Nezaradené

Nezaradené

Ak pochopíme, prečo koronavírus napáda predovšetkým pľúca, môžeme sa lepšie chrániť!

Slnko, krása, hudba, úsmev, jedlo, sladkosť, vôňa – toto všetko sa prihovára našej duši a pomáha nám pozitívne cítiť, žiť a myslieť. Predovšetkým duša najviac trpí našou depresiou.
Nezaradené

3. Ako osedlať svoj strach

Prečo je predstavivosť, obrazotvornosť, fantázia dôležitá pri práci so strachmi? Zážitok strachu je v mozgu zapísaný spolu s emóciami v obrazoch a vymazať ho môžete iba „proti obrazom“, slovom sa vám to nepodarí.
Nezaradené

2. Ako osedlať svoj strach

Zrovnoceňovanie mozgových hemisfér je nevyhnutné  aj v procese učenia, ale aj pri oslabení intenzity strachov
Nezaradené

SERIÁL: 1. Ako osedlať svoj strach

Radšej sa kontrolovane báť ako nekontrolovane zblázniť!
Nezaradené

Kedy odíde koronavírus?

Kedy odíde koronavírus?
Keď bude vidieť, že sme pochopili prečo a načo prišiel.........
TAK ODÍDE ...
Nezaradené

Na potápajúcej lodi nie je ateistu …

Ako sa naučiť veriť? Veríme, že príde deň a potom noc. Nemyslíme o tom, či to bude, či to príde, ani nerozmýšľame, prečo to tak je ale veríme, že to tak je.
Nezaradené

Nestratiť svetlo, cit pre krásu, ticho a hĺbku! Prestať hrať hry, striedať masky a plášte, zísť z javiska, byť v tichu a samote, nájsť svoju cestu, byť sebou ... Hrať život a žiť nie je to isté.
Ciele sa nemusia splniť, ideály sa pošliapu, srdcia sa zrania, zdravie nebude večné, dôvera sa sklame, rozum sa zasekne, city budú vybuchovať ako prskavky a deti nebudú počúvať …
.... ak sa potom zdvihneme a pôjdeme ďalej s pocitom, že rok 2020 splnil naše predsavzatia – začali sme žiť skutočný život a vyhrali sme.
Výchova | Problémy vo výchove | Nezaradené

Úcta

Tisíce ľudí prišlo na Žofín vzdať úctu človekovi, ktorý celý svoj život s pokorou a úctou dával to najkrajšie – lásku, umenie, múdrosť. Koľko ľudí mu ale skutočne vzdalo hold? Koľkí pred ním pokľakli, koľkí sa poklonili, koľkí sklonili hlavu a položili ruku na srdce? A koľkí iba fotili mobilmi?