Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Ako sa naučiť pomáhať sebe, svojim deťom…

Teší ma vidieť čoraz viac rodičov, ktorí si uvedomujú, že problémy ich detí sú aj ich problémy, že všetko čo deti prežívajú dostali. Rozlúsknuť, čo sú zdedené problémy, čo je povaha dieťaťa, čo sú impulzy z prostredia, ktoré spúšťajú ťažkosti ale aj ochorenia dieťaťa je zložité pre rodičov ale aj pre deti.

Znovu sa vrátim k príbehu chlapca, ktorý bol v škole agresívny, bil sa so spolužiakmi. Mal obhryzené nielen nechty, ale aj kožu okolo nich. To „videné” bolo silné a nepomáhali žiadne opatrenia… Na tom „nevidenom“ sme pracovali s jeho matkou. Jedným zo zdrojov silnej agresie bol jej otec, ktorý bol alkoholikom. Dôležitá však bola informácia z jeho detstva – narodil sa ako nemanželské dieťa, takže v tej dobe bol jednoducho pankhartom. Rovesníkmi bol neuznaný a nevlastným otcom bol za všetko tvrdo trestaný, matka ho nedokázala brániť. Celé svoje detstvo sa stretával s množstvom hnevu, výsmechu a agresie, ktoré nedokázal spracovať. Zostala v ňom silná agresia, ktorá sa prejavovala zatínaním rúk a čeľustí. A jeho vnuk mal dispozície reagovať agresívne na provokačné správanie detí, na hnev alebo kritiku zo strany otca – to všetko boli vlastne iba spúšťače potlačeného hnevu a skrytej agresie starého otca. Práve pochopenie a pokojné prijatie príbehu starého otca pomohlo ukončiť silné emócie aj u jeho vnuka.

Sú dve cesty vo výchove ako reagovať na problémy dieťaťa:

  • môžete dieťa kritizovať, obviňovať, vyhrážať sa mu, trestať ho zákazmi ale aj fyzickými trestami. Okrem toho dieťa cíti, že je vylúčené z kolektívu, je izolované, jeho agresivita sa môže stupňovať alebo ju obráti voči sebe. Výsledkom je kriminalizovanie, pocity odlúčenia, hnev, nepriateľstvo, pocity viny…

alebo

  • je jednoduchšia cesta a tou je prijatie problémov dieťaťa, jeho odbremenenie od týchto ťažkých emócií, nájdenie zdroja agresie a potlačeného hnevu. Výsledkom je, že ste v spojení so svojim dieťaťom, dieťa cíti váš záujem a ochotu riešiť jeho citový problém a cíti, že ho prijímate so všetkým. Z poznaním tejto výchovnej cesty môžete dieťa upozorňovať, vysvetľovať mu, aj ho kritizovať – ale všetko sa to deje s úplne inými emóciami.

Drevo sa dá rúbať s hnevom, ale aj s radosťou a pokojom, že sa budeme môcť zohriať. Podobne je to aj s výchovou – môžete ju robiť s hnevom ale aj pokojom a porozumením. Otázka je, čo so svojimi emóciami? A sme na tej istej ceste – priznať si ich, prijať ich a hľadať odkiaľ plynú a to môže byť spoločná cesta vedúca k riešeniu aj detských problémov.

Práve rodinná terapia dáva odpovede na tie komplikované otázky: PREČO to robí, PREČO je neposlušné, PREČO je choré, PREČO sa neviem ovládať …

Dôležité je hľadanie odpovedí ešte v tom najnižšom veku, kedy sa s dieťaťom ešte nedá pracovať – sú to nočné mory dieťaťa, problémy so spaním, s jedením, kakaním, obliekaním, sedením na nočníku, odlúčením od matky, silným vzdorom ale aj afektívnymi záchvatmi, rôznymi strachmi a samozrejme vždy sa dajú hľadať odpovede aj na otázky -“prečo je dieťa choré….“. Aj vo vyššom veku je dieťa bezradné a nevie pomenovať svoj problém a všetko sa to stupňuje v puberte, kedy už môže vašu pomoc odmietať.

Rozhodla som sa rozdeliť väčšiu fungujúcu skupinu a vytvoriť aj skupinu venujúcu sa viac problémom detí a ich výchove. Dať väčší priestor tejto téme umožní realizovať aj individuálne poradenstvo, diagnostiku a poznanie problémov z pohľadu dieťaťa.

V pôvodnej skupine s pokročilejšími klientmi, sa okrem riešenia rôznych tém a problémov zameriame aj na získavanie schopnosti vedieť pracovať na svojich problémoch ale aj viesť skupinové rodinné konštelácie. Tieto sa totižto nedajú naštudovať, k tomu vidieť zopár rozostavení, absolvovať niekoľkohodinový minikurz a „hurá idem ich robiť“.

Rodinnú systemickú terapiu, alebo rodinné konštelácie robím 18 rokov, z toho 6 rokov som ich iba zažívala, riešila svoje ochorenie, učila sa vnímať ich hĺbku a cítiť ich posolstvo pre súčasné problémy. Samozrejme ich budem robiť ďalej – uľahčujú a napĺňajú mi starobu a dávajú silu pomáhať!

Prečítajte si tiež

Ženy a matky

Materstvo je múdrosť daná prírodou.

Prečo ale ženy na materskej dovolenke majú pocit, že sú hlúpe? Materstvo je pracovná doba trvajúca 24 hodín. A čo všetko zahŕňa? Sekcia vývinovej…
Zobraziť
Rodičia a partnerstvo

Neexistujú bezproblémové vzťahy

1. Keď mali pred časom Slováci možnosť vyjadriť sa k otázke, aké životné hodnoty sú pre nich dôležité, na prvom mieste presvedčivo skončila…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Samovražda má vždy hlboké korene

Často sme mediálne konfrontovaní s témou samovražedných pokusov aj u deti, s témou sebapoškodzovania, a mnohí vyhľadávajú rizikové situácie, v ktorých balansujú na…
Zobraziť
Menu