Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Mnohí rodičia študujú knihy o výchove, hľadajú informácie a rady, absolvujú rodičovské kurzy, ale často až vtedy, keď sa objavia problémy detí.

Na druhej strane deti nič neštudujú, nevenujú sa informáciám, o tom ako provokovať rodičov ale reagujú na základe vnútorných impulzov, inštinktov, ktoré pramenia z ich potrieb ale aj potrieb rodičov. Deti cítia sklamanie matky, ktorá by potrebovala pochopenie, cítia jej depresie, ktoré potrebujú byť pochopené a vyliečené, cítia hnev až agresivitu rodiča, ktoré ohrozujú jeho zdravie, cítia nevypovedané tajomstvá, ktoré potrebujú byť videné. Toto všetko však zostáva nepochopené.

A deti, tie sa svojich problémov nevzdajú, a ak sa vzdajú, objaví sa iný problém. Môžete chodiť od odborníka k odborníkovi – nepomôžu mu, pokiaľ problém nepochopíte ako rodičia.

Prevencia výchovných problémov detí začína sebapoznaním rodičov a ich uvedomením si problémov, ktoré prežívali vo svojom detstve  – je vysoký predpoklad, že sa tieto budú opakovať aj u ich detí.

Môj pocit – veľa sa rozpráva, teoretizuje, hrajú sa rôzne úlohy, pretvaruje sa, aplikujú sa rady, ktorým sa nerozumie. Rodičia práve kvôli množstvu informácií a rôznych výchovných pravidiel a rád, strácajú kontakt s rodičovským inštinktom a intuíciou.

Dôležité je začať o výchove a jej úskaliach myslieť inak. Dieťa nie je dobrovoľne problémové. Každý prejav dieťaťa, každý jeho problém má hlboké korene. Ak má dieťa problém, nie je to už iba o jeho výchove, ale predovšetkým o pomoci a riešení jeho problému.

Skúsme sa zamyslieť:

Zistíte, že vaše dieťa je smutné, ráno zvracia, cítite, že sa bojí a potom sa dozviete, že ho v škole šikanuje spolužiak.

Ako problém dieťaťa riešiť?

Zapojiť sa môže každý tým, že napíšete svoj postup – napríklad v 4 krokoch – čo urobíte pri riešení daného problému.

Najzaujímavejšie názory vyberie náš tím „Výchovy v kocke“ a vyberie tri naj – riešenia, ktoré odmení e-bookom podľa vlastného výberu.

Vyhlásenie výsledkov bude 08.04.2021.

Mgr.Lýdia Adamcová

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

VýchovaZdravie

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

Čo je „FO držanie“ Mnohé maminky hladia svoje smutné alebo choré dieťa po čele. Koľkokrát si automaticky v strese položíme ruku na čelo…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

AKO sa dieťaťu ospravedlnIť

Duša dieťaťa je veľmi zraniteľná. Výčitky, obviňovanie, kritika, občas nadávky, krik alebo aj urazený nezáujem detské rany iba jatria. Pracujem s nimi, vnímam…
Zobraziť
Menu