Výchova | Problémy vo výchove

KTO si bez VINY hoď kameňom!

Pri každom kritizovaní a obviňovaní sa najskôr pozrime do svojho vnútra.

Naše vnúčatá odchádzali na prázdniny k druhej babke. Staršej vnučke som prízvukovala aby chránila svojho mladšieho brata, aby ho vzala so sebou ak by ho staršie deti nechceli medzi seba, pretože je ešte malý (čo sa stávalo pri bicyklovaní a hraní).

Vnučka si moje prosby vzala k srdcu a vzala mladšieho brata a spolu s partiou detí išli rozbíjať okná na staršom dome.

Vekmi overená najzaujímavejšia, najatraktívnejšia a najvzrušujúcejšia aktivita detí!

Udalosť ma vrátila do môjho detstva, objavili sa spomienky na moje prázdniny ale aj prázdniny mojich detí(dnes už rodičov) a prešla mnou hrôza – čo všetko by ešte naše vnúčatá mohli robiť….

…takže, kto si bez viny, hoď kameňom – platí a bude platiť stále, a to aj vo výchove.

Mgr. Adamcová Lýdia

«   |   »