Škola

Výchova | Škola | Problémy vo výchove

Skončili prázdniny a začína škola.

"So školou prichádzajú choroby"- správa v televíznych novinách, ktorá rodičov určite nepoteší. Ale prečo? Nemyslím si, že dôvodom je iba sústredenie detí v danom priestore.
Zdravie | Škola | Problémy vo výchove

Bachové /školské/ esencie

Bachové kvetové esencie dodávajú pozitívny impulz vo chvíľach strachu, neistoty a stabilizujú výkyvy nálad. Vracajú vyrovnanosť, vnútorný pokoj, trpezlivosť, ktoré sú nevyhnutné pre učenie ale aj pre celkové zdravie.
Škola

Čo prežívajú deti …

.... čo prežíva dieťa s poruchou pozornosti a s hyperaktivitou, ako trpí dieťa s ADHD, poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia), ktoré postupne na seba nabaľujú strach, úzkosti, depresie, sebaubližovanie a iné ochorenia.
Zdravie | Výchova | Škola | Problémy vo výchove

Šikanujú vaše dieťa?

Je to signál, že vaše dieťa sa nevie brániť, má strach, je slabé a chýba mu sila a odvaha brániť sa. Ak toto prijmete, môžete začať riešiť jeho psychický stav a začať podporovať jeho osobnostné prejavy a inak zamerať výchovu.
Škola

Čo robiť v prípade ak je vaše dieťa šikanované?

Prvotný šok spojený s hnevom, útočením, obviňovaním, ktorý prežívate, spolu so snahou zmeniť prostredie dieťaťa, skúste predýchať a uvedomiť si -“moje dieťa potrebuje pomoc.” Predovšetkým sa s ním v kľude porozprávajte a povedzte mu, že urobíte všetko preto aby sa dokázalo brániť.
Výchova | Škola | Problémy vo výchove

Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom

Pri práci o emóciách ma moje myšlienky zaviedli k biblickému „Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“. Rodičia často svojim deťom hovoria – „nenechaj sa biť, vráť to“.
Škola

Prečo sa stratila radosť z učenia?

Učí sa viac pre známky. Deti sa od narodenia učia. Naučia sa chodiť, rozprávať, myslieť. Naučia sa gramatiku, skloňovanie… Hrajú sa, skúmajú, opakujú si to aj 10 krát, a učia sa s radosťou. Nikto ich k tomu nenúti. Mozog sa vyšantí a teší sa.