťažko znášalo takýto boj – boj rodiča a starého rodiča?

Predovšetkým som sa s tým stretávala vo svojej znaleckej činnosti. Pri rozvodoch rodičov sa riešilo nielen stretávanie detí s otcom ale aj so starými rodičmi. Znalcom som bola  45 rokov a videla som aj dôsledky odmietavého správania rodičov u ich detí v ich dospelosti. Paleta detských ťažkostí je rôznorodá, a v ich dospelosti sa už nedávajú do súvislostí s problémami v detstve.

Na druhej strane, ak hľadáme v terapii posilňujúce oporné body pre klienta, mnohí často povedia: Rodičia moju výchovu nezvládali, ale mal som starých rodičov, milovali ma, dali mi všetko, všetko ma naučili.

Doporučila by som rodičom zamyslieť sa – ak by sa im niečo stalo, súhlasili by s tým, aby deti boli umiestnené v detskom domove alebo aby boli dané starým rodičom? Deti by si vybrali starých rodičov, pretože ich milujú, nesú si ich v sebe, a sú súčasťou aj ich identity.

Všetci sme súčasťou rodového poľa svojho otca a svojej matky, a toto nezmenia odmietavé názory a postoje mladých rodičov. Pre deti a ich deti je dôležité, aké emócie prevládajú v každom rode, je to láska, úcta, radosť alebo hnev, kritika obviňovanie, ponižovanie.

Od týchto emócií záleží, aká je sila rodu, aká energia prúdi až k vašim deťom, taká je potom ich sila, taká je ich imunita, odolnosť voči životným skúškam. Častým problémom detí je ich imunita, ale tá nie je o liekoch ale sile ich rodu.

4. Ako to tieto deti prežívajú? Čo im radíte? Základom je, aby si vstúpili do svedomia dospelí, až potom bude šťastné aj dieťa…

Ťažko. U deti sa objavuje strach, smútok, hnev agresia, ochorenia – a riešenie týchto dôsledkov je už zložitejšie. Jednoducho platí , že to čo cítia rodiča k sebe, k svojim rodičom, svokrovcom cítia aj ich deti a citová atmosféra v rode ich formuje na celý život. A predovšetkým zlosť, hnev rodičov znamená, že deti necítia ani ich lásku, aj keď ich objímajú. Nahnevaný rodič nemôže dávať lásku ak je plný hnevu . Samozrejme, ak rodičia zostarnú,  môžu tieto emócie zažívať od svojich detí. Čo sejú, to budú žať.

5. Muži často svojich svokrovcov príliš neriešia a nekomentujú, zato ženy majú tendenciu hodnotiť, rozoberať, súdiť. Vyplýva to asi práve z tej zvýšenej emočnosti u žien. Z pohľadu vás ako psychologičky a starej mamy – ako takéto správanie mladšej generácie môže ublížiť citlivej duši babičky a dedka?

Správanie nás všetkých predurčujú archetypy-pravzory, a ich vplyv vidieť už pri rozdielnom vývoji chlapcov a dievčat. Podrobnejšie o nich hovorí známy psychológ K.G.Jung.
Energia matky je kruhová, centrujúca okolo ohniska, okolo detí a charakterizujú ju objatia, mäkkosť, nežnosť.
Energia otca má energiou ťahu – sledovať, stopovať, loviť, čo si vyžaduje rozhodnosť a silu. Otec učí deti ísť do sveta, vytvárať vzťahy a prekonávať prekážky, a bojovať.

Matka vytvára väzby dieťaťa na domov, a toto je dôvodom, prečo ženy reagujú citlivejšie, keď im niekto vstúpi do ich domova. Preto sú matky citlivejšie aj na to, ako sa zabezpečuje starostlivosť o malé deti. A toto sa bude opakovať aj keď sa mladá matka stane svokrou.

Duša babičky a dedka je citlivá ako detská duša. Deti prichádzajú a starí rodičia odchádzajú – sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Ak ubližujete deťom ubližujete aj im, ak ubližujete im, ubližujete aj deťom. Verte, že aj duša mladých rodičov sa bude trápiť preto, ako sa správali k rodičom a svokrovcom.

6. Je krásne, keď sa v rodine tolerujú, rešpektujú, majú radi. Ako tento ideálny stav medzi príslušníkmi rodiny docieliť?
Moja obľúbená téma – Prečo trafená hus zagága? Pretože, „to niečo“, čo ju trafilo, prešlo do jej vnútra a tam sa s niečím podobným zrazilo. Ak by „to podobné“ tam nebolo, „to niečo“ by prešlo spôsobom – „jedným uchom dnu a druhým von“.

Ak vás (nielen) svokra hnevá a zlostí, je vaším hlboko uloženým tieňom , ktorý nechcete vidieť alebo ste naň zabudli. Svokra zase vidí v neveste svoju bezradnú mladú nevestu.

A druhá téma – „kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“ Možno si poviete, to už dneska neplatí . Platí, hlavne pre vaše zdravie. Ak necháte tie „kamene“ prejsť do svojho vnútra, zničia vás. Ideálne je, ak sa od vás odrazia a vrátia odkiaľ prišli.

Cesta je riešiť svoje tiene a svoj pevný štít, od ktorého sa „kamene“  odrážajú . Iná cesta neexistuje. Zaoberať sa svokrou, čo by mala, ako by mala – nie je riešením. „Moja zmena, spôsobí aj jej zmenu“.

Základom všetkého je prijatie – svokra je matka, vďaka ktorej máte svojho manžela a svoje deti.


7. Dieťa vyrastajúce v prostredí, kde sa starí rodičia a jeho rodičia netolerujú, môže mať v budúcnosti emočné či vzťahové problémy?

Nielen emočné a vzťahové problémy, ale aj zdravotné problémy. Opakujúce netolerantné správanie v niekoľkých generáciách, už spôsobuje rôzne ochorenia. Moje skúsenosti hovoria – či už onkologické ochorenia, cukrovka, autizmus, anorexia, poruchy učenia, ADHD, depresie a množstvo iných – všetky majú svoje hlboké korene, a to sú negatívne emócie v rode.

8. Už sme sa v minulosti rozprávali v jednom z článkov o tom, že starí rodičia sú v živote dieťaťa dôležití, no nemajú vychovávať, ale byť tu pre ne. Odporučili by ste možno aj im, aby rešpektovali výchovu a zmýšľanie rodičov, aby sa prehnane nezapájali činmi, skôr dobrými radami? Ako majú mamy tieto situácie riešiť?

Som stará mama aj svokra a verte mi, že nami lomcuje strach. Bojíme sa o vás. Strach, ktorý je intenzívnejší kvôli dobe, ktorá je pre nás zložitejšia. Byť vo veku, kedy ste už sama, neistá, nepotrebná a s mnohými zdravotnými problémami – nie je nič moc. Už nie je síl na riešenie niektorých svojich vlastností.

Mne pomohlo onkologické ochorenie, ktoré ma prinútilo riešiť témy, ktoré mi uľahčujú starobu. Preto hovorím mladým rodičom – riešte svoje „neduhy“ v mladosti, pretože v starobe budete potom iba trpieť.

Všetky nedoriešené emócie hnevu, nenávisti, bezmocnosti, ktoré prežívate ako nevesta alebo ako svokra, si nesiete do svojej staroby. A tam majú svoju silu, ale vy už nebudete mať silu riešiť ich a potláčať ich. Preto sa mnohí starí rodičia správajú komplikovane a ich správanie nemôžete ovplyvniť racionálne.

Zlou svokrou sa stáva zranená a utláčaná nevesta. Treba vedieť odlíšiť, či ide o generačné nezhody alebo ide o patologické osobnostné prejavy či už svokry alebo nevesty.
Či už sú problémy na jednej alebo druhej strane, dá sa na ne pozrieť aj z poznaním – „všetko zlé, je na niečo dobré“

Bohužiaľ svokry často majú priestor iba na rady, pretože im nie je daný priestor na činy – ísť niekde s vnúčatami, ísť po deti do škôlky ….

A naše rady to nie je iba naša múdrosť, je to múdrosť všetkých žien, všetkých svokier na generačnej línii.


9. Čo by ste na záver poradili všetkým rodičom a starým rodičom? Ako sa správať k sebe tak, aby boli pre deti vzorom?
Tu nejde o to, aby si začali riešiť svoje problémy kvôli svokre a svokrovi, alebo kvôli neveste a zaťkovi, ale kvôli sebe. Hnev, ktorý v sebe cítite a potláčate ubližuje iba vám, svokre nie.

Skúsme znovu krátku meditáciu – zatvorte si oči: „Pokojne a prehĺbene dýchajte …, precíťte, čo cítite, ak myslíte na svokru, …. buďte s týmito pocitmi, sústreďte sa na svoj hnev a pre dýchavajte ho …,vo svojom vnútri sa zlostite, povedzte čo jej potrebujete povedať, odreagujte to…, nechajte vo svojom vnútri všetko  postupne rozpustiť ……

Potom si predstavte svokru a za ňou jej maminku, jej svokru, a za nimi ich maminky a ich svokry…. nevnímajte iba svokru, vnímajte všetky tieto matky, svokry, ženy. Mnohé prišli o svoje deti a boja sa ich straty, mnohé mali zlé svokry. Nesúďte ich, nepoznáte totiž ich osud. Iba ich prijatie vám dáva silu. Skúste iba skloniť hlavu, položiť ruku na srdce a poďakovať sa im za svojho manžela, za svoje deti, a možno aj vnúčatá. Urobte iba toto gesto a potom môžete pokojne riešiť aj komplikovanejšiu komunikáciu so svokrou.

Ak rozpustíte svoj potláčaný hnev, bude aj vaše správanie úplne iné, aj keď budete v niečom svokre oponovať. Budete to robiť s pokojom vo svojej duši. Takto môžete zmeniť svoje postoje aj voči maminke, voči šéfke, manželovi….

Nie je dôležité iba tváriť sa milo, dôležité je cítiť sa milo.

Podobne aj svokra by mala ukončiť všetko, čo by ju pred „božím súdom“ zaťažovalo.

Moje rady bývajú jednoduché – začnite problémy riešiť u seba. Riešte svoje nevedomé tiene, ktoré vidíte vďaka svokre a spevňujte svoj štít voči útokom. Čo je vaším štítom – to je vaša tolerancie, schopnosť prijať a byť nad vecou, mať svoju sebaistotu, sebaúctu a veriť si. Ide o hodnoty, ktoré obohatia vašu osobnosť a váš život. Určite vám pomôžu aj pri výchove detí, obohatia partnerský vzťah, skultivujú komunikáciu a to všetko iba vďaka svokre.

No a riešiť nevedomé tiene je zaujímavé – tam neplatia racionálne úvahy a teórie. Ak vás hnevá svokra, nerozmýšľajte a nemotávajte teórie, pracujte s predstavou, mentálne si predstavte ako s ňou hráte tenis a predstavte si ako proti úderom odrážate jej loptičky.

Mgr.Lýdia Adamcová

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

 

 

Prečítajte si tiež

Zdravie

Liečme sa, pokiaľ sme zdraví !

Prečo? Dôležité sú dva dôvody: Ak vám dnes povedia, že máte onkologické alebo iné ochorenie, to neznamená že vzniklo teraz a tu. Každé…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

AKO sa dieťaťu ospravedlnIť

Duša dieťaťa je veľmi zraniteľná. Výčitky, obviňovanie, kritika, občas nadávky, krik alebo aj urazený nezáujem detské rany iba jatria. Pracujem s nimi, vnímam…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Prečo sú deti také, aké sú?

Sú “zlé“ deti skutočne „zlé“? Sú náročné deti skutočne náročné? Sú neposlušné deti skutočne neposlušné? Sú hlúpe deti skutočne hlúpe? Deti nám svojim…
Zobraziť
Menu