Nezaradené

Bachove „školské esencie“

Nástup do školy a aj celá školská dochádzka prináša deťom nové životné situácie a úlohy, ktoré si vyžadujú pozornosť, vytrvalosť, trpezlivosť zodpovednosť.

Čo všetko deti zažívajú

Deti sa musia vyrovnať s množstvom nových emócií a pocitov. Môžu prežívať strach, obavy, neistotu, sklamanie, vnútorné napätie, ktoré sa následne odrazia na celkovom zdravotnom stave dieťa.

Bachová kvetová terapia je v takýchto prípadoch jemným pomocníkom pre citlivú detskú dušu. Harmonizuje, dodáva pokoj, istotu a sebavedomie.

Deti sú potom celkovo odolnejšie aj voči chorobám, keďže ich imunitný systém neoslabuje stres a strach.

Každé dieťa je individualita a má svoje vlastné jedinečné emocionálne stavy. Každý prípad je vhodné posudzovať osobitne a prihliadať na špecifické prejavy.

U detí, ktoré prežívajú strach sa používajú

Rescue remedy – krízové kvapky.

Pomáhajú zvládať akútny strach napr. z prvého dňa v škole či škôlke, strach z ostatných detí, strach z odlúčenia od rodičov, strach zo skúšania, zo známok a pod.

Krízové kvapky sú najznámejšie a najrozšírenejšie z Bachových esencií – pomáhajú v šokujúcich, krízových a stresujúcich situáciách – ochorenie, návšteva lekára, náročné pracovné situácie, rozvod, skúšky. Sú kombináciou piatych kvetov – Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum, Vine

Mimulus – čarodejka škvrnitá

Povahový typ čarodejky je nesmelý, plachý a rezervovaný. Je citlivý a život mu pripadá strašný, ale svoj strach udržuje v medziach súkromia. Čarodejka je esencia vhodná pri fóbiách, ako napr. strach z pavúkov, tmy, výšok či ostrých predmetov.

Táto esencia môže priniesť odvahu, vnútornú silu a porozumenie, ale bez straty citlivosti. Pomáha keď sa dieťa bojí napr. učiteľky, spolužiaka, cesty do školy, hodiny matematiky, písomky, ústnej odpovede a pod. Takéto strachy deti veľmi oslabujú a môžu sa prejaviť aj na fyzickej úrovni formou častých prechladnutí, oslabenej imunity, bolestí hlavy…

Indikácie pre užívanie čarodejky

* Pre deti, ktoré pôsobia zdráhavo, keď sa majú hrať spolu s inými deťmi.

* Poskytuje podporu v prípadoch závratov, agorafóbie a iných fóbií.

* Pre tých, ktorí majú sklon hanbiť sa, zajakávať a ruky sa im potia od strachu.

Potenciál, ktorý vracia:

* Môj strach ustupuje, som slobodný.

* Prekonávam hranice strachu.

Pre hyperaktívne deti

ktoré majú v sebe vnútorné napätie sú vhodné:

Impatiens – netýkavka žliazkatá

Povahový typ netýkavky je kvôli vnútornému napätiu podráždený, chýba mu trpezlivosť ak veci nejdú dosť rýchlo. Dieťa je výbušné, ľahko vzplanie, ale rovnako rýchlo sa upokojí. Trpí extrémnym vnútorným napätím, môže dostať žalúdočnú nervozitu, návaly horúčosti a náhle bolesti, niekedy máva aj sklony k úrazom. pomáha pri netrpezlivosti a nekľude, keď dieťa robí všetko rýchlo, nesústredí sa a z toho pramenia ďalšie problémy.

Netýkavková esencia môže priniesť trpezlivosť a pochopenie pre druhých, pokoj a diplomaciu, schopnosť žiť viac do hĺbky a lepšie hospodáriť s časom.

Indikácie pre užívanie netýkavky

* Pre tých, ktorí majú sklon dokončiť vety druhých ľudí.

* Pre neposedné, škriepne deti.

* Pre tých, ktorí začnú niečo robiť, ale nezvládajú to dokončiť.

Potenciál, ktorý vracia:

  • Ľahko nadobudnem trpezlivosť a pokoj.

  • Chápem každého, kto má v živote svoje vlastné tempo.

Vervain – železník lekársky

Povahový typ železníka má pevné zásady a myslí, že sú správne a že vie najlepšie čo majú ostatní robiť. Je nadmerne nadšený, prudký a niekedy ide sám proti sebe. je vhodný pri vnútornom napätí a podráždení. Dieťa má príliš veľa nadšenia a chce robiť niekoľko vecí naraz, čo ho vyčerpáva.

Železníková esencia môže priniesť schopnosť oddychovať, nechať veci tak a umožniť iným ľuďom ich názor.

Indikácie pre užívanie železníka

* Pre stresované alebo hyperaktívne deti.

* Pre výkonných ľudí, ktorí sú na najlepšej ceste ku kolapsu.

* Pre tých, ktorí nie sú schopní zastaviť a tešiť sa z ovocia svojej práce.

* Pre tých, ktorí veria, že život by mal byť najmä boj.

Potenciál, ktorý vracia:

  • Viem oddychovať.

  • Viem oddychovať. Môžem nechať veci v ich koľajach.

Cherry Plum – slivka višňoplodá

Povahový typ slivky môže mať strach vnútorne sa uvoľniť, má nekontrolovateľné výbuchy nálad. So svojím strachom si skutočne nevie poradiť, preto zisťuje, že je ťažké zvládnuť aj obvyklú situáciu. Nekontrolované výbuchy hnevu sú hlavne u detí. pomáha pri návaloch detského hnevu a agresivity. Dieťa má hysterické prejavy, návaly hnevu a stráca sebakontrolu.

Esencia zo slivky môže priniesť schopnosť kontrolovať správanie, vracia odvahu a silu. Pokoj a vnútorný mier môže narásť, tým prebieha učenie žiť spontánnejšie a s väčšou dôverou.

Indikácie pre užívanie slivky

* Pre deti, ktoré sa pomočujú.

* Pre tých, ktorí zažívajú extrémne napätie a mávajú nekontrolovateľné nálady.

Potenciál, ktorý vracia:

* Prijímam svoje vnútorné riadenie.

* Moja energia je vyrovnaná, môžem oddychovať.

Pre deti so sklonom k vyčerpaniu a únave pomáhajú:

Hornbeam – hrab obyčajný

Povahový typ hrabu je mentálne vyčerpaný, unavený, bez záujmu. Chýba mu elán a cíti, že nemá dostatok síl. Dodáva chuť a radosť do každého dňa. Vhodný pre deti, ktoré nemajú žiadne nadšenie pre školské povinnosti a majú tendenciu všetko odkladať najneskôr. Hrabová esencia môže priniesť vitalitu, duševnú čulosť, radosť s každého dňa.

Indikácie pre užívanie hrabu

* Pre tých, ktorí cítia nedostatok sily na normálne aktivity.

* Pre tých, ktorí v živote veľa pracujú mozgom.

* Táto esencia pomôže urobiť zmeny tým, ktorých život je rutina.

Potenciál, ktorý vracia:

* Cítim sa precitnutý a svieži.

* Cítim záujem o všetko, čo robím.

* Viem si nájsť zábavu vo všetkom, čo robím.

Olive, -oliva európska

Povahový typ olivy sa cíti absolútne duševne aj telesne vyčerpaný, čo sa môže rozvinúť po chorobe alebo v mimoriadne dlhom období napätia či prepracovania. Nemá žiadne rezervy životnej energie.

Olivová esencia môže priniesť obnovenie energie a vitality: ideálna je v akútnych prípadoch.

Indikácie pre užívanie olivy

* Pre tých, ktorí nemajú zvyšné sily.

* Pre matky počas pôrodu, dojčenia aj prebdených nocí.

* Ideálna podpora počas rekonvalescencie.

Potenciál, ktorý vracia:

* Cítim, že moja energia sa obnovila, schopnosť zotaviť sa.

* Mám všetku silu, ktorú potrebujem na všetko, čo musím urobiť.

Pre deti s nízkym sebavedomím

Larch – smrekovec opadavý

Povahový typ smrekovca má málo sebaistoty, sebavedomia a cíti sa menejcenný. Vytvára ovzdušie falošnej skromnosti a v očakávaní nezdaru sa nikdy o nič nepokúsi. Jeho vnútorné posolstvo znie: „Nemôžem“. Môže sa zdať, že je utiahnutý do seba, pasívny a nerozhodný. Smrekovcová esencia môže priniesť dôveru vo vlastné schopnosti, sebavedomie a odvahu k úspechu.. S každým novým malým úspechom narastá jeho sebadôvera.

Indikácie pre užívanie smrekovca

* Smrekovec pomáha každému kto očakáva neúspech.

*Pre tých, ktorí trpia komplexmi menejcennosti

Potenciál, ktorý vracia:

* Mám dosť sebadôvery na skúšanie nových vecí aj na úspech.

  • Som taký schopný ako ktokoľvek iný.

Cerato – rohoblizník

Povahový typ rohoblizníka nedôveruje svojím rozhodnutiam a často cíti potrebu pýtať si radu od iných. Jeho identita vyzerá slabá a často nasleduje najnovšie trendy.

Esencia z rohoblizníka môže priniesť dôveru vo vlastnú múdrosť a „vnútorný hlas“. So zvýšenou vierou vo svoj úsudok prichádza aj schopnosť konať múdro a presvedčivo. Obnoví sa nadšenie a dychtivosť do učenia.

Indikácie pre užívanie rohoblizníka

* Pre tých, ktorí urobili rozhodnutie a potom cítia potrebu hovoriť o tom so svojimi priateľmi.

* Pre tých, ktorí cítia, že ich ovplyvňujú názory ostatných ľudí.

* Pre adolescentov, ktorí nasledujú davy alebo najnovšie kulty.

* Pre tých, ktorí si pýtajú radu, ale nikdy nevyzerajú, že by sa podľa nej riadili.

* Pre tých, ktorí vždy radšej „konajú správne“ než podľa vlastného úsudku.

Potenciál, ktorý vracia:

* Dôverujem svojmu vnútornému hlasu.

* Moja intuícia je silná a spoľahlivá.

* Intuícia ma povedie k najvyššiemu vypätiu vôle.

Mgr. Lýdia Adamcová

Výchova v kocke

Prečítajte si tiež

Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Mnohí rodičia študujú knihy o výchove, hľadajú informácie a rady, absolvujú rodičovské kurzy, ale často až vtedy, keď sa objavia problémy detí. Na…
Zobraziť
NezaradenéVýchova

Existuje recept na geniálne dieťa?

Kto by nechcel, aby jeho dieťa bolo inteligentné, rozumné, múdre, vzdelané, nadané, tvorivé, geniálne. A tým aj úspešné a šťastné. Dieťa je malý…
Zobraziť
NezaradenéProblémy vo výchoveVýchova

Všetky nadmerné emočné prejavy deťom nepatria! Komu patria?

Deti v súčasnosti nezažívajú dramatické životné situácie. Existenčné podmienky rodín sú viac-menej zabezpečené a deti nezažívajú život ohrozujúce situácie. I napriek tomu, mnohé…
Zobraziť
Menu