Výchova

Poslanie

Život je skúška - dostali sme čas, najvhodnejšie prostredie a úlohu, ktorú
potrebujeme pochopiť.

O našom ZAČIATKU a našom KONCI nerozhodujeme my. Medzi začiatkom a koncom však máme priestor na rozhodovanie o svojom živote a naplnení životného poslania. Dostali sme svoj čas, svoju vesmírnu minútu slávy. Čas je nekonečný nie je ani rýchly ani pomalý. Náš čas nám ale uteká – sekunda za sekundou – čo ho zrýchľuje, prečo sa zase spomaľuje?

Nedať sa tlačiť časom, znamená pochopiť strachy. Čas a strachy sú základnou témou života. V určitých životných krízach si dávame otázky – čo mám robiť, akú tu mám úlohu, aké mám poslanie?

Sústreďujeme sa na to, čo urobiť pre tento svet. Čo ale ak témou je – čo mám urobiť pre seba, čo sa naučiť, akú skúšku som dostal teraz a tu.

Ako vedieť, čo je našou úlohou v tomto živote?

Vnímajme čo sme dostali a s čím chceme odchádzať. Náš svet je polaritný,  založený na protikladoch.

Základom je prijatie toho, čo sme dostali a pozrime sa na protiklad:

  •  prišli sme na tento svet ako krásni,  s cieľom nedať sa zlákať ľahkosťou cesty, ktorú krása otvára. Odchádzať by sme mali s krásnou dušou……
  •  ak sme, túto cestu krásy nepochopili – vrátime sa škaredí aby sme išli ťažšou cestou a našli svoju skrytú krásu (bez operácií) a odchádzať by sme mali krajší vo svojej podstate,
  •  možno sme prišli múdri a našou skúškou je vedieť múdrosť múdro využívať a dávať ju svetu,
  •  ak ale ….. tak sme prišli na tento svet hlúpi, aby sme objavili múdrosť jednoduchších, ale odchádzať by sme mali pokornejší a múdrejší,
  •  možno sme prišli na tento svet bohatí a máme sa naučiť múdro s bohatstvom narábať, vedieť darovať a obohacovať.
  • ak ale ….. tak sme prišli na tento svet chudobní, aby sme poznali cenu bohatstva pokory a úcty,
  •  možno sme prišli na tento svet silní, aby sme sa naučili pomáhať slabým,
  •  ak ale ….. tak sme prišli na tento svet slabí, aby sme vedeli prosiť o pomoc a objavili zdroje svojej sily,
  •  možno sme prišli na tento svet chorí, máme nájsť hodnotu zdravia a vedieť si ho chrániť,
  •  možno sme nezvládli výchovy dobrých detí a máme to pochopiť vo výchove problémových detí.

Život je  skúška – a my sme dostali čas, najvhodnejšie prostredie a úlohu, ktorú potrebujeme pochopiť.  Ak sme sa narodili do krajiny, kde sa pracuje s rudou železnou – máme sa naučiť pracovať s rudou železnou a nemáme utekať tam, kde sa pracuje so zlatom.

 

 A ešte –  Vojakova modlitba

Prosil som o silu, aby som uspel.

Urobil ma slabým, aby som poslúchal.

Prosil som o zdravie, aby som mohol robiť väčšie činy.

Dostal som súcit, aby som mohol robiť lepšie činy.

Prosil som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.

Dostal som chudobu, aby som zmúdrel.

Prosil som o moc, aby si ma ľudia vážili

Dostal som slabosť, aby som pocítil, že potrebujem Boha.

Prosil som o všetko možné, aby som sa mohol tešiť zo života.

Dostal som život, aby som sa mohol tešiť zo všetkého.

Nedostal som nič o čo som prosil.

Moja modlitba bola vypočutá.

Mgr.Adamcová Lýdia

«   |   »