Výchova, Zdravie

Ako žiť so sebou

V živote príde obdobie kedy prestanú zvoniť telefóny, prestanú chodiť návštevy, chodiť maily, a neostáva nám nič iné, ako byť iba sám so sebou. Byť a žiť so svojim JA. Zrazu máme čas, ale čas pre nás má už iba naše JA.

Prišli sme a odchádzame sami, a priestor medzi tým je o našom životnom príbehu. O čom je tento príbeh? O láske, pokoji, úcte, miery v duši alebo o hneve, vzdore, nenávisti, kritike, ponižovaní…

Staroba ale aj choroba nám nastaví zrkadlo často veľmi bolestivé!

Jediný človek, ktorý nás neopustí, ktorý nás bude celý život chrániť a bojovať s spolu s nami, sme my sami. Nikto iný nám nedokáže dať to, čo dáme sami sebe.

Vzťah, ktorý máme sami so sebou je v živote, ten najdôležitejší. Vzťah k sebe, k svojmu JA by mal byť vzťahom plným lásky, uznania, úcty a prijatia seba. Od kvality vzťahu k sebe sa odvíja všetko a všetkým vzťahom, ktoré prežívame máme potom čo dávať.

Ako vytvoriť tento najdôležitejší vzťah k sebe

Témami čo je „JA“, OSOBNOSŤ a EGO sa zaoberá psychológia podstatne hlbšie a zložitejšie, s množstvom rôznych teórií.

Skúsme to jednoducho bez veľkých psychologických teórií. Vo svojej fantázii si vytvorte svoje vnútorné bytosti spojené s telom, s rozumom, s emóciami a svojou esenciou, ktorá je možno vašou dušou…

JA a moja fyzická bytosť. Je tá naša časť ktorú vidíme, je súčasťou našej viditeľnej identity, jej jazykom, ktorým sa prejavuje je pohyb. Fyzické telo zabezpečuje naše bytie, je s nami celý život, je žijúcim záznamom nášho života.

Starajte sa viac o jeho zdravie, nie iba o krásu. Prijmite svoje telo a v starobe vám to vráti dobrým zdravím. Ako bude reagovať na plastické operácie z mladosti, ktoré boli prejavom vašej nespokojnosti s ním, to nevieme.

JA a mentálna bytosť. To je tá časť, ktorá vie a jej jazykom sú slová, ktorými vyjadrujeme svoje myšlienky. Je to naša časť, ktorú počujeme. Sú to naše myšlienky a spomienky, ktoré spúšťajú vnútorný dialóg. Našu osobnosť a náš svet ohraničuje šírka a hĺbka našich myšlienok. Myslime viac na svoju múdrosť, pretože iba tá bude našim bohatstvom, keď krása pominie.

„JA“ a emočná bytosť. Je tá naša časť, ktorú cítime a jej jazykom je farba. Naše emócie ovplyvňujú naše telo, ale aj naše myslenie, sú hybnými silami nášho života. Emócie majú silu ovplyvniť náš zovňajšok. Tvár to nie je iba nos, ústa, oči, to je úsmev, pokoj, uvoľnenie, smiech. Postava to nie sú iba nohy, prsia, ruky – to je pohyb, ktorý je zrkadlom vnútorného stavu – radosti, nadšenia, ochoty, optimizmu, ale aj napätia, hnevu, zlosti. Čiže všetko, čo prežívame vo svojom vnútri vidíme na svojom zovňajšku.

„JA“ a moja esencia, jej jazykom je niečo éterické. Je tá naša časť, ktorá má svoje vyžarovanie. Ja prirovnávam „esenciu“ k voňavke, ktorá má svoj flakón. Dôležitá je však jej náplň, ktorú cítime ako niečo éterické, vznášajúce sa vzduchom. Sú ľudia, ktorí majú svoje pozitívne vyžarovanie, vznešenosť, zmyselnosť, magickú príťažlivosť, charizmu. Či už veríte tejto esencii alebo nie, máte ju, a ak ju budete rozvíjať krásou, farbami, umením, vôňami, poéziou, slovami – môže vás rozžiariť a pocíti to aj vaše okolie.

V každom okamihu života nás naše bytosti sprevádzajú, vzájomne sa dopĺňajú, rozhodujú sa. Otázkou je, ktorú rešpektujeme, o ktorú sa najviac staráme, s ktorou bojujeme, ktorú potláčame.

Fyzické telo je hmotné, hmatateľné, videné a starať sa oň je jednoduchšie. Psychika, to sú naše myšlienky, emócie a naša esencia, a pre svoju nehmatateľnosť je nám vzdialená, a často nevieme ako sa o ňu starať.

Sú životné situácie, v ktorých má hlavnú úlohu vždy niektorá z nich, a ostatné ju podporujú. Ak mám prednášku prioritu má moja mentálna časť a ostatné ju podfarbujú. Ak mám ochorenie tela, v liečení mu pomáhajú ostatné časti. Ak mám partnera a deti hlavnú úlohu má emočná časť.

Skúsme cvičenie, ktoré môže pomôcť zaujať nový postoj ku svojim „bytostiam“:

  • intuitívne vyberte pre každú svoju bytosť – vek, vlastnosť, farbu, meno, môžete ju nakresliť a dať jej určitú podobu …

  • každá môže byť postavou z rozprávky, z filmu, z minulosti, môže mať podobu archetypu, symbolického zvieraťa …

  • skúste sa s každou rozprávať, napíšte jej list, pýtajte sa čo by potrebovala, viac športu, umenia, čítanie, pokoja, vône, hudby, intimity,

  • sľúbte im rovnaký čas, rovnakú pozornosť, úctu, lásku aj keď nebudú celkom podľa vašich predstáv,

  • pre ich spoločný život vytvorte atmosféru priateľstva, spolupatričnosti, vzájomnej podpory …

Máte napríklad 30 rokov a vaša fyzická bytosť sa cíti na 50, mentálna na 15, emočná má možno 3 roky a esenciálna je bez farby, chuti a vône …. Pomôcť potrebuje hlavne vaša malá emočná bytosť, pomôcť môže mentálna a fyzická bytosť, a všetko to môže posilniť životná esencia. Ako pracovať s emočnou bytosťou? Ako s dieťaťom.

Skúste zharmonizovať farby, tvary, spriateliť postavy, zvieratá, ktoré symbolizujú vaše vnútorné bytosti s vašim centrálnym JA.

Jednota, rovnosť a celistvosť je nevyhnutným predpokladom vývoja nášho JA a to aj v dospelosti a v starobe.

PRIJATIE to znamená prijať všetko. Prijať seba a vyrovnať sa so sebou priamo  – som taká, aká som. Nedávať energiu do popierania, maskovania, vyhovárania. 

Mám ochorenie – je moje, je tu a moje telo mi chce niečo povedať, môžem ho pochopiť, nemusím s ním bojovať, nadávať mu, obviňovať ho.

Mgr. Adamcová Lýdia

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveZdravie

Dieťa vo svete úzkostí

ÚZKOSŤ má svoju minulosť ale aj budúcnosť. Jej budúcnosť a pokračovanie zabezpečujú deti. Deti dedia celý archív rodu, narodia sa s úzkosťou a…
Zobraziť
Ženy a matky

Ako sa stať múdrymi kráľovnami

Archetypálnym priestorom ženy je rodina, rodinný krb a vytvorenie domova, archetypálnym priestorom muža je vonkajší svet, lovenie mamutov a ochrana rodiny. Naše názory…
Zobraziť
Menu