Výchova

Stratili sme schopnosť komunikovať na úrovni duší

nšpiroval ma krásny a pravdivý článok – “Večerný rituál, ktorý pomôže deťom aj vám: Mamy, naučte sa používať kúzelné slová ”

Večerný rituál

Prečo to pomáha?
Prihovárate sa duši dieťaťa, aj keď ono spí, ona Vás vníma a cíti.
Využíva sa to u ľudí v bezvedomí, svoj význam to má u detí, ktoré žijú vo svojom svete, u detí, ktoré sa nevedia sústrediť a byť tu a teraz.
Ľudia v minulosti mohli na blízku osobu iba myslieť, modliť sa za ňu.
Dneska je to jednoduché, zavoláte a hovoríte slová.
Duša je o hĺbke a tajomnosti našich bytostí. Duša nám hovorí, že všetko má svoj hlbší zmysel, ktorý sa nedá vyjadriť iba slovami. Prirodzeným jazykom duše je umenie, poézia, hudba, tanec, meditácia, krása, ticho, posvätné miesta, úsmev. Duša premieňa udalosti na zážitky.

Hovorte k deťom keď zaspia, rozprávajte im, aj keď sú v škôlke alebo v škole, hovorte v duchu so svojim partnerom , hovorte so svojimi rodičmi aj keď sú už mŕtvi.

«   |   »