Nezaradené, Výchova

Pestovanie bonsajov je umenie aj filozofia. A čo výchova detí?

Bonsaj je živé umelecké dielo, dokonalá miniatúrna kópia stromu rastúceho v prírode. Skúsme sa ale naladiť na jeho dušu a vnímať jeho pocity, keď musí žiť v tej malej nádobke. Je síce krásny a obdivovaný, s láskou orezávaný a tvarovaný tak, aby navodzoval ilúziu starého stromu, no predsa len je izolovaný od svojho prirodzeného prostredia.

Dieťa je tiež živé umelecké dielo, ktoré by ale nemalo by byť kópiou a ani ilúziou ničoho starého…

K porovnaniu dieťaťa a bonsaja ma inšpiroval príbeh rodiny s dvomi malými deťmi. Staršia 4-ročná dcéra stále odchádzala z domu a radšej sa túlala po dedine. Na podnet otca sa rodičia rozviedli pre odlišnosti v povahe a nezhody v názoroch na výchovu detí. Matka bola perfekcionistka – vo všetkom musela mať poriadok, dbala na dodržiavanie pravidiel, všetko kontrolovala, usmerňovala, kritizovala a kričala. Preferovala čistotu a “kostolné” správanie. Jej koníčkom bolo pestovanie bonsajov. Otec bol lesník a jeho prístup k životu bol viac spojený s prírodou a určitou slobodou (aj) v hraní. Predovšetkým staršia dcéra chcela po rozvode odísť s otcom, no matka to rázne odmietala. Zdôvodňovala to tým, že deti sú po príchode od otca špinavé, zafúľané, vyčerpané. Dve odlišné osobnosti rodičov a dva odlišné výchovné prístupy sú pre vývin a výchovu dieťaťa rizikom. Nájsť kompromis a zlatú strednú cestu by mali hľadať obaja rodičia. Dieťa má problém zjednotiť v sebe rozdielne vlastnosti rodičov a vytvoriť si svoju vlastnú  identitu. A matkin záujem o bonsaje je symbolickým zhmotnením aj jej výchovných postojov.

Cesta k vypestovaniu vlastného bonsaja je dlhá a rovnako je to aj s výchovou dieťaťa.

Tvorba bonsajov si niekedy vyžaduje radikálnu akciu – malé stromčeky sú strihané, niektoré vetvičky sú odrezané, iné sú priviazané k sieťam alebo ohnuté drôtom. Korene sú skracované a minimalizované. Potrebné je neustále tvarovanie, drôtikovanie, pristrihovanie, ohýbanie, usmerňovanie…

Na pestovanie bonsajov potrebujete špeciálne pomôcky: Rôzne kliešte, nožnice, háky, ohýbače, dláta, pílky, metličky, pinzety, lopatky, sitá, kefky drôty, sieťky, špeciálne črepníky a iné nádoby, zeminu, hnojivá, rukavice, prípravky na ošetrovanie rán.

Vo výchove sú to príkazy, zákazy obmedzenia, tresty, kritika, vynucovanie poslušnosti ale aj rôzne aktivity, ocenenia, podpora …

Čo vám pomôže skvalitniť vaše výchovné zručnosti, ktoré obohatia aj vaše komunikačné schopnosti? Je to poznanie výchovných metód, a aké sú?

Základné výchovné metódy som rozdelila podľa ich účinku:

 1. posilňujúce, založené na princípe oceňovania verbálneho alebo neverbálneho.

 2. pasívne, skôr neutrálne s možnosťou vyhasínania, a ich cieľom je oslabovanie niečoho, čo nechcete, aby sa v správaní dieťaťa opakovalo.

 3. brzdiace, využívajúce rôzne spôsoby trestania, ktoré nielen zastavujú, ale aj trestajú nebezpečné správanie.

 4. s prirodzenými a logickými dôsledkami, založené na princípe zažitia a pochopenia súvislostí medzi určitým správaním a jeho následkami.

 5. racionálne, využívajúce racionálne hodnotenia.

 6. zážitkové, umožňujúce emočné preladenie.

 7. preventívne, využívajúce možnosti predchádzania a predvídania rizikového správania dieťaťa.

 8. relaxačné, uvoľňujúce napätie a citový nepokoj.

 9. pracovné, umožňujúce zamestnávať aj detské ruky.

 10. stimulujúce, zamerané na rozvíjanie fyzických a psychických kvalít dieťaťa.

 11. s mentálnym modelovaním, využívajúce imagináciu a tréning podľa určitého vzoru/modelu.

 12. zasahujúce podvedomé vzorce správania, s využitím prvkov blízkych terapeutickému procesu. 

Bonsaje žijú život v obmedzenom životnom priestore, v pekne dekorovanej miske. Vo výchove mi to pripomína obmedzený život dieťaťa bez kontaktu s príbuznými – starí rodičia, krstní rodičia, strýkovia, tety, bratranci, sesternice… Jednoducho ignorovanie rodového spoločenstva. Mnohé deti aj dospelí potom prežívajú pocity samoty i napriek tomu, že nie sú sami.

Akú starostlivosť potrebujú bonsaje i deti:

 1. Bonsaje  – polievať podľa potreby. Deti – zahŕňať ich láskou, ktorá je živou vodou.

 2. Bonsaje  – hnojiť pre pravidelný prísun živín. Deti potrebujú úctu, dôveru, pochvalu, ocenenie, rešpekt.

 3. Raz za pár rokov treba bonsaj presadiť, obnoviť substrát. Pre dieťa je potrebné v súlade s jeho vývinovými obdobiami vytvoriť vždy nové podmienky na získavanie skúseností a rast.

 4. A nezabudnite na prostriedky na liečbu rán. Sú potrebné, pretože silne rezaný strom je vystavený baktériám a hubám. Aj v živote „tvarovaného dieťaťa“ sa často objavujú rany, ktoré je potrebné liečiť a mať správne náplaste.

Dôležité pravidlo pri pestovaní bonsaj stojí na zamyslenie aj pri výchove dieťaťa : Nikdy netvarujte slabú rastlinu, ktorá má možno žlté listy alebo je napadnutá škodcami. Tým jej totiž môžete ešte viac ublížiť. Najlepšie je zasadiť ju do zeme, do voľnej prírody. Takto najrýchlejšie zhrubne a zosilnie. Následne ju môžete vykopať a pokračovať v tvarovaní.

Základným rozdielom medzi pestovaním bonsajov a výchovou detí je, že pestovanie bonsajov sa robí s láskou a výchova detí je občas sprevádzaná viac so strachom a hnevom.

Ako rodič sa skúste zamyslieť nad touto symbolickou podobou a môžete sa rozhodnúť: Chcete mať doma malý pekný bonsaj alebo silný, veľký a slobodne žijúci dub v prírode?

Zostáva otázka ako vychovávať, aby vaše dieťa neskončilo ako bonsaj?

Mgr.Lýdia Adamcová

1. Výchovné princípy a výchovné metódy

Prečítajte si tiež

Výchova

Nad rodičovským hnevom nesmie zapadnúť slnko

Negatívne zážitky, krik, kritika, obviňovanie a s nimi spojený strach, smútok, hnev ale aj pocity viny dieťaťa sú emócie, ktoré sa v tichu…
Zobraziť
NezaradenéVýchova

Od rozprávok k príbehom…

….to je cesta od predškoláka k stredoškolákovi. Tu niekde môžete cítiť rozdiel medzi rozprávkou a príbehom. Vnímavosť starších detí k rozprávkam postupne klesá,…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Ako nechať psychiku „rozkvitnúť“

Svet okolo nás je inšpirujúci Pozri, toto je pekné… Toto je zaujímavé… Toto je dôležité …Toto by si mal jesť, je to dobré a…
Zobraziť
Menu