Výchova

Poslanie

O našom ZAČIATKU a našom KONCI nerozhodujeme my. Medzi začiatkom a koncom však máme priestor na rozhodovanie o svojom živote a naplnení životného poslania. Dostali sme svoj čas, svoju vesmírnu minútu slávy. Čas je nekonečný nie je ani rýchly ani pomalý. Náš čas nám ale uteká – sekunda za sekundou. Čo ho zrýchľuje, prečo sa zase spomaľuje? Nedať sa tlačiť časom, znamená pochopiť strachy. Čas a strach sú základnou témou života.  Strach byť tým, čím sme, robiť to čo potrebujeme robiť. V určitých životných krízach, ktoré spúšťajú strach, si dávame otázky –  kto som, čo mám robiť, akú tu mám úlohu, aké mám poslanie?

Sústreďujeme sa na to, čo urobiť pre tento svet. Čo ale, ak je témou – čo mám urobiť pre seba, čo sa naučiť, akou  skúškou prejsť teraz a tu.

Ako vedieť, čo je našou  skúškou v tomto živote?

Vnímajme, čo sme pri príchode dostali – sú to rodičia, súrodenci, starí rodičia, národ a krajina – ako sme to prijali, ako sme to využili. A s čím chceme odchádzať, aké je to bohatstvo, ktoré si budem brať so sebou. Nezabúdajme, že náš svet je polaritný,  založený na protikladoch. Riešenia môžeme vidieť aj v protipóle svojho správania.

Základom je prijatie toho, čo sme dostali a pozrime sa aj na protiklad:

  • Prišli sme na tento svet ako krásny, s cieľom nedať sa zlákať ľahkosťou cesty, ktorú krása otvára. Odchádzať by sme mali s krásnou dušou. Ak sme túto cestu krásy nepochopili – vrátime sa škaredý aby sme išli ťažšou cestou a našli svoju skrytú krásu (bez operácií) a odchádzať by sme mali krajší vo svojej podstate.
  •  Možno sme prišli na tento svet múdry a našou skúškou je vedieť múdrosť múdro využívať a dávať ju svetu. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak môžeme prísť na tento svet hlúpy, aby sme objavili múdrosť jednoduchosti a odchádzať by sme mali pokornejší a múdrejší.
  •  Možno sme prišli na tento svet bohatý a máme sa naučiť múdro s bohatstvom narábať, vedieť darovať a obohacovať. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak sa môžeme vrátiť na tento svet ako chudobný, aby sme poznali cenu bohatstva pokory a úcty,
  •  Možno sme prišli na tento svet silný, aby sme sa naučili pomáhať slabým. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak sa môžeme vrátiť na tento svet  slabý, aby sme vedeli prosiť o pomoc a objavili zdroje svojej sily.
  • Možno sme prišli na tento svet chorý, máme nájsť hodnotu zdravia a vedieť si ho chrániť. 
  • Možno sme nezvládli výchovu dobrých detí a máme ju  pochopiť vo výchove problémových detí.
  • Možno sme nepochopili úspechy a máme prejsť aj cestou neúspechov.

… a vznikať môžu kombinácie – prídeme škaredý ale múdry, prídeme bohatý ale hlúpy … Veľkou skúškou je byť bohatý a pekný, byť pekný a múdry, byť múdry a bohatý, byť chorý a chudobný, ….

Život je  skúška – a my sme dostali čas, najvhodnejšie prostredie a úlohu, ktorú potrebujeme pochopiť.  Ak sme sa narodili do krajiny, kde sa pracuje s rudou železnou – máme sa naučiť pracovať s rudou železnou a nemáme utekať tam, kde sa pracuje so zlatom.

 

 A ešte –  Vojakova modlitba

Prosil som o silu, aby som uspel.

Urobil ma slabým, aby som poslúchal.

Prosil som o zdravie, aby som mohol robiť väčšie činy.

Dostal som súcit, aby som mohol robiť lepšie činy.

Prosil som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.

Dostal som chudobu, aby som zmúdrel.

Prosil som o moc, aby si ma ľudia vážili

Dostal som slabosť, aby som pocítil, že potrebujem Boha.

Prosil som o všetko možné, aby som sa mohol tešiť zo života.

Dostal som život, aby som sa mohol tešiť zo všetkého.

Nedostal som nič o čo som prosil.

Moja modlitba bola vypočutá.

Mgr.Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

PočítačeProblémy vo výchoveVýchova

Časť III. Láska k počítačom – dôsledky ale aj príčiny

Dnes už vieme, že moderné technológie sú rovnako návykové ako alkohol alebo drogy. Princípom každej závislosti je vytesňovanie niečoho stresujúceho, hľadanie pomoci, únik…
Zobraziť
Problémy vo výchoveŠkolaVýchova

AKO učiť deti bojovať s koronavírusom

Máme proti sebe súpera, ktorého nevidíme, nepoznáme a máme s ním bojovať. Aj pre deti je to zložitejšie. Vo svojom vnútri cítime, že…
Zobraziť
VýchovaZdravie

Ak pochopíme, prečo koronavírus napáda predovšetkým pľúca, môžeme sa lepšie chrániť!

Ak pochopíme, prečo koronavírus napáda pľúca, môžeme sa lepšie chrániť! Citujem – „Na základe doterajších poznatkov to vyzerá, že sa vírus v teplejšom…
Zobraziť
Menu