mladý muž, otec dvoch maloletých detí, tesne po rozvode

Manželka si našla priateľa, ku ktorému odišla a ku ktorému inklinujú aj jeho deti. A práve to ho veľmi zraňuje. Od detstva trpel ťažkými poruchami spánku a bolesťami hlavy. Rodičia sa rozviedli, keď mal asi 5 rokov. Cítil hnev matky, keď sa chcel stretávať s otcom, preto to radšej vzdal.

Vôbec sa s otcom nestretával, nekomunikoval s ním a nemôže mu nič vysvetliť, pretože zomrel. Od matky neskôr odišiel a cíti voči nej hnev, nekomunikujú spolu. Fixoval sa na manželku a na rodinu. V priebehu terapie si však uvedomil, že nebol ani otcom ani manželom, ale dieťaťom, ktoré malo konečne úplnú rodinu. Cítil sa slabý kvôli deficitu spánku,  keď nemohol spať, trávil čas za počítačom. Nechodievali ako rodina nikde, nevenovali sa nijakým aktivitám, pretože deti boli ešte malé. Teraz si ale uvedomuje, aké sú jeho deti nadšené, keď chodia s matkiným priateľom  na rôzne akcie a výlety.

Dôležitou témou jeho detstva  bola šikana,  nedokázal sa brániť a nemal nikoho, kto by mu v tej situácii pomohol. Mnohé udalosti zo svojho detstva si vôbec nepamätá, akoby ich vytesnil. Bol neistý v komunikácii, čo sa neskôr prejavilo aj v skrátenej vojenskej službe a aj teraz sa chráni izoláciou a vyhýbaním sa spoločnosti. A teraz prišiel ešte aj o rodinu.

Téma šikany sa objavuje u chlapcov, kde je slabá pozícia otca, pretože sa rodičia rozviedli alebo v dôsledku  úmrtia otca. Typické pre tieto situácie šikanovaných detí je ich nevhodné riešenie zo strany rodičov: potrestať tých, čo šikanujú, ísť do iného kolektívu, kde sa však tento problém dieťaťa prejaví  znovu. Rodič by mal šikanu vnímať ako problém svojho dieťaťa, ktorému chýba sebaistota, odvaha, sila a šikanujúci mu nastavujú zrkadlo: „nevieš sa brániť, si slabý“. Správne riešenie je práca s týmto dieťaťom, s jeho strachmi, odvahou, sebaistotou, schopnosťou presadiť sa  a to je téma muža/otca, ktorého si každý chlapec nesie v sebe. Ak pomôžeme dieťaťu riešiť šikanu v začiatkoch, uchránime ho od osudu mladého muža, ktorý už musí riešiť podstatne horšie psychické, ale aj zdravotné problémy.