Ženy a matky | Zdravie | Výchova | Problémy vo výchove

Bachová kvetová terapia

Poznanie Bachových esencií obohatí každého človeka. Poznanie psychologického rozmeru Bachových esencií dáva ľudom možnosť rozpoznať a identifikovať vlastné emočné bloky, ktoré dopĺňa aj fyzický účinok užívania Bachových esencií.

 

1. Čo je charakteristické pre Bachové kvetové esencie?

Ľudstvo malo vždy možnosť čerpať informáciu a energiu z ríše rastlín a stromov, ktoré sú evolučne podstatne staršie ako človek. Špecifikom Bachových esencií je, že nepôsobia priamo na fyzické choroby ale majú silu pôsobiť na osobnosť človeka a jeho emócie, ktoré sú však základom mnohých ochorení. Bachová kvetová terapia je založené na princípe jednoty tela a psychiky.

Poznanie Bachových esencií obohatí každého človeka. Sú tak jednoducho a zrozumiteľne spracované, že si ich môže „naordinovať“ každý človek a nikdy sa nemôže nimi otráviť. Poznanie psychologického rozmeru Bachových esencié dáva ľudom možnosť rozpoznať a identifikovať vlastné emočné bloky, ktoré dopĺňa aj fyzický účinok užívania Bachových esencií. Mnohí ľudia, ktorí ich užívajú oceňujú ich účinok aj psychologický aj somatický.

Bachové esencie sú účinné, problémom je dôverovať im a prijať ich bohatstvo a ich účinok

2. Pri akých typoch problémov a ochorení vedia „Bachovky“ veľmi pomôcť?

38 kvetov, ktoré Dr.Bach objavil a charakterizoval, pokrývajú rôzne emočné prejavy a s nimi spojené správanie ľudí.

Bachové esencie sú účinné pri strachoch a preto ich využívajú ľudia v životných situácií ako sú skúšky, operácie, rozvody, pohovory a predovšetkým pri strachoch po onkologickom ochorení. Výstižná je tu esencia osiky

Bachová kvetová terapia pomáha pri depresiách, apatii, pasivite, fyzickej a psychickej únave. Dokážu pôsobiť na emócie zlosti, hnevu, žiarlivosti ale aj netrpezlivosti, podráždenosti, majú schopnosť posilniť sebadôveru

3. Ako zistím, ktorá esencia je vhodná práve pre mňa?

Je zaujímavé si prečítať psychologické charakteristiky jednotlivých rastlín. Ich poznanie je určitou cestou aj k vlastnému sebapoznaniu a objaví sa „AHA efekt“ – áno, TOTO ma zaťažuje. Samozrejme, že emócie sa vrstvia a preto vás môžu osloviť viaceré esencie.

Poznaním esencií si začnete uvedomovať, čo je vám z toho vlastné. Pokojným naladením môžete zistiť, že niektorá esencia vás v tomto čase priťahuje.

Samozrejme sú kurzy zamerané na hlbšie štúdium Bachovej kvetovej terapie. Bachové esencie sú súčasťou aj jedinečne metódy sebapoznávania – ONE BRAIN metódy, kde sa testujú svalovým testom.

Riešením je aj obrátiť sa na ľudí, ktorí  vedia určiť kombináciu esencií pre určitý problém a určitý typ osobnosti.

 

http://www.psychovital.sk/bachova-kvetova-terapia.xhtml

( článok  Mgr.L. Adamcová)

«   |   »