Problémy vo výchove, Výchova

Ako strácame svoje internetové spojenie …

… ako strácame SVOJ internetový svet

  • strácame internetové spojenie so svojou mysľou, so svojim vnútorným poradcom a svojou dušou,

  • strácame internetové spojenie so svojimi rodičmi a rodom,

  • strácame internetové spojenie s vesmírom, kde je uložená všetka múdrosť sveta vznikajúca milióny rokov,

  • strácame  jeho bohatstvo, múdrosť, krásu, lásku plynúcu k nám.

Úspešní ľudia – ako Albert Einstein povedal, že nedostáva nápady, že ony dostávajú jeho a najlepšie nápady mu prišli, keď sa holí. Michael Jackson povedal, že melódie, ktoré píše nie sú jeho, iba ním prechádzajú – čiže treba dovoliť aby nápady a melódie ku vám prišli. Odkiaľ prichádzajú? Jules Verne, žijúci v 19. storočí vo svojich dobrodružných románoch popísal prevratné objavy, objavujúce sa v dnešnom reálnom svete. Kde boli skryté? 

Strácame svoju intuíciu a inštinkt. 

Zabudli sme, že sme súčasťou internetu presahujúceho naše poznanie a náš priestor a to len preto, lebo sa „hrabeme na svojom piesočku“.

A dnešná generácia je pyšná na to, čo dokázala – aké mobily, aké počítače, technológie …..

Sme tým, všetkým fascinovaní. Deti sú tým pohltené, ohúrene až hypnotizované a mnohé stoja na jednom mieste – nevedia sa rozhodovať, reagovať v zložitejších situáciach, prekonávať prekážky, vyjadrovať svoje názory.

Starí Číňania majú príslovie, ktoré hovorí: „Nič nepatrí k rodinnému bohatstvu, čo prejde dverami“. To znamená, že čokoľvek, čo prichádza zvonka, či už dobre mienené rady alebo doporučenia, nemajú tú silu, ktorá je potrebná k tomu, aby sa veci zmenili. Pravá zmena je výsledkom zmeny vlastného, vnútorného pohľadu.

Riešenie akéhokoľvek problému si nesieme v sebe.

Čítame recenzie, hodnotenia a vyjadrenia iných, orientujeme sa podľa názorov iných. Dostávame sa do stresu, ak sú protichodné. Čítame – „ten a ten lekár je zlý, pretože…“. Možno je zlý, pretože odmietol napísať lieky a poradil pacientovi zmeniť životný štýl, alebo doporučil inak pristupovať k problémom dieťaťa…

Už deti učíme preberať hodnoty iných – toto si pekne urobil, toto je dobré, páči sa to starým rodičom, učiteľom  a deti si nestihnú vytvoriť svoj názor. 

Samozrejme, nemôžeme žiť bez vonkajších informácií, je ale dôležité nechať ich prejsť filtrom svojho poznania a až potom zaujať určitý postoj.

Ani najlepšie rady, najlepší odborníci vám nemusia vedieť povedať – prečo, čo a ako?  Viete to iba vy.

Môžu vám zistiť onkologické ochorenie, môžu vám zistiť diabetes, astmu, alergiu, depresiu, …. Môžu vás operovať a liečiť, čo je samozrejme potrebné. Iba vy vie, prečo tieto ochorenia máte, čo je ich príčinou, čo vám chcú povedať, aké emócie ste prežívali vy, vaši rodičia, starí rodičia. Emócie, ktoré zostali neukončené, potlačené, neuznané. 

Iba v sebe nájdete rady špeciálne cielené na ten, ktorý váš problém a k tomu vám vaše podvedomie pošle vnútorné obrazy a spôsoby, ako to zmeniť. Iba musíte obnoviť internetové spojenie s vaším vnútorným hlasom. Alebo, nájsť odborníka, ktorý to vie a ktorý vás to môže naučiť.

Mgr.Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Zdravie

Kedy odíde koronavírus?

Kedy odíde koronavírus? Keď bude vidieť, že sme pochopili prečo a načo prišiel... Keď bude vidieť, že sa ho nebojíme a svoju ochranu…
Zobraziť
Zdravie

Ako vpustiť viac svetla do zimnej tmy?

Ak spomalíme, oddychujeme, regenerujeme – predchádzame vyčerpaniu a ochoreniam, ktoré nás práve v zime prenasledujú. To je pôvodný zámer múdrej prírody. … pomôže…
Zobraziť
Menu