Radíme si navzájom

Čo nám zrkadlí dieťa svojím úmrtím

JENNY –  dramatický rodinný seriál, ktorý by nám mal otvoriť oči, ale aj srdcia. Požiadala ma o pomoc matka, ktorá tento seriál nemohla sledovať a nie je sama…

Vidieť možnú realitu je ťažké, ale zatvárať pred ňou oči nikomu nepomôže. Ak niečo nevidíme, dieťaťu nemôžeme pomôcť.

Vo svojej praxi sa každý psychológ stretáva so strachom rodičov o svoje deti. Všetci citlivo vnímame správy o úmrtiach detí, ktoré „informačný strach“ posilňuje.

Spracovávala som tému – ako detské správanie zrkadlí rodičovské problémy a zostala mi otázka:Čo nám zrkadlí dieťa svojím úmrtím?” 

PREČO musia deti trpieť a zomierať? Nedýchali toľko znečisteného vzduchu, nejedli toľko nezdravých potravín, neprežívali toľko stresov aby to ohrozilo ich zdravie. A predsa ochorejú! 

Toto bola aj moja prvá myšlienka po mojom ochorení, ktorá ma nasmerovala hľadať jeho príčiny niekde, úplne inde a nie iba v hmotnom, vonkajšom svete.

Psyché  – naša duša – aj ona cíti bolesť, ticho trpí, smúti, prosí a pritom potrebuje iba lásku, nehu, pokoj, krásu, múdrosť. A MY! Staráme sa iba o to – čo jeme, čo si kúpime, oblečieme, čo dýchame …. 

Sú okolnosti medzi nebom a zemou, ktoré nepoznáme, nezmeníme, nevyriešime a ani medicína nemôže vždy a všetko zvládnuť. Mnohí ľudia chápu, že je tu niečo väčšie a silnejšie. Dejú sa a budú sa diať udalosti, ktoré sú mimo našej kontroly a nášho ovládania. A obviňovanie partnerov, učiteľov, lekárov je iba obchádzaním podstaty problému.

Bolesť zo straty dieťaťa je daná generačne. V minulosti boli úmrtia detí časté. Mojej maminke zomreli štyria malí súrodenci. Neviem si predstaviť bolesť, ktorú cítila moja babička. Jej úzkosť prežívala  aj moja maminka, a ja som sa s ňou trápili celé detstvo a bola v pozadí aj mojich problémov so sústredením a učením.

Ak v minulosti zomrelo dieťa, rodičia sa nemali na koho hnevať, koho obviňovať. Brali to s pokorou a vravievali – „stala sa vôľa božia“. Dušu dieťaťa odprevádzali s modlitbami a smútok trval v pokore, v tichu a modlitbách jeden rok.

Každý citlivo vníma správy o detských úmrtiach, a to i napriek snahe lekárov a ich kvalitnej starostlivosti. Mám pocit, že dnešné médiá na tieto situácie reagujú veľmi necitlivo a v záujme „záchrany iných detí“ šíria strach u rodičov, ale aj lekárov. Ak je potrebné niečiu chybu vyšetriť, dá sa to objektívne vyhodnotiť a urobiť záver. Verejné pranierovanie šíri iba strach, ktorý ohrozuje ďalšie deti, zneisťuje lekárov a rodičov a šíri sa celková nedôvera.

Ako pomôcť deťom?

Časté ochorenia a úrazy detí sú signálom, že majú problémy s celkovou imunitou, hrubou motorikou, rovnováhou, koordináciou. Noha sa dá do sadry, hlava sa obviaže, na imunitu dostane dieťa lieky. ÁNO, je to potrebné. Ale nestačí to!

Vleklé a komplikované zdravotné problémy, časté úrazy a nehody dieťaťa, môžu byť signálom toho, že ono balansuje niekde medzi životom a smrťou. Mnohými závislosťami, často až sebadeštrukčnými (alkohol, drogy) riešia deti problém starého smútku, hnevu, ale aj tlaku odísť alebo ostať. 

Vždy je potrebné pozrieť sa na svoje traumy, na traumy rodu a s nimi spojené – čo ste deťom odovzdali, koľko hnevu, smútku, bolesti, nenávisti od vás “prevzali”. Deti sú éterické bytosti a ťažké rodové hnevy, nenávisť, zlosť ale aj smútok a ťažká depresia ich ničia.

Duša dieťaťa, ktorá chce odísť, si nájde indisponovaného lekára, nepozorného rodiča, neliečiteľné ochorenie alebo si nájde situáciu, v ktorej mu nikto nepomôže.

Aj pre mňa je ťažké prijať to, že ak dieťa chce odísť, odíde. Zostáva otázka, čo urobiť preto, aby nechcelo odísť, aby chcelo žiť.

Matka, ktorej v detstve zomrel otec a v dospelosti prvorodený syn, bola jedným z mojich prvých prípadov, s touto ťažkou témou. Skôr ako sme spracovali jej depresie z úmrtia syna, museli sme spracovať jej neukončenú traumu z detstva – úmrtie jej otca.

Prípad nepredvídateľného úmrtia dieťaťa v nemocnici, mal tiež svoje pozadie. Matka dieťaťa bola dlhodobo liečená pre onkologické ochorenie a zomrela rok po úmrtí dieťaťa. A postupne nasledovali ďalšie prípady matiek, ktoré po úmrtí detí prežívali ťažké depresie. Každá z nich mala ten istý problém v detstve – úmrtie otca alebo matky, ale aj súrodenca.

V psychike človeka vzniká kyvadlový efekt – rozum chce žiť, duša chce nasledovať stratenú matku alebo otca a telo balansuje niekde medzi nimi.

Duša dieťaťa vždy hľadá svojho strateného rodiča (a to aj v prípade komplikovaného rozvodu rodičov). Dieťa dospeje, ale jeho zranená, malá, vnútorná bytosť v ňom trpí a balansuje medzi životom a smrťou.

Ochorenia majú oveľa hlbší a širší rozmer, ktorý presahuje náš čas a náš priestor. Skôr ako začneme niekoho obviňovať za spôsobené alebo nevyliečené ochorenie, je potrebné myslieť a pozrieť sa do svojho vnútra, prijať s pokorou a úctou osudy rodičov a starých rodičov, nech boli akokoľvek zložité a pre vás neprijateľné.

Výchova v kocke

5. Nebojte sa vidieť problémy svojich detí

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Nezaradené

AKO pomôcť malému géniovi s pocitmi hlupáka

Poznanie toho, čo prežíva dieťa s poruchou pozornosti, s poruchami učenia a všetkými dys-poruchami, je jednou stranou mince. Sú deti, u ktorých sa…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Skončila éra extrovertov?

Akcie, stretnutia, zábavy, žúrky … Byť toho súčasťou, byť v ich centre diania, byť v centre pozornosti sa pre mnohých stáva merítkom vlastne…
Zobraziť
VýchovaZdravie

Coronavírus a depresie

Čo ich spája? Pľúca a dýchanie! Ak pochopíme, prečo coronavírus napáda pľúca, môžeme sa lepšie chrániť! Čo je príčina a čo spúšťač V…
Zobraziť
Menu