Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Je dobré poznať rôzne problémy detí a rodín a naučiť sa riešiť ich, ale aj kde hľadať pomoc, keď ich riešiť nevieme. Je dobré zamyslieť sa čo by sme robili ak by sa to stalo nám a čo by sme poradili ak by sa to stalo blízkym známym. Našim cieľom bude hľadať riešenia v sebe a myslieť v širších súvislostiach.

 

Ako riešiť a kde začať …..   30.01.2019

Prvá téma, ktorá ma zaujala pri riešení danej situácii bol otec – prečo sa neangažoval vo výchove dcéry? Na môj dotaz matka reagovala podráždene s tým, že sa o nich nezaujíma a ona si to ani neželá. Správanie dcéry bolo účelové aj provokačné – aby matke ukazovala, že ju nezvládne, že potrebuje pravidlá a niekoho, kto to bude schopný urobiť a bude s ňou. Matka postupne uznala, že dcéru už nezvláda, dcéra totiž odmieta žiť s ňou, a to aj v prípade, že matka prestane pracovať v Rakúsku – čo už plánuje. Pre riešenie tejto situácie, už aj vzhľadom k pubertálnemu veku dievčaťa, je potrebné obnoviť vzťah s otcom. Postoje dcéry k otcovi – nepozná ho a nevie ako by spolu vychádzali. Základným predpokladom zvládania začínajúcej počítačovej závislosti u dcéry je aj komunikácia rodičov a úprava citového prostredia, v ktorom dievča žije.
Matka si uvedomila nevhodnosť podmienok, ktoré pre dcéru pripravila spôsobom ako to urobila a priznala množstvo hnevu, ktorý všetci prežívali – hnev na dcéru, hnev na svojich rodičov, ktorí to neukontrolovali a úplne na začiatku hnev na partnera. Adamcová L.

Ako riešiť a kde začať ….. HOKEJISTA ( 08.02.2019)

 I napriek nepochopeniu otca, že s ním nemôžem hovoriť o problémoch jeho dospelého syna, sme v terapii pokračovali. Mladý muž si sám uvedomoval svoje problémy a požiadal o terapiu ale s iným zameraním:

– boli to jeho obavy či zvládne vysokoškolské štúdium, pretože si cítil deficit vo vzdelanostnej úrovni hokejovej triedy,

– hlboko vo svojom vnútorne cítil vinu voči matke, ktorú akože opustil,

– citlivo vnímal sklamanie otca za svoje terajšie rozhodnutie.

Pod týmito emóciami bolo množstvo potlačeného hnevu voči otcovi a smútok za maminkou, ktorý si ukladal celé svoje detstvo. Práve  hnev je najrizikovejším pre celkový  zdravotný stav. Nechať ho neriešený, spolu s pocitmi viny, smútku  je rizikový terén pre psychiku ale aj pre kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia celého tráviaceho traktu.

Poučenie: Ak niečo nevidíme navonok – neznamená to, že vo vnútri je všetko v poriadku a ak sa nám zdá, že teraz je to v poriadku – deti na náš rozchod až tak nereagovali, nedotklo sa ich to až tak – neznamená to, že v budúcnosti  sa to neozve. Všetky neukončené problémy  sa nabaľujú a naberajú na intenzite…

…a ak by mladý muž problémy svojho detstva nespracoval, je vysoko pravdepodobné, že nejakým spôsobom to ovplyvní jeho partnerské vzťahy, určitým spôsobom to budú riešiť jeho deti. A pravdepodobne nebude vedieť akým otcom má byť.

….. a najväčším šokom je, ak vaše dieťa alebo vnúča vážne ochorie.

Mgr. Adamcová Lýdia

  |