Blog o výchove

Mojou snahou nie je iba pomôcť riešiť vzniknuté výchovné situácie, ale naučiť rodičov chápať súvislosti, aby čo najlepšie vedeli pomôcť sebe a svojim deťom.

Nezaradené

Nestratiť svetlo, cit pre krásu, ticho a hĺbku! Prestať hrať hry, striedať masky a plášte, zísť z javiska, byť v tichu a samote, nájsť svoju cestu, byť sebou ... Hrať život a žiť nie je to isté.
Ciele sa nemusia splniť, ideály sa pošliapu, srdcia sa zrania, zdravie nebude večné, dôvera sa sklame, rozum sa zasekne, city budú vybuchovať ako prskavky a deti nebudú počúvať …
.... ak sa potom zdvihneme a pôjdeme ďalej s pocitom, že rok 2020 splnil naše predsavzatia – začali sme žiť skutočný život a vyhrali sme.
Ženy a matky | Výchova

Vianočný čas alebo vianočný stres?

Adventný čas - čas príprav na Vianoce. Aký je tento čas, o čom rozmýšľame, čo cítime?

Ženy a matky | Zdravie | Výchova

Ako vpustiť viac svetla do zimnej tmy?

Jeseň a zima sú typicky smutné ročné obdobia a všetci cítime ich vplyv. Niekto viac, niekto menej....

Rodičia a partnerstvo

Neexistujú bezproblémové vzťahy

Neexistujú bezproblémové vzťahy a ak to niekto tvrdí – má veľký problém.

Ženy a matky | Výchova | Problémy vo výchove | Nezaradené

Úcta

Tisíce ľudí prišlo na Žofín vzdať úctu človekovi, ktorý celý svoj život s pokorou a úctou...

Ženy a matky | Zdravie | Výchova

ONE BRAIN

ONE BRAIN alebo metóda jednotného mozgu, je metódou, ktorú sa môžete naučiť. Vo svojej praxi...

Zdravie | Výchova

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

Dotyk je impulz pre mozog aby venoval pozornosť miestu dotyku. Dotyky sú relaxačné, uvoľňujúce...

Ženy a matky | Zdravie | Výchova | Rodičia a partnerstvo | Problémy vo výchove

METÓDA RODINNÝCH KONŠTELÁCII

Rodinné konštelácie (RK) sú hlbokou a účinnou sebapoznávacou metódou, prostredníctvom ktorej...

Výchova | Škola | Rodičia a partnerstvo | Problémy vo výchove

Šikana bez hraníc. Ako jej predchádzať?

Šikana je chobotnicou našej spoločnosti - týka sa detí, dospelých žien ale aj mužov a starých...

Výchova | Rodičia a partnerstvo

Energia, ktorá nám dáva krídla

V momente keď sa dívame s láskou, sme spojený so silami, ktoré presahujú obyčajné vnímanie,...

Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť VI. Virtuálne média a autorita rodiča.

Deti majú v téme virtuálnych médií nad rodičmi presilu. Majú totiž viac pozitívnej energie....

Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť V. POČÍTAČE a iné technológie

Počítače a celý virtuálny svet už patria k dnešnej dobe. Považujem za dôležité prijať ich,...

Výchova

Poslanie

...

Ženy a matky | Zdravie | Výchova | Rodičia a partnerstvo | Problémy vo výchove

„PROBLÉMY DETÍ SÚ ČASTO ZABUDNUTÉ PROBLÉMY RODIČOV“

Všetci si nesieme určité životné skúsenosti, vracajú sa nám v živote témy, ktoré sme nedoriešili,...

Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Je dobré poznať rôzne problémy detí a rodín a poznať aj niektoré možnosti ako ich riešiť a...

Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť IV. Reálny a virtuálny svet – ako ich prepojiť?

Vzniká kvalitatívne odlišný virtuálny a reálny svet. Sklenený príklop a klietka. 

Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť III. Láska k počítačom – dôsledky ale aj príčiny

Predstavte si, že stojíte medzi dieťaťom a počítačom (iným elektronickým médiom) Akú situáciu...

Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť II. Elektronické média – život pod sklenenou kupolou

Atraktívny virtuálny svet - svet bez hraníc. Dieťa v ňom má pocit voľnosti, možnosť objavovania,...

Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť I. Zhypnotizované deti? Alebo ako dostať počítače z hlavy dieťaťa?

...

Ženy a matky | Výchova | Problémy vo výchove

Ako strácame svoje internetové spojenie …

Zabudli sme, že sme súčasťou internetu presahujúceho naše poznanie a náš priestor a to len preto,...

Ženy a matky | Výchova | Problémy vo výchove

Prečo sú deti také, aké sú?

Sú zlé" deti skutočne "zlé"? Sú náročné deti skutočne náročné? Sú hlúpe deti skutočne...