Problémy vo výchove, Výchova

Prečo strácame spojenie so SVOJIM internetovým svetom

  • Predovšetkým strácame internetové spojenie so svojou mysľou, so svojim vnútorným poradcom a svojou dušou,

  • strácame internetové spojenie so svojimi rodičmi a rodom,

  • strácame internetové spojenie s vesmírom, kde je uložená všetka múdrosť sveta vznikajúca milióny rokov.

Albert Einstein povedal, že nedostáva nápady, že ony dostávajú jeho a najlepšie nápady mu prišli, keď sa holí.

Michael Jackson povedal, že melódie, ktoré píše nie sú jeho, iba ním prechádzajú.  Je iba potrebné dovoliť aby nápady a melódie ku nám prišli. 

Odkiaľ prichádzajú? 

Jules Verne, žijúci v 19. storočí vo svojich dobrodružných románoch popísal prevratné objavy, objavujúce sa v dnešnom reálnom svete. 

Kde boli skryté? 

Strácame svoju intuíciu a inštinkt. 

Zabudli sme, že sme súčasťou internetu presahujúceho naše poznanie a náš priestor, a to len preto, lebo sa „hrabeme na svojom piesočku“.

Dnešná generácia je pyšná na to, čo dokáže – aké mobily, aké počítače, technológie ovláda … Sú tým, všetkým fascinovaní.

Deti sú tým pohltené, ohúrene až hypnotizované modernými technológiami,  ale mnohé stoja na jednom mieste. Nevedia sa rozhodovať, reagovať v zložitejších situáciách, prekonávať prekážky, vyjadrovať svoje názory.

Starí Číňania majú príslovie, ktoré hovorí: „Nič nepatrí k rodinnému bohatstvu, čo prejde dverami“. To znamená, že čokoľvek, čo prichádza zvonka, či už dobre mienené rady alebo doporučenia, nemajú tú silu, ktorá je potrebná k tomu aby sa veci zmenili. Pravá zmena je výsledkom zmeny vlastného, vnútorného poznania.

Riešenie akéhokoľvek problému si nesieme v sebe.

Čítame recenzie, hodnotenia a vyjadrenia iných, orientujeme sa podľa názorov iných. Dostávame sa do stresu, ak sú protichodné.

Čítame  – „ten a ten lekár je zlý, pretože…“. Možno je zlý, pretože odmietol napísať lieky a poradil pacientovi zmeniť životný štýl, alebo doporučil inak pristupovať k problémom dieťaťa…

Už deti učíme preberať hodnoty iných – toto je pekné, toto je dobré, toto sa páči starým rodičom, učiteľom  a deti si nestíhajú vytvoriť svoj vlastný názor. 

Čo robiť?

Samozrejme, nemôžeme žiť bez vonkajších informácií, je ale dôležité nechať ich prejsť filtrom svojho poznania a až potom zaujať určitý postoj.

Ani najlepšie rady, najlepší odborníci vám nemusia vedieť povedať – prečo, čo a ako?  Viete to iba vy.

Môžu vám zistiť onkologické ochorenie, môžu vám zistiť diabetes, astmu, alergiu, depresiu, ….

Môžu vás operovať a liečiť, čo je samozrejme potrebné.

Ale iba vy máte uložené informácie o tom, prečo tieto ochorenia máte, čo je ich príčinou, čo vám chcú povedať.

Iba vy viete, aké emócie ste prežívali vy a vaši rodičia, starí rodičia. Emócie, ktoré zostali neukončené, potlačené, neuznané. 

Iba v sebe nájdete rady špeciálne „šité“ na ten, ktorý váš problém a k tomu vám vaše podvedomie pošle vnútorné obrazy.

Mgr.Adamcová Lýdia

Výchova v kocke

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveVýchova

Úcta, má ešte miesto v našich životoch

Úcta, pokora, rešpekt, uznanie, prijatie sú prejavy, ktoré obohacujú život každého človeka. V súčasnej spoločnosti sa stávajú skôr okrajovou témou a postupne akoby…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

„JA SÁM“- sila, z ktorej sa rodí neposlušnosť

Čo potrebujú neposlušné deti, aby boli poslušné? Zážitky a aktivity! Aktivity, ktoré ich fascinujú a rastú s nimi. Deti inštinktívne vedia, čo všetko…
Zobraziť
Menu