Problémy vo výchove, Výchova

Ako strácame svoje internetové spojenie …

Ako strácame spojenie so SVOJIM internetovým svetom

  • Predovšetkým strácame internetové spojenie so svojou mysľou, so svojim vnútorným poradcom a svojou dušou,

  • strácame internetové spojenie so svojimi rodičmi a rodom,

  • strácame internetové spojenie s vesmírom, kde je uložená všetka múdrosť sveta vznikajúca milióny rokov,

Albert Einstein povedal, že nedostáva nápady, že ony dostávajú jeho a najlepšie nápady mu prišli, keď sa holí.

Michael Jackson povedal, že melódie, ktoré píše nie sú jeho, iba ním prechádzajú – čiže treba dovoliť aby nápady a melódie ku vám prišli. Odkiaľ prichádzajú? 

Jules Verne, žijúci v 19. storočí vo svojich dobrodružných románoch popísal prevratné objavy, objavujúce sa v dnešnom reálnom svete. Kde boli skryté? 

Strácame svoju intuíciu a inštinkt. 

Zabudli sme, že sme súčasťou internetu presahujúceho naše poznanie a náš priestor, a to len preto, lebo sa „hrabeme na svojom piesočku“.

Dnešná generácia je pyšná na to, čo dokáže – aké mobily, aké počítače, technológie ovláda …

Sú tým, všetkým fascinovaní. Deti sú tým pohltené, ohúrene až hypnotizované ale mnohé stoja na jednom mieste – nevedia sa rozhodovať, reagovať v zložitejších situáciách, prekonávať prekážky, vyjadrovať svoje názory.

Starí Číňania majú príslovie, ktoré hovorí: „Nič nepatrí k rodinnému bohatstvu, čo prejde dverami“. To znamená, že čokoľvek, čo prichádza zvonka, či už dobre mienené rady alebo doporučenia, nemajú tú silu, ktorá je potrebná k tomu aby sa veci zmenili. Pravá zmena je výsledkom zmeny vlastného, vnútorného pohľadu.

Riešenie akéhokoľvek problému si nesieme v sebe.

Čítame recenzie, hodnotenia a vyjadrenia iných, orientujeme sa podľa názorov iných. Dostávame sa do stresu, ak sú protichodné.

Čítame – „ten a ten lekár je zlý, pretože…“. Možno je zlý, pretože odmietol napísať lieky a poradil pacientovi zmeniť životný štýl, alebo doporučil inak pristupovať k problémom dieťaťa…

Už deti učíme preberať hodnoty iných – toto je pekné, toto je dobré, toto sa páči starým rodičom, učiteľom  a deti si nestíhajú vytvoriť svoj vlastný názor. 

Samozrejme, nemôžeme žiť bez vonkajších informácií, je ale dôležité nechať ich prejsť filtrom svojho poznania a až potom zaujať určitý postoj.

Ani najlepšie rady, najlepší odborníci vám nemusia vedieť povedať – prečo, čo a ako?  Viete to iba vy.

Môžu vám zistiť onkologické ochorenie, môžu vám zistiť diabetes, astmu, alergiu, depresiu, ….

Môžu vás operovať a liečiť, čo je samozrejme potrebné. Ale iba vy máte uložené informácie o tom, prečo tieto ochorenia máte, čo je ich príčinou, čo vám chcú povedať. Iba vy viete, aké emócie ste prežívali vy a vaši rodičia, starí rodičia. Emócie, ktoré zostali neukončené, potlačené, neuznané. 

Iba v sebe nájdete rady špeciálne „šité“ na ten, ktorý váš problém a k tomu vám vaše podvedomie pošle vnútorné obrazy.

Mgr.Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveŠkolaVýchova

Šikana bez hraníc. Ako jej predchádzať?

Prečo existuje šikana? Prečo sú šikanované niektoré deti a iné nie? Kde je hranica medzi šikanovaním a detským súperením o pozíciu v kolektíve?…
Zobraziť
Rodičia a partnerstvoVýchovaZdravie

Výchova v pravde

Život a výchova v nás spúšťa množstvo emócií, ktoré určujú naše správanie. Mnohé emócie v sebe potláčame, kontrolujeme, vzniká rozdiel v tom, čo…
Zobraziť
Rodičia a partnerstvoVýchova

Energia, ktorá nám dáva krídla

1. Ako vplýva rodičovská láska na vývoj dieťaťa? Prvé čo dieťa cíti je láska a nikto nepochybuje o jej vplyve na vývoj dieťaťa…
Zobraziť
Menu