Ako Vám pomôže Výchova v kocke

12-ročný chlapec, ktorý zatajuje známky

…a prepisuje si ich v žiackej knižke a to napriek tomu, že je to viditeľné a príde sa na to. Do poslednej chvíle bude klamať a popierať, a ak ho pristihnú – zúri a plače. Učí sa dobre, býva vyznamenaný, doma sa ale nechce učiť, podľa maminky je darebný a nepozorný.

7-ročný chlapec s dva roky trvajúcim zvracaním

… a odmietaním jedla. Na vyšetrenie ich sprevádzal aj partner matky, s ktorým žije 3 roky, ktorý mal záujem o riešenie problémov chlapca/klienta. Matka chcela, aby bol tiež prítomný v miestnosti. Ja som však mala požiadavku komunikovať s biologickým otcom chlapca.

mladý muž, otec dvoch maloletých detí, tesne po rozvode

Manželka si našla priateľa, ku ktorému odišla a ku ktorému inklinujú aj jeho deti. A práve to ho veľmi zraňuje. Od detstva trpel ťažkými poruchami spánku a bolesťami hlavy. Rodičia sa rozviedli, keď mal asi 5 rokov. Cítil hnev matky, keď sa chcel stretávať s otcom, preto to radšej vzdal.

9-ročné dievčatko, šikanované kamarátkou

…na ktorú bolo fixované, pretože malo problém komunikovať s ostatnými deťmi. Kamarátka, ktorá bola súčasne aj jej spolužiačkou ju zneužívala podľa svojich potrieb.

a iné problémy v rodinách

Ako znalec z odvetia psychológie sa v poslednom období stretávam (a nie len ja) s príbehmi rodín, v ktorých si nájde jeden z rodičov priateľa prostredníctvom internetu alebo iba komunikuje s inými osobami.