Počítače

Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť VI. Virtuálne média a autorita rodiča.

Deti majú v téme virtuálnych médií nad rodičmi presilu. Majú totiž viac pozitívnej energie. Vieme, že to čo nás zaujíma, čo nás baví - nám dáva energiu a silu isť za tým.
Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť V. POČÍTAČE a iné technológie

Počítače a celý virtuálny svet už patria k dnešnej dobe. Považujem za dôležité prijať ich, zaujímať sa o ne a vymedziť im primeraný čas a priestor. Dôležité je nebáť sa ich a nebojovať s nimi.
Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť IV. Reálny a virtuálny svet – ako ich prepojiť?

Vzniká kvalitatívne odlišný virtuálny a reálny svet. Sklenený príklop a klietka. 
Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť III. Láska k počítačom – dôsledky ale aj príčiny

Predstavte si, že stojíte medzi dieťaťom a počítačom (iným elektronickým médiom)

Akú situáciu vidíte vo svojich predstavách alebo spomienkach - neustála kontrola, výčitky, bránenie, krik, rozbíjanie, prosenie, ignorovanie,....
Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť II. Elektronické média – život pod sklenenou kupolou

Atraktívny virtuálny svet - svet bez hraníc. Dieťa v ňom má pocit voľnosti, možnosť objavovania, skúmania, akčnosti, zažíva zážitky a má pocit vlastného rozhodovania...
Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť I. Zhypnotizované deti? Alebo ako dostať počítače z hlavy dieťaťa?

Počítače, tablety, mobily spúšťajú v rodinách rôzne bojové stratégie s rôznym výsledkom.