a iné problémy v rodinách

Ako znalec z odvetia psychológie sa v poslednom období stretávam (a nie len ja) s príbehmi rodín, v ktorých si nájde jeden z rodičov priateľa prostredníctvom internetu alebo iba komunikuje s inými osobami.

Jeden z posledných príbehov bola rodina s tromi deťmi – jedno sa pomočovalo, druhé má ADHD, u tretieho bol oneskorený rečový vývin. Matka, ktorá bola na materskej dovolenke, si cez internet našla priateľa. Následne odišla od rodiny s najmladším dieťaťom, pretože staršie deti odmietali odísť. Neskôr však využila aj ich citové rozpoloženie (využila k tomu aj spôsob života v meste, v ktorom sú rôzne možnosti a rôzne aktivity) a vzala ich k sebe do domácnosti s novým priateľom, slobodným a mladším mužom.

Deti prechádzajú zložitým procesom súdneho riešenia sporu a psychologického dokazovania. V priebehu riešenia problému už bolo evidentné, že chcú byť s otcom v pôvodnom prostredí svojho domova, kde žili aj starí rodičia. Matka sa ich však nechcela vzdať, idealizovala si svojho partnera a jeho vzťah k jej deťom, a to napriek tomu, že deti uviedli, že ich niekoľkokrát vyhodil. Matka nerešpektovala pocity detí, nerešpektovala obdobie, v ktorom významnú úlohu má už ich biologický otec. Zdôrazňovala, ako ich kojila a obetovala sa a otec ich ani neprebaľoval ani nekočíkoval. Bola zranená, že ju deti opúšťajú a dávala im to primerane cítiť. Keď som sledovala rodinu matky – jej otec pochádza z Čiech, nikdy tam neboli, starých rodičov nepozná, matka je z východného Slovenska, občas boli u jej rodičov. Keď mala 7 rokov, rodičia sa rozviedli a matka sa odsťahovala na južné Slovensko, aby minimalizovala styk dcér s otcom, ktorý ale zomrel, keď mala 12 rokov. Pamätá si pohreb, ale otec bol pre ňu akoby cudzí človek.

V pozadí jej detstva bola „prázdna rodina”, kedy si matka nevytvorila cit pre rodinu a následne ani schopnosť zabezpečiť deťom stabilný domov. Je to príbeh nezrelej matky s nenaplnenými citovými potrebami voči svojmu otcovi s dôsledkami aj pre jej deti.

Určite je veľa matiek, ktoré si zodpovedne plnia úlohy matky. Pre tie, ktoré majú tendenciu hľadať niečo a nové citovo vzrušujúce, by som chcela povedať, že nakoniec môžu stratiť všetko, čo malo pre nich význam a čo budú vidieť, až keď to stratia.

Čo všetko vedie matky (niekedy ešte na materskej dovolenke) k takýmto dobrodružstvám? Deficit otcovskej a materskej lásky, nedostatok plnohodnotne prežívaného materstva, potreba citového vzplanutia „novelového typu”, všednosť bežného dňa, pocit prázdnoty vo vzťahu, ľahká dostupnosť komunikácie.