Systemické rodinné konštelácie

Žijeme pre každého človeka, ktorý nás predchádzal na genetickom reťazci. Máme príležitosť vyriešiť problémy, ktoré oni nemohli riešiť, nájsť mier, po ktorom túžili, zahojiť rany, ktoré nikdy nezahojili, mať úspech, ktorý im unikol, porozumieť tomu, čomu oni nemohli rozumieť, vytvoriť to, čo oni nedokázali.Daniel Whiteside

Všetci sme súčasťou väčšieho celku. Sme ďalšou generáciou, ktorá zabezpečuje pokračovanie života a svoj život nežijeme izolovane, náš osud je ovplyvňovaný udalosťami a príbehmi z histórie nášho rodu. To, čo spája všetky generácie ľudí a čo si my najviac uvedomujeme je láska, láska ku svojim deťom, rodičom a starým rodičom. Láska je zdrojom vitálnej sily pre náš život, ona udržuje prúdenie energie cez generácie ďalej. Ak sa v rodinných systémoch objaví hnev, nenávisť, odmietanie, strach, smútok, pocity viny, tok pozitívnej energie sa preruší a my strácame to najdôležitejšie – spojenie života so svojimi koreňmi.

Traumy a udalosti, ako sú úmrtia rodičov a detí, zranenia a ochorenia, potraty, rozvody, samovraždy, vylúčenie niektorých členov rodiny, vytvárajú “emočné pole“, ktoré ovplyvňuje všetky ďalšie generácie. Každý rodinný systém má tendenciu “svoje traumy vyhojiť” a preto sa tieto opakujú prostredníctvom ďalšej generácie s cieľom nájsť cestu na ich vyrovnanie a uzdravenie. Aj naše ťažkosti a naše choroby sú neoddeliteľnou súčasťou príbehu, ktorý sa vyvíja cez generácie našich predkov. Neexistuje choroba, trauma, nehoda, ktorá by svojim zmyslom nezapadala do príbehu človeka spojeného so skrytými silami, pôsobiacimi cez generácie predkov.

Príčinu svojich ťažkostí, chorôb a rôznych problémov, však hľadáme iba v čase, v ktorom žijeme, pričom prejavy mnohých týchto tráum môžeme sledovať vo viacerých generáciách. Neskôr sú to deti, ktoré svojimi chorobami, poruchami správania, učenia, depresiami, závislosťami, vynášajú na povrch niečo, čo potrebuje byť videné a prijaté také, aké je. Rodinné konštelácie sú objavenou cestou znovu vidieť neviditeľné a cestu k tomuto poznaniu máme každý v sebe hlboko zakódovanú. V sebe nesieme informácie niekoľkých generácií – ich pochopenie umožňujú práve rodinné konštelácie. Cieľom individuálnych alebo skupinových sedení je nájsť riešenia, ktoré pomáhajú znovu získať vnútornú slobodu, urobiť to, čo je nevyhnutné na obnovenie vzťahov a prijať silu, ktorá nám umožní žiť naplnený život tak, ako skutočne chceme.

Skupinové konštelácie

 každý prvý pondelok v mesiaci
 od 14:00 do 17.00 hod.
 20 – 25 € za osobu

Prečítajte si tiež

Cyklus pre deti

Netreba sa učiť treba vedieť … Jedinou skutočne hodnotnou vecou na svete je intuícia, povedal Albert Einstein.

Zobraziť

Terapia hrou

V terapii hrou u detí sú hračky slová a hranie je ich reč. Terapia hrou poskytuje deťom priestor na nový spôsob komunikácie. Hra dieťaťa odhaľuje, čo dieťa práve prežíva, odráža jeho pocity, čo potrebuje a ako cíti samo seba.

Zobraziť

Ženský cyklus

Dotkneme sa znovu jemnej ženskej energie, ktorá nám vráti vitalitu, zdravie a sebaistotu. Narodili sme sa ako ženy. Žijeme ale život ženy? Sebaisté a silné budeme iba vtedy, ak pôjdeme svojou cestou, cestou ženy.

Zobraziť