Problémy vo výchove, Výchova

Detské sny – cesta do hlbín detskej duše

Podobne ako v rozprávkach aj v snoch je všetko symbolom, ktorý nás smeruje do hlbín neznámeho detského sveta. Detské sny sú dôležité pre poznanie a pochopenie vnútorného detského sveta, v ktorom môžete cítiť jeho emócie, myšlienky, postoje…

Práca so snami patrí k výchovným metódam, ktoré pracujú s tým, čo je skryté za detským správaním.

Aké sny snívajú vaše deti? Spomeňte si aj na sny vášho detstva a sú aj rodové sny opakujúce sa niekoľko generácií. Vytvorte si schránku, databázu opakujúcich sa snov a začnite s nimi pracovať. Aj tieto sny vás majú vyburcovať a doviesť k poznaniu určitého posolstva.

Sny detí sú často desivé, divné, záhadné. Deti ich nechápu, snažia sa ich potlačiť, cítia vinu a boja sa o nich hovoriť, pretože im nerozumejú. Ak im pomôžete pracovať s nimi, dáte im pocit bezpečia a získajú „snovú zručnosť“ na celý život. Už iba prijatie akéhokoľvek sna, jeho porozumeniu odkiaľ pochádza, je pre deti liečivé.

Sníval sa dieťaťu sen, v ktorom vystupoval lev – samo cíti či sa ho bojí alebo ho obdivuje….Skúste zapísať všetky slová, ktoré ho napadnú pri slove lev – silný, agresívny, v klietke, na slobode, nebezpečný, cirkusový, hnedý, slabý, starý, mladý …, ktoré slová sú preň významné?

Rodičia najčastejšie reagujú na nočné desivé výkriky detí, často ich ale nechápu a nevedia ako dieťaťu pomôcť. Výstižné sú vyjadrenie chlapca, u ktorého sa nám objavil aj problém so snami: „Nikdy nechcem mať tie desivé sny; Vždy keď spím, tak mám desivé sny. Keby tak deti vedeli ako sa bojím zlých snov; Bál som sa desivých snov; Často sa mi sníva o desivých snoch.“ A jeho prosba – rodičia nevedia o tom, čo sa mi sníva, nechcem aby sa hnevali.

Nočné mory majú tendenciu sa opakovať s nepríjemným až desivými pocitmi a môžu mať aj sprievodné prejavy – strach z tmy, rozprávanie zo sna, škrípanie zubov, zášklby celého tela, pocikávanie, plač, krik, panika. Mnohé sny sú v skutočnosti zhusteným obrazom traumatických príbehov z minulosti.

Čo ale s „temnými“ snami?

Sny sú často zabúdané, odchádzajú nepovšimnuté – ak sa ale na ne sústredíte a brali ich ako spoluautora svojho života – začnú sa vám snívať a aj si ich budete pamätať. Podobne aj u detí inšpirácia – „čo by si chcel aby sa ti snívalo, v čom by ti mohol sen pomôcť, čo by ti mal ukázať“- môže byť cesta ako sa nebáť snov.

Ako vylákať sny von?

Čakať? Neignorovať ich, prijať ich, chcieť ich poznať a dôverovať im. Znamená to nebáť sa ich, neutekať pred nimi, nebagatelizovať spôsobom -“veď sú to iba sny“.

Sústredenie na prácu so snami ako pomocníkmi – vám pomôže pamätať si ich, budú sa vám objavovať pravidelnejšie a postupne sa naučíte chápať ich význam a ich prepojenia. Večer položená otázka môže byť zodpovedá prostredníctvom sna.

Mať zošiť s bielymi listami a  zapisovať si sny dlhšie obdobie vám pomôže objaviť ústredný motív snov ako podstatu témy, ktorú potrebuje vo svojom živote poznať a riešiť.

Podobne je to aj so snami svojho dieťaťa. Prijať ich a zaujímať sa ako často sa mu snívajú, ako sa opakujú, aké pocity pritom prežívalo, ako sa ono cíti keď o nich hovorí.

Sny môžete analyzovať, vykladať ale iba dieťa má pocity s nimi spojené. Ak sa mu sníva s levom, iba ono vie čo k nemu cíti, čo mu symbolizuje; má strach z jeho sily alebo jeho silu potrebuje…. ?

V sne sa môžete stretávať s niečím, čo patrí niekomu inému, možno je to príbeh starej mamy, prastarého otca – je to neznáme a to je dôvod prečo sa ho bojíte.

A preto je vhodné sa od snového príbehu oddeliť, stať sa pozorovateľom a sledovať akoby sa to dialo niekomu inému. Do snového deja môže aj dieťa vstúpiť, môže druhej osobe pomôcť, poradiť, potešiť ju. Snový príbeh môže dokončiť podľa svojich predstáv a pozitívnym spôsobom. Pozorovateľ sledujte čo sa deje a môže rozprávať čo sa tam deje, pýtať, vžívať sa – „ak by si bol tou príšerkou, čo by si povedal…“

Dieťaťu môžete povedať: Si detektív – máš prípad a máš ho objasniť a pátrať – KDE sa to stalo; ČO sa tam stalo; KEDY sa to stalo; KTO tam bol… môže to písať ako príbeh..

Čo ale ak máte pocit, že dieťaťu sa sny nesnívajú?  Sny si s deťmi môžete vymýšľať. Dieťa vymyslí iba to, čo sa „deje“ v jeho hlavičke.

 • Preventívne si môžete pravidelne urobiť „snový deň“ a dieťa bude cítiť, že akýkoľvek sen je možno „rozohrať“ na zaujímavý príbeh. Môžu snívať veci, zvieratá, iné deti….

 • Vyberte si nejaký objekt – pero, mobil, auto …, a otvorte tému: čo by sa im asi snívalo, čo by potrebovalo, aké túžby má, malo by dobrý alebo zlý sen.. 

 • Snový príbeh môžeme preniesť do ríše zvierat – pes, krokodíl, papagáj… – aké by mali sny, akému zvieraťu sa asi sníval zlý sen …

 • Vyberte si osobnosť – umelca, športovca, kamaráta – o čom by asi táto osoba snívala, spolu môžete vymyslieť sen tejto, ktorej osoby.

 • Navrhnite dieťaťu – „Vymysli si vlastný sen“, možno sen, ktorý sa ti sníval dávno, keď si bol bábätkom. Môžete si na pomoc vziať fotografie z toho obdobia…

Ako zmeniť zlý sen?

Zlé sny sú zväčša sny, ktoré naše vedomie ešte nepochopilo. Našou povrchnou reakciou je strach, údiv, bezradnosť…Pamätáte si sen, ale jeho záver nebol ten správny alebo ste sa zobudili skôr ako sa sen ukončil a zostal iba nepríjemný pocit, možno zvedavosť…

Dokončenie sna je možnosť ako sen spracovať a ešte aj želaným spôsobom. Môžete sa rozhodnúť medzi dvoma spôsobmi:

 • Zlý sen dovediete až do bodu, kedy sa prerušil a rozvíjate ho tak, aby sa v ňom stalo to, čoho sa najviac bojíte. Možno sa vám to zdá riskantné – ale je to sen a reč snov je symbolická. Môže sa objaviť niečo nové a dôležité. Pochopíte, že niekedy je lepšie utiecť, nehrať hrdinu.

 • Druhá možnosť je taktiež pokračovať v sne ale už budete reagovať a správať sa inak. Ak vás prenasledujú, nemusíte utekať, zastaňte a zastrašte ich, dajte im najavo svoju odvahu; ak nemôžete utekať, útočiť môžete lietať. Keďže ide o snový príbeh nemusíte robiť to, čo robíte v skutočnosti. Máte možnosť prekročiť hranice možného…

Objavíte svoju schopnosť niečo zastaviť, skrotiť, vyliečiť, …

Poznanie spôsobov ako pracovať so snami vám dáva možnosť učiť to aj deti:

 • Zatvor si oči a vo svojej fantázii si predstav sen, privolaj si ho,
 • ja budem s tebou a pôjdeme spolu. Sústreď sa na detaily – si tam ty alebo je tam iná postava. Nechaj nech sa tvoj sen sám rozvíja a potom povedz stop – a všetko zastav,

 • a môžeš pokračovať a dať mu koniec – tak ako by si chcel aby sen pokračoval.“

Ak je obsahom snov strach, hnev, smútok, otázkami môžete zapojiť tému živlov, farieb a pracovať s nimi – je tam viac ohňa, fúka tam, tečie voda.

Pri práci so snom môžete používať metódu kladenia otázok kde, čo, kto, ako, ktoré vám môže pomôcť objaviť skryté témy.

Skúste sa preto spýtať aj nepriamo:

 • aké farby mal tvoj sen,

 • aké tam bolo počasie – snežilo, fúkalo, horelo…,

 • aké zvieratá sa tam pohybovali,

 • aké stromy tam rástli,

 • boli tam osoby a poznal si ich?

Odpovede detí by mali byť spontánne bez rozmýšľania, v čom pomáha práve symbolika farieb, živlov, vôní, zvierat  a ak  ich budete kombinovať s protikladmi  budete mať ucelenejší obraz. Ak je veľa ohňa potrebujem do sna dostať vodu. Topí sa…. čoho je symbolom voda, v čom sa topí – píšte slová, ktoré ho napadajú.

Ak bolo veľa červenej farby je dôležité ako ju dieťa cítilo – bola príjemná, hriala alebo jej bolo veľa, vtedy ju môžete ohraničiť hnedou vytvoriť piecku a v nej piecť chlieb….

Všímajte si, čo v sne dieťaťu chýba – na dome neboli dvere, koňovi chýbala noha, dieťa nemalo ruky, kamarát odišiel….

Dešifrovať symbolickú reč snov pomôžu asociácievšetky slová, na ktoré si dieťa spomenie, pomôžte dieťaťu uvedomiť si, čo symbolizuje vlak, lokomotíva, zvieratá, živly, farby. Ak dieťa snu nerozumie využite kreslenie, čmáranie, hranie. Môže si nakresliť svoj pekný ale aj desivý sen alebo časti sna, aké farby mal, aké zvieratá tam boli, aké bolo počasie. 

 • Uvoľňujúce je znázorniť sen čmáranicou, ktorú môže vyfarbiť farbami, prípadne tam môžete hľadať skryté – tváre, zvieratá, kvety….

 • Sny môžete zahrať ako divadielko s bábkami, zvieratkami, dieťa môže byť tiež postavou … 

 • S mladším dieťaťom, ho dotvorte rozprávkou….čo sa snívalo hrdinovi, drakovi, princeznej..

 • Staršie dieťa si ho môže dopísať ako príbeh, môžu vytvoriť scenár pre divadelnú hru, napísať komiks.

Svet snov si môžete tvoriť

Znamená to pomôcť dieťaťu spriateliť sa so svojimi snami, ktoré mu chcú pomôcť aj keď sú nepríjemné, pomôcť mu lepšie si ich zapamätať a získať cit pre ich symbolickú reč.

Sen môže byť súčasťou rozprávky, hrdinovi sa sníval sen, môže to byť kúzelné snenie, rozprávkové snenie, sny plné zázrakov, sny naopak, popletené snenie, snívajúce stromy…

Vlastnou prácou so snami si môžete vytvoriť vlastný snár. Opakujú sa vám a vašim deťom určité snové témy, píšte ich, zozbierajte ich a ako celok ich skúmajte vytvorte si zbierku snov a začnite tým, ktorý vás zaujal.

Postupne naučíte deti pracovať so svojimi snami a dieťa si vytvorí svoj snár – bude vedieť, čo mu signalizuje dom, vlak, voda, zvieratá… Ak bude potrebovať odpovede na určité životné témy môže poprosiť o sen a nezabudnúť si večer si povedať, že si chce sen zapamätať.

Mgr.Lýdia Adamcová

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

Zdravie

Je onkologické ochorenie iba fyzické ochorenie

Známa osobnosť zomierajúca na akútnu leukémiu, príbuzný liečený dlhotrvajúcou chemoterapiou, deti ležiace na onkologickom oddelení, lekár zomierajúci na onkologické ochorenie… Šokujúce správy vyvolávajúce…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Nechcem ťa!

Častou témou v práci s deťmi sú ich odmietavé reakcie voči rodičom. V napätých situáciách reagujú niektoré deti impulzívnejšími prejavmi a vyjadreniami typu: si…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Ako nechať psychiku „rozkvitnúť“

Svet okolo nás je inšpirujúci Pozri, toto je pekné… Toto je zaujímavé… Toto je dôležité …Toto by si mal jesť, je to dobré a…
Zobraziť
Menu