Počítače, Problémy vo výchove, Výchova

Časť V. POČÍTAČE a iné technológie

Chcem, aby ľudia mali k sebe bližšie, nie ďalej,“ povedal Mark Zuckerberg.  

Chcem, aby ľudia mali na dosah ruky vzdelávanie, univerzitné knihovne, kvalitné zdroje, aby vďaka internetu, čo najviac rástli a čo najmenej hlúpli,“  povedal Tim Berners-Lee.

Úmysel dobrý, ale ….

Za to môže doba, za to môžu mobily, Facebook, internet“ – prejde mysľou mnohých ľudí. Samozrejme nemajú pravdu. Nemôže za to doba, ani mobily, ani Facebook, ani internet. Každá epocha ľudstva mala svoje prevratné objavy. Nie je to chyba vecí, ale ľudí.

Počítače spúšťajú v každom z nás rôzne pocity – sme im povďační za uľahčovanie mnohých aktivít, obohacujú náš život a na druhej strane sa ich bojíme a cítime hnev, predovšetkým ak ide o tému „deti a počítače“.

Počítače a celý virtuálny svet už patria k dnešnej dobe. Považujem za dôležité prijať ich, zaujímať sa o ne a vymedziť im primeraný čas a priestor. Dôležité je nebáť sa ich a nebojovať s nimi.

– Digitálne technológie majú svoj pozitívny potenciál  a to je zameranie  na rozvoj základných počítačových zručností, s možnosťou ich využitia v rôznych oblastiach života.

Tvorcovia alebo konzumenti? Mnohí ľudia vymýšľajú, tvoria a iní, predovšetkým deti, to iba pasívne užívajú. Tak, ako sa polarizuje svet bohatstva – sú tu bohatí a chudobní, tak sa polarizuje aj svet schopností – sú múdri tvorcovia a sú aj pasívni konzumenti. Platí to aj vo svete digitálnych technológií. Je na vás kde budete vaše deti smerovať – k tvorcom alebo ku konzumentom.

  • Je potrebné mať prehľad ako deti využívajú internet, čo robia. Hranie hier, chatovanie, pasívne sledovanie videí by vás nemalo uspokojiť. Požadujte zaujímavé, tvorivé informácie, rôzne online kurzy, ktoré ich budú motivovať k určitej aktivite.
  • Digitálne technológie, môžu mať podporný terapeutický efekt. Potrebné je špecifikovať oblasť a cielene aplikovať, či už na emočné a sociálne zručnosti, mentálne kvality, určité odreagovanie a relaxovanie.  
  • Deťom s ADHD a poruchami učenia, ktoré majú problém zvládať učivo klasickým spôsobom, môžu digitálne technológie pomôcť v nájdení novej stratégie učenia.
  • Pre deti s ťažším ochorením, deti hospitalizované a deti s autizmom je počítač virtuálnym oknom do reálneho sveta.
  • Rodičia často alibisticky zdôrazňujú stimulačný efekt digitálnych technológií. Aj tu je dôležité zachovať proporčnosť s reálnymi podnetmi. Otázka je, či predčasné a neprimerané využívanie počítačových programoch, akože stimulačného a vzdelávacieho charakteru, nespôsobuje neskôr poruchy sústredenia a poruchy učenia, ktorých nárast je už alarmujúci. Zrenie mozgu má svoju vnútornú postupnosť a svoju dynamiku a neprimerané vonkajšie stimulovanie a urýchľovanie jeho výkonnosti, môže mať v pozdnejšom veku dieťaťa opačný efekt.
  •  Nenamotávajte klbkáo tom ako sú počítače škodlivé, nebezpečné. Uvedomte si, že ony nie sú príčinou problémového správania dieťaťa. Prvým krokom v riešení „počítačovej témy“ je riešenie psychických problémov dieťaťa a riešenie podmienok, v ktorých dieťa žije. Dieťa, ktoré nemá problémy s učením, správaním, dieťa, ktoré si dôveruje, venuje sa svojim záujmom, vie tvoriť, je spokojné a šťastné dokáže využiť potenciál počítačov a poznať jeho riziká.

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Zdravie

Ako vpustiť viac svetla do zimnej tmy?

Ak spomalíme, oddychujeme, regenerujeme – predchádzame vyčerpaniu a ochoreniam, ktoré nás práve v zime prenasledujú. To je pôvodný zámer múdrej prírody a pomôže…
Zobraziť
Problémy vo výchoveŠkolaZdravie

Bachové /školské/ esencie

  Nástup do školy a aj celá školská dochádzka prináša deťom novú zodpovednosť, nové situácie a úlohy. Dieťa sa musí vyrovnať s množstvom…
Zobraziť
Menu