Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Mnohí rodičia študujú knihy o výchove, hľadajú informácie, absolvujú rodičovské kurzy, ale často až vtedy, keď sa objavia problémy detí.

Na druhej strane deti nič neštudujú, nevenujú sa informáciám, o tom ako provokovať rodičov ale reagujú na základe vnútorných impulzov, inštinktov, ktoré pramenia z ich potrieb ale aj potrieb rodičov. Deti cítia sklamanie matky, ktorá by potrebovala pochopenie, cítia jej depresie, ktoré potrebujú byť pochopené a vyliečené, cítia hnev až agresivitu rodiča, ktoré ohrozujú jeho zdravie, cítia nevypovedané tajomstvá, ktoré potrebujú byť videné. Toto všetko však zostáva nepochopené.

A deti, tie sa svojich problémov nevzdajú, a ak sa vzdajú, objaví sa iný problém. Môžete chodiť od odborníka k odborníkovi – nepomôžu mu, pokiaľ problém nepochopíte ako rodičia.

Prevencia výchovných problémov detí začína sebapoznaním rodičov a ich uvedomením si problémov, ktoré prežívali vo svojom detstve  – je vysoký predpoklad, že sa tieto budú opakovať aj u ich detí.

Môj pocit – veľa sa rozpráva, teoretizuje, hrajú sa rôzne úlohy, pretvaruje sa, aplikujú sa rady, ktorým sa nerozumie. Rodičia práve kvôli množstvu informácií a rôznych výchovných pravidiel a rád, strácajú kontakt s rodičovským inštinktom a intuíciou.

Dôležité je začať o výchove a jej úskaliach myslieť inak. Dieťa nie je dobrovoľne problémové. Každý prejav dieťaťa, každý jeho problém má hlboké korene. Ak má dieťa problém, nie je to už iba o jeho výchove, ale predovšetkým o pomoci a riešení jeho problému.

Skúsme sa zamyslieť:

Zistíte, že vaše dieťa je smutné, ráno zvracia, cítite, že sa bojí a potom sa dozviete, že ho v škole šikanuje spolužiak.

Ako problém dieťaťa riešiť?

Zapojiť sa môže každý tým, že napíšete svoj postup – napríklad v 4 krokoch – čo urobíte pri riešení daného problému.

Najzaujímavejšie názory vyberie náš tím „Výchovy v kocke“ a vyberie tri naj – riešenia, ktoré odmení e-bookom podľa vlastného výberu.

Vyhlásenie výsledkov bude 08.04.2021.

Mgr.Lýdia Adamcová

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

Nezaradené

Deti sú zrkadlá, v ktorých máme niečo vidieť

Správanie detí častokrát prekvapí rodičov a oni nevedia, čo robiť a ako im pomôcť. Čo ale, ak aj deti chcú pomôcť svojim rodičom?…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchovaŽeny a matky

Je nezvládnuteľné dieťa nezvládnuteľné?

Intenzita prejaveného vzdoru a hnevu je u každého dieťaťa iná. Niektorí rodičia takéto správanie dieťaťa nepoznajú a niektorí s dieťaťom bojujú celé jeho…
Zobraziť
Menu