Výchova

Pochopiť svoje poslanie je skúškou života

O našom ZAČIATKU a našom KONCI nerozhodujeme my. Medzi začiatkom a koncom však máme priestor na rozhodovanie o svojom živote a naplnení životného poslania. Dostali sme svoj čas, svoju vesmírnu minútu slávy. Čas je nekonečný, nie je ani rýchly ani pomalý. Náš čas nám ale uteká – sekunda za sekundou. Čo ho zrýchľuje, prečo sa zase spomaľuje? Nedať sa tlačiť časom, znamená pochopiť strachy. Čas a strach sú základnou témou života.  Strach byť tým, čím sme, robiť to čo potrebujeme robiť. V určitých životných krízach si dávame otázky –  kto som, čo mám robiť, akú tu mám úlohu, aké mám poslanie?

Sústreďujeme sa na to, čo urobiť pre tento svet. Čo ale, ak je témou – čo mám urobiť pre seba, čo sa naučiť, akou  skúškou prejsť teraz a tu.

Ako vedieť, čo je našou  skúškou v tomto živote?

Vnímajme, čo sme pri príchode dostali  – určite sú to rodičia, súrodenci, starí rodičia, národ a krajina. Ako sme to všetko prijali, ako sme to využili. A s čím chceme odchádzať, aké je to bohatstvo, ktoré si budem brať so sebou. Nezabúdajme, že náš svet je polaritný,  založený na protikladoch. Riešenia môžeme vidieť aj v protipóle svojho správania a cítenia.

Základom je prijatie toho, čo sme dostali a pozrime sa aj na protiklad:

  • Prišli sme na tento svet ako krásni, s cieľom nedať sa zlákať ľahkosťou cesty, ktorú krása otvára. Odchádzať by sme mali s krásnou dušou. Ak sme túto cestu krásy nepochopili – vrátime sa škaredí aby sme išli ťažšou cestou a našli svoju skrytú krásu (bez operácií) a odchádzať by sme mali krajší vo svojej podstate.
  •  Možno sme prišli na tento svet múdri a našou skúškou je vedieť múdrosť múdro využívať a dávať ju svetu. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak môžeme prísť na tento svet hlúpi, aby sme objavili múdrosť v jednoduchosti a odchádzať by sme mali s pokorou a múdrejší.
  •  Možno sme prišli na tento svet bohatí a máme sa naučiť múdro s bohatstvom narábať, vedieť darovať a obohacovať. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak sa môžeme vrátiť na tento svet ako chudobní, aby sme poznali cenu bohatstva pokory a úcty.
  • Prišli sme na tento svet slobodní, ale chceme žiť fyzickú slobodu. Nepochopili sme  hranice a pravidlá slobody a preto sa vrátime ako otroci, aby sme pochopili slobodu duše.
  • Možno sme prišli na tento svet silní, aby sme sa naučili pomáhať slabým. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak sa môžeme vrátiť na tento svet  slabí, aby sme vedeli prosiť o pomoc a objavili zdroje svojej sily.
  • Možno sme prišli na tento svet chorí, máme nájsť hodnotu zdravia a pochopiť prečo sme chorí. 
  • Možno sme nezvládli výchovu dobrých detí a máme ju  pochopiť vo výchove problémových detí.
  • Možno sme nepochopili úspechy a máme prejsť aj cestou neúspechov.

… a vznikať môžu kombinácie – prídeme škaredí ale múdri, prídeme bohatí ale hlúpi … Veľkou skúškou je byť bohatí a pekní, byť pekní a múdri, byť múdri a bohatí, ale aj byť chorí a chudobní, ….

Život je  skúška  – a my sme dostali čas, najvhodnejšie prostredie a úlohu, ktorú potrebujeme pochopiť.  Ak sme sa narodili do krajiny, kde sa pracuje s rudou železnou máme sa naučiť pracovať s rudou železnou a nemáme utekať tam, kde sa pracuje so zlatom.

 

 A ešte   –  Vojakova modlitba

Prosil som o silu, aby som uspel.

Urobil ma slabým, aby som poslúchal.

Prosil som o zdravie, aby som mohol robiť väčšie činy.

Dostal som súcit, aby som mohol robiť lepšie činy.

Prosil som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.

Dostal som chudobu, aby som zmúdrel.

Prosil som o moc, aby si ma ľudia vážili

Dostal som slabosť, aby som pocítil, že potrebujem Boha.

Prosil som o všetko možné, aby som sa mohol tešiť zo života.

Dostal som život, aby som sa mohol tešiť zo všetkého.

Nedostal som nič o čo som prosil.

Moja modlitba bola vypočutá.

Mgr.Adamcová Lýdia  

Výchova v kocke

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

Prečítajte si tiež

Nezaradené

Ako cestovať vesmírom

Hongkong 15. júna (TASR) – Ľudstvo si musí začať hľadať vo vesmíre nový domov, pretože na Zemi rastie riziko vyhubenia všetkého živého, povedal…
Zobraziť
VýchovaZdravie

ONE BRAIN

Tree In One je vzdelávacia organizácia, ktorá začiatkom 80-tych rokov 20. storočia začala prezentovať svoj program ONE BRAIN – metódu jednotného mozgu s pôvodným zameraním…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Akú taktiku zvoliť

Dieťa by malo byť empatické, zodpovedné, dôsledné, súcitné, poslušné, láskavé, múdre, trpezlivé a malo by sa vedieť ovládať, mať cit pre morálku a byť…
Zobraziť
Menu