Nezaradené

Svokra, bude aj vaša životná úloha


1. Nie je žiaľ ojedinelé, že zaťkovia alebo nevesty nemajú svoju svokru v láske alebo to platí opačne – ona si neobľúbila ich. Čo myslíte, prečo tento rodinný problém tak často vzniká?

On nevzniká, on je starý ako ľudstvo a sprevádza rodiny naprieč generáciami. Čiže má svoje hlboké korene a opakuje sa v každej generácii.

Každý muž a žena, ktorí sa stane otcom a matkou, sa stane aj zaťkom a nevestou a určite budú aj svokrou a svokrom. Nesieme si v sebe celý archív ich pocitov. V jednej osobe zažívame pocity trpiacej nevesty a dominantnej svokry. Skúsme krátku meditáciu – zatvorte si oči … pokojne dýchajte a predstavte si svojho malého syna alebo dcéru … skúste vnímať ich detstvo….predstavte si ako sa spolu hráte, spievavate, smejete sa, uspávate ich …

Sledujte ako vaše deti rastú, dospievajú …. až raz – ste v nádhernom kostole, v ktorom vediete svoju dcéru/syna k oltáru, kde na nich čakajú ich partneri … nežne sa pobozkajú a spolu odchádzajú…. zostávate sama, …. iba z diaľky sledujete, akí sú šťastní, občas si nerozumejú, hádajú sa, smejú sa, kričia na deti ….. a vy ste z toho zmätená – utekať tam, niečo im treba povedať, zachrániť maličké deti. Ozýva sa váš materský alebo otcovský cit. Akoby ste zabúdali, že vaše deti vyrástli. Niečo sa vrátilo a vy možno trpíte. Precíťte tieto pocity.


2. Môže ísť aj o generačné rozdiely v názoroch, alebo napríklad aj nesúhlas s výchovou či starostlivosťou o dieťa – vnúča. Určite existuje cesta pre mier a pokoj v rodine. Čo navrhujete? Kto by mal ustúpiť? Ako nájsť zlatú strednú cestu?

Sú to priam zákonité generačné rozdiely a s rozdielovými názormi skoro vo všetkom. Vždy však máme dve cesty – máme možnosť, v tomto pokračovať alebo nájsť mier a pokoj aj pre ďalšie generácie.

Hovorí sa, že múdrejší ustúpi, ale skôr by som bola za kompromis a to je tá zlatá stredná cesta. Nájsť cestu pokoja ….


3. Ste detskou psychologičkou. Stretli ste sa už vo svojej praxi s dieťaťom, ktoré ťažko znášalo takýto boj – boj rodiča a starého rodiča?

Predovšetkým som sa s tým stretávala vo svojej znaleckej činnosti. Pri rozvodoch rodičov sa riešilo nielen stretávanie detí s otcom ale aj jeho rodičmi. A vzhľadom k tomu, že som znalcom bola skoro 45 rokov, videla som aj dôsledky odmietavého správania rodičov. Paleta ťažkostí u detí, ktoré vyrástli, ich rodín a ich detí je bohatá, len už sa nedáva do súvislostí so správaním vlastne starých rodičov.

Na druhej strane  – ak hľadáme v terapii posilňujúce oporné body pre klienta – mnohí často povedia – rodičia moju výchovu nezvládali, ale mal som starých rodičov, milovali ma, dali mi všetko, všetko ma naučili.

Doporučila by som rodičom zamyslieť sa  – ak by sa im niečo stalo  – súhlasili by s tým, aby deti boli umiestnené v detskom domove alebo aby boli dané starým rodičom? Deti by si vybrali starých rodičov, pretože ich milujú, nesú si ich v sebe a sú súčasťou aj ich identity.

Všetci sme súčasťou rodového poľa otca a matky a toto nezmenia názory a postoje mladých rodičov. Je dôležité, aké emócie prevládajú v každom rode  – láska, úcta, radosť alebo hnev, kritika obviňovanie, ponižovanie.

Od týchto emócií záleží, aká je sila rodu, aká energia prúdi k vašim deťom. Taká je potom sila vašich detí, taká je ich imunita, odolnosť voči životným skúškam.

4. Ako to tieto deti prežívajú? Čo im radíte? Základom je, aby si vstúpili do svedomia dospelí, až potom budú šťastné aj deti…

Ťažko. Objavujú sa u nich strach, smútok, hnev, agresia, ochorenia – a riešenie týchto dôsledkov je už zložitejšie.

Jednoducho platí , že to čo cítia rodiča k sebe, k svojim rodičom, svokrovcom cítia aj ich deti. A predovšetkým zlosť, hnev rodičov znamená, že deti necítia ich lásku, aj keď ich objímajú. Táto citová atmosféra v rode ich formuje na celý život. Samozrejme, že tieto emócie budú, potom ako starí rodičia, zažívať od svojich detí naspäť. Čo sejú budú žať.

5. Muži často svojich svokrovcov príliš neriešia a nekomentujú, zato ženy majú tendenciu hodnotiť, rozoberať, súdiť. Vyplýva to asi práve z tej zvýšenej emočnosti u žien. Z pohľadu vás ako psychologičky a starej mamy – ako takéto správanie mladšej generácie môže ublížiť citlivej duši babičky a dedka?

Správanie nás všetkých predurčujú archetypy – pravzory, ktoré obsahuje skúsenosti celej ľudskej rasy. Ich vplyv vidieť už pri rozdielnom vývoji chlapcov a dievčat. Podrobnejšie o nich hovorí známy psychológ K.G.Jung.
Energia matky je kruhová, centrujúca okolo ohniska, okolo detí a charakterizujú ju objatia, mäkkosť, nežnosť, kolísanie.
Energia otca má energiu ťahu  – sledovať, stopovať, loviť, čo si vyžaduje rozhodnosť a silu.

Matka vytvára väzby dieťaťa na domov, otec učí deti ísť do sveta, vytvárať vzťahy a prekonávať prekážky, a bojovať.

Toto je dôvodom, prečo ženy reagujú citlivejšie, keď im niekto vstúpi do ich domova. Preto sú matky citlivejšie aj na to, ako sa zabezpečuje starostlivosť o malé deti. A toto sa bude opakovať aj keď sa mladá matka stane svokrou.

Duša babičky a dedka je citlivá ako detská duša. Deti prichádzajú a my odchádzame  – sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Ak ubližujete deťom ubližujete aj nám, ak ubližujete nám ubližujete aj deťom. Verte, že aj duša mladých sa bude trápiť preto, ako sa správali k rodičom a svokrovcom.

6. Je krásne, keď sa v rodine tolerujú, rešpektujú, majú radi. Ako tento ideálny stav medzi príslušníkmi rodiny docieliť?
Moja obľúbená téma – Prečo trafená hus zagága? … pretože, „to niečo“, čo ju trafilo, prešlo do jej vnútra a tam sa s niečím podobným zrazilo. Ak by „to podobné“ tam nebolo, „to niečo“ by prešlo spôsobom – „jedným uchom dnu a druhým von“.

Ak vás (nielen) svokra hnevá a zlostí, je vaším hlboko uloženým tieňom, ktorý nechcete vidieť alebo ste naň zabudli. Svokra zase vidí v neveste  – svoju bezradnú mladú nevestu. 

A druhá téma – „kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“ Možno si poviete, to už dneska neplatí. Platí, hlavne pre vaše zdravie. Ak necháte tie „kamene“ prejsť do svojho vnútra, zničia vás. Ideálne je, ak sa od vás odrazia a vrátia odkiaľ prišli.

Cesta je riešiť svoje tiene a svoj pevný štít, od ktorého sa „kamene „odrážajú. Iná cesta neexistuje. Zaoberať sa svokrou, čo by mala, ako by mala  – nie je riešením. „Moja zmena, spôsobí aj jej zmenu“.

Základom všetkého je prijatie  – svokra je matka, vďaka ktorej máte svojho manžela a svoje deti.

7. Dieťa vyrastajúce v prostredí, kde sa starí rodičia a jeho rodičia netolerujú, môže mať v budúcnosti emočné či vzťahové problémy?

Nielen emočné a vzťahové problémy, ale aj zdravotné problémy. Opakujúce netolerantné správanie v niekoľkých generáciách, už spôsobuje rôzne ochorenia. Moje skúsenosti hovoria  – či už onkologické ochorenia, cukrovka, autizmus, anorexia, poruchy učenia, ADHD, depresie a množstvo iných  – všetky majú svoje hlboké korene a to sú negatívne emócie. 

8. Už sme sa v minulosti rozprávali v jednom z článkov o tom, že starí rodičia sú v živote dieťaťa dôležití, no nemajú vychovávať, ale byť tu pre ne. Odporučili by ste možno aj im, aby rešpektovali výchovu a zmýšľanie rodičov, aby sa prehnane nezapájali činmi, skôr dobrými radami? Ako majú mamy tieto situácie riešiť?

Som stará mama aj svokra a verte mi, že nami lomcuje strach. Bojíme sa o vás. Strach, ktorý je intenzívnejší kvôli dobe, ktorá je pre nás zložitejšia. Byť vo veku, kedy ste už sama, neistá, nepotrebná a s mnohými zdravotnými problémami – nie je nič moc. Už nie je síl na riešenie niektorých svojich vlastností.

Mne pomohlo onkologické ochorenie, ktoré ma prinútilo riešiť témy, ktoré mi uľahčujú starobu. Preto hovorím mladým rodičom  – riešte svoje „neduhy“ v mladosti, pretože v starobe budete potom iba trpieť.

Všetky nedoriešené hnevy, nenávisť, bezmocnosť, ktoré prežívate ako nevesta  – alebo svokra si nesiete do svojej staroby. A tam majú svoju silu, ale vy už nebudete mať silu blokovať ich a potláčať. Preto sa mnohí starí rodičia správajú komplikovane a ich správanie nemôžete ovplyvniť racionálne.

Zlou svokrou sa stáva zranená a utláčaná nevesta. Treba vedieť odlíšiť, či ide o generačné nezhody alebo ide o patologické prejavy či už svokry alebo aj nevesty.
Nech už sú problémy, či už na jednej alebo druhej strane akékoľvek, dá sa na ne pozrieť aj s poznaním – „všetko zlé, je na niečo dobré“

Bohužiaľ svokry často majú priestor iba na rady, pretože im nie je daný priestor na činy – isť niekde s vnúčatami, ísť po ne do škôlky …. A naše rady to nie je iba naša múdrosť, je to múdrosť všetkých žien na našej generačnej línii.


9. Čo by ste na záver poradili všetkým rodičom a starým rodičom? Ako sa správať k sebe tak, aby boli pre deti vzorom?
Tu nejde o to, aby si začali riešiť svoje problémy kvôli svokre a svokrovi, alebo kvôli neveste a zaťkovi, ale kvôli sebe. Hnev, ktorý v sebe cítite a potláčate ubližuje iba vám, svokre nie.

Skúsme znovu krátku meditáciu – zatvorte si oči … pokojne a prehĺbene dýchajte ….. a precíťte, čo cítite, ak myslíte na svokru, …. buďte s týmito pocitmi, sústreďte sa na svoj hnev a pre dýchavajte ho … zlostite sa, povedzte čo chcete, odreagujte ho…nechajte ho nech sa postupne rozpustí ……

Potom si predstavte svokru a za ňou jej maminku, jej svokru, a za nimi ich maminky a ich svokry…. nevnímajte iba svokru, vnímajte všetky tieto matky, svokry, ženy, (Mnohé prišli o svoje deti a boja sa ich straty). Nesúďte ich, nepoznáte totiž ich osud. Iba ich prijatie vám dáva silu. Skúste iba skloniť hlavu, položiť ruku na srdce a poďakovať im sa za svojho manžela, za svoje deti, a možno aj za vnúčatá. Iba urobte toto gesto a nič neriešte.

Ak rozpustíte svoj potláčaný hnev, bude aj vaše správanie úplne iné, aj keď budete v niečom svokre oponovať. Budete to robiť s pokojom a mierom vo svojej duši. Takto môžete zmeniť svoje postoje aj voči maminke, voči šéfke, manželovi….

Nie je dôležité iba tváriť sa milo, dôležité je cítiť sa milo.

Podobne aj svokra by mala ukončiť všetko, čo by ju pred „božím „súdom zaťažovalo.

Moje rady bývajú jednoduché – začnite problémy riešiť od seba. Riešte svoje nevedomé tiene, ktoré vidíte vďaka svokre a spevňujte svoj štít voči útokom. Čo je vaším štítom  – to je vaša tolerancia, schopnosť prijať a byť nad vecou, mať svoju sebaistotu, sebaúctu a veriť si. Ide o hodnoty, ktoré obohatia vašu osobnosť a váš život. Určite vám pomôžu aj pri výchove detí, obohatia partnerský vzťah, skultivujú komunikáciu a to všetko iba vďaka svokre.

No a riešiť nevedomé tiene je zaujímavé  – tam neplatia racionálne teórie. Ak vás hnevá svokra, nerozmýšľajte a nevytvárajte teórie – mentálne si s ňou zahrajte tenis a predstavte si ako odrážate jej loptičky.

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveVýchova

Slová vo výchove nestačia

V prípade problémového správania dieťaťa, využívajú rodičia najčastejšie kritizovanie, vysvetľovanie a moralizovanie. Slovami dieťaťu opisujú jeho nevhodné správanie. Vytvárajú teórie o tom, čo…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Ako poznať tajomný svet detskej psychiky?

Ako zachytiť nezachytiteľné a vidieť to skryté? Psychika dieťaťa je tajomný svet a najbližšie k nemu majú rodičia. Je to totiž aj ich…
Zobraziť
Radíme si navzájom

7-ročný chlapec s dva roky trvajúcim zvracaním a odmietaním jedla

 Na vyšetrenie ich sprevádzal aj partner matky, s ktorým žije 3 roky, ktorý mal záujem o riešenie problémov chlapca/klienta. Matka chcela, aby bol…
Zobraziť
Menu