Výchova

Poslanie

Život je skúška - dostali sme čas, najvhodnejšie prostredie a úlohu, ktorú
potrebujeme pochopiť a splniť.

O našom ZAČIATKU a našom KONCI nerozhodujeme my. Medzi začiatkom a koncom však máme priestor na rozhodovanie o svojom živote a naplnení životného poslania. Dostali sme svoj čas, svoju vesmírnu minútu slávy. Čas je nekonečný nie je ani rýchly ani pomalý. Náš čas nám ale uteká – sekunda za sekundou. Čo ho zrýchľuje, prečo sa zase spomaľuje? Nedať sa tlačiť časom, znamená pochopiť strachy. Čas a strach sú základnou témou života.  Strach byť tým, čím sme, robiť to čo potrebujeme robiť. V určitých životných krízach, ktoré spúšťajú strach, si dávame otázky –  kto som, čo mám robiť, akú tu mám úlohu, aké mám poslanie?

Sústreďujeme sa na to, čo urobiť pre tento svet. Čo ale, ak je témou – čo mám urobiť pre seba, čo sa naučiť, akou  skúškou prejsť teraz a tu.

Ako vedieť, čo je našou  skúškou v tomto živote?

Vnímajme, čo sme pri príchode dostali – sú to rodičia, súrodenci, starí rodičia, národ a krajina – ako sme to prijali, ako sme to využili. A s čím chceme odchádzať, aké je to bohatstvo, ktoré si budem brať so sebou. Nezabúdajme, že náš svet je polaritný,  založený na protikladoch. Riešenia môžeme vidieť aj v protipóle svojho správania.

Základom je prijatie toho, čo sme dostali a pozrime sa aj na protiklad:

  • Prišli sme na tento svet ako krásny, s cieľom nedať sa zlákať ľahkosťou cesty, ktorú krása otvára. Odchádzať by sme mali s krásnou dušou. Ak sme túto cestu krásy nepochopili – vrátime sa škaredý aby sme išli ťažšou cestou a našli svoju skrytú krásu (bez operácií) a odchádzať by sme mali krajší vo svojej podstate.
  •  Možno sme prišli na tento svet múdry a našou skúškou je vedieť múdrosť múdro využívať a dávať ju svetu. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak môžeme prísť na tento svet hlúpy, aby sme objavili múdrosť jednoduchosti a odchádzať by sme mali pokornejší a múdrejší.
  •  Možno sme prišli na tento svet bohatý a máme sa naučiť múdro s bohatstvom narábať, vedieť darovať a obohacovať. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak sa môžeme vrátiť na tento svet ako chudobný, aby sme poznali cenu bohatstva pokory a úcty,
  •  Možno sme prišli na tento svet silný, aby sme sa naučili pomáhať slabým. Ak sme túto cestu  nepochopili, tak sa môžeme vrátiť na tento svet  slabý, aby sme vedeli prosiť o pomoc a objavili zdroje svojej sily.
  • Možno sme prišli na tento svet chorý, máme nájsť hodnotu zdravia a vedieť si ho chrániť. 
  • Možno sme nezvládli výchovu dobrých detí a máme ju  pochopiť vo výchove problémových detí.
  • Možno sme nepochopili úspechy a máme prejsť aj cestou neúspechov.

… a vznikať môžu kombinácie – prídeme škaredý ale múdry, prídeme bohatý ale hlúpy … Veľkou skúškou je byť bohatý a pekný, byť pekný a múdry, byť múdry a bohatý, byť chorý a chudobný, ….

Život je  skúška – a my sme dostali čas, najvhodnejšie prostredie a úlohu, ktorú potrebujeme pochopiť.  Ak sme sa narodili do krajiny, kde sa pracuje s rudou železnou – máme sa naučiť pracovať s rudou železnou a nemáme utekať tam, kde sa pracuje so zlatom.

 

 A ešte –  Vojakova modlitba

Prosil som o silu, aby som uspel.

Urobil ma slabým, aby som poslúchal.

Prosil som o zdravie, aby som mohol robiť väčšie činy.

Dostal som súcit, aby som mohol robiť lepšie činy.

Prosil som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.

Dostal som chudobu, aby som zmúdrel.

Prosil som o moc, aby si ma ľudia vážili

Dostal som slabosť, aby som pocítil, že potrebujem Boha.

Prosil som o všetko možné, aby som sa mohol tešiť zo života.

Dostal som život, aby som sa mohol tešiť zo všetkého.

Nedostal som nič o čo som prosil.

Moja modlitba bola vypočutá.

Mgr.Adamcová Lýdia

«   |   »