1. Čo je charakteristické pre Bachové kvetové esencie?

Ľudstvo malo vždy možnosť čerpať informáciu a energiu z ríše rastlín a stromov, ktoré sú evolučne podstatne staršie ako človek. Špecifikom Bachových esencií je, že nepôsobia priamo na fyzické choroby ale majú silu pôsobiť na osobnosť človeka a jeho emócie, ktoré sú však základom mnohých ochorení. Bachová kvetová terapia je založené na princípe jednoty tela a psychiky.

Poznanie Bachových esencií obohatí každého človeka. Sú tak jednoducho a zrozumiteľne spracované, že si ich môže „naordinovať“ každý človek a nikdy sa nemôže nimi otráviť. Poznanie psychologického rozmeru Bachových esencié dáva ľudom možnosť rozpoznať a identifikovať vlastné emočné bloky, ktoré dopĺňa aj fyzický účinok užívania Bachových esencií. Mnohí ľudia, ktorí ich užívajú oceňujú ich účinok aj psychologický aj somatický.

Bachové esencie sú účinné, problémom je dôverovať im a prijať ich bohatstvo a ich účinok

2. Pri akých typoch problémov a ochorení vedia „Bachovky“ veľmi pomôcť?

38 kvetov, ktoré Dr.Bach objavil a charakterizoval, pokrývajú rôzne emočné prejavy a s nimi spojené správanie ľudí.

Bachové esencie sú účinné pri strachoch a preto ich využívajú ľudia v životných situácií ako sú skúšky, operácie, rozvody, pohovory a predovšetkým pri strachoch po onkologickom ochorení. Výstižná je tu esencia osiky

Bachová kvetová terapia pomáha pri depresiách, apatii, pasivite, fyzickej a psychickej únave. Dokážu pôsobiť na emócie zlosti, hnevu, žiarlivosti ale aj netrpezlivosti, podráždenosti, majú schopnosť posilniť sebadôveru

3. Ako zistím, ktorá esencia je vhodná práve pre mňa?

Je zaujímavé si prečítať psychologické charakteristiky jednotlivých rastlín. Ich poznanie je určitou cestou aj k vlastnému sebapoznaniu a objaví sa „AHA efekt“ – áno, TOTO ma zaťažuje. Samozrejme, že emócie sa vrstvia a preto vás môžu osloviť viaceré esencie.

Poznaním esencií si začnete uvedomovať, čo je vám z toho vlastné. Pokojným naladením môžete zistiť, že niektorá esencia vás v tomto čase priťahuje.

Samozrejme sú kurzy zamerané na hlbšie štúdium Bachovej kvetovej terapie. Bachové esencie sú súčasťou aj jedinečne metódy sebapoznávania – ONE BRAIN metódy, kde sa testujú svalovým testom.

Riešením je aj obrátiť sa na ľudí, ktorí  vedia určiť kombináciu esencií pre určitý problém a určitý typ osobnosti.

Bachove školské esencie

Nástup do školy a aj celá školská dochádzka prináša deťom novú zodpovednosť, nové situácie a úlohy. Dieťa sa musí vyrovnať s množstvom nových pocitov. Môže prežívať vnútorné napätie, strach, obavy, čo sa prejaví v rôznej forme. Bachová kvetová terapia je v takýchto prípadoch jemným pomocníkom pre citlivú detskú dušu. Harmonizuje, dodáva pokoj, istotu a sebavedomie.

Deti sú potom celkovo odolnejšie aj voči chorobám, keďže ich imunitný systém neoslabuje stres a strach.

Každé dieťa je individualita a má svoje vlastné jedinečné emocionálne stavy. Každý prípad je vhodné posudzovať osobitne a prihliadať na špecifické prejavy. U detí sa často používajú tieto Bachove kvetové esencie:

Rescue remedy – Krízová esencia – Pomáha zvládať akútny strach napr. z prvého dňa v škole či školke, starch z ostatných detí strach z odlúčenia od rodičov a pod.

Larch – Smrek opadavý – Pre deti, ktorým chýba sebadôvera. Larch pomáha pri vnútornej neistote a obavách, že niečo nedokáže alebo, že to nezvládne tak dobre ako ostatní. Dodáva správnu dávku sebavedomia v kolektíve a pri plnení školských úloh. Dieťa sa bude cítiť sebaisto a s radosťou sa pustí aj do náročnejších úloh.

Mimulus – Čarodejka škvrnitá – Skvelý pomocník pri strachu a obavách z niečoho konkrétneho. Pomáha keď sa dieťa bojí napr. učiteľky, spolužiaka, cesty do školy, hodiny matematiky, písomky, ústnej odpovede a pod. Takéto strachy deti veľmi oslabujú a môžu sa prejaviť aj na fyzickej úrovni formou častých prechladnutí, oslabenej imunity, bolestí hlavy…

Pre hyperaktívne deti, ktoré majú v sebe veľa energie sú vhodné: Impatiens, Cherry Plum, Vervain.

Impatiens – Netýkavka – pomáha pri netrpezlivosti a nekľude, keď dieťa robí všetko rýchlo, nesústredí sa a z toho pramenia ďalšie problémy.

Vervain –  Železník lekársky – je vhodný pri vnútornom napätí a podráždení. Dieťa má príliš veľa nadšenia a chce robiť niekoľko vecí naraz, čo ho vyčerpáva.

Cherry Plum – Slivka višňoplodá – pomáha pri návaloch detského hnevu a agresivity. Dieťa má hysterické prejavy, návaly hnevu a stráca sebakontrolu.

Hornbeam – Hrab obyčajný – Dodáva chuť a radosť do každého dňa. Vhodný pre deti, ktoré nemajú žiadne nadšenie pre školské povinnosti a majú tendenciu všetko odkladať najneskôr. Hornbeam prináša radosť aj do plnenia školských úloh.

Olive – Oliva európska – Pomáha pri celodennom vyčerpaní dieťaťa. Niekedy sú na deti kladené príliš veľké požiadavky – škola, popoludní krúžky, večer úlohy a dieťa je vyčerpané z náročného dňa. Vtedy Oliva poskytuje okamžitú úľavu. Umožní načerpať energiu a zregenerovať organizmus. Tiež pomôže aj vám po vašom ťažkom pracovnom dni.

http://www.psychovital.sk/bachova-kvetova-terapia.xhtml

 

( článok  Mgr.L. Adamcová)

Prečítajte si tiež

Ženy a matky

Ako sa stať múdrymi kráľovnami

Archetypálnym priestorom ženy je rodina, rodinný krb a vytvorenie domova, archetypálnym priestorom muža je vonkajší svet, lovenie mamutov a ochrana rodiny. Naše názory…
Zobraziť
Menu