Problémy vo výchove, Výchova

Úcta, má ešte miesto v našich životoch

Úcta, pokora, rešpekt, uznanie, prijatie sú prejavy, ktoré obohacujú život každého človeka. V súčasnej spoločnosti sa stávajú skôr okrajovou témou a postupne akoby sa vytrácali.

Spomínam si na pohreb známeho umelca, ktorý celý svoj život s pokorou a úctou dával to najkrajšie – lásku, umenie, krásu. Tisíce ľudí prišlo na Žofín vzdať mu úctu. Koľko ľudí mu ale skutočne vzdalo úctu? Mnohí pred ním pokľakli, mnohí sa poklonili, mnohí sklonili hlavu a položili ruku na srdce. Mnohí ale iba fotili mobilmi.

Aký je v tom rozdiel?

Čo odrážajú gestá pokľaknutia a poklonenia? Čoho sú symbolmi? Čo z nás robia mobily?

Zamyslime sa, čo sa stratí z našich životov ak zabudneme na pokľaknutie a poklonu?

Koľkí si ešte pamätáme starú výchovnú metódu – ako sme kľačali v kúte, ako niektorí kľačali aj na polienkach? Kľačali sme aj pred rodičmi, sklonili sa pred nimi aby sme podvedome uznali ich veľkosť a autoritu. Svadobný obrad začínal pokľaknutím budúcich manželov pred rodičmi. Kľačalo sa pred hrobom rodičov. Ani neviem koľkokrát sme kľačali v kostole. Vynorila sa mi spomienka na starú mamu, ale aj maminku ako sa pred spaním modlili a kľačali pri posteli.

Gesto – pokľaknutia, zníženia, poklony, má svoju archetypálnu hĺbku a nepotrebuje slová, vyžaruje niečo, čo sa slovami nedá vyjadriť.

Aké miesto má toto gesto v súčasnosti, a to aj vo výchove detí?

Nahraďte vo výchove niektoré slová týmito gestami, či už ako prejav úcty alebo aj ako symbol trestu daný s láskou, aby deti nezabudli, čo je to úcta a s ňou spojená pokora, a aby ste  v starobe nemuseli bedákať nad tým, prečo vaše deti, vaše vnúčatá neprídu, nemajú ku vám úctu, nespomenú si na vás….. 

Ukážte im to gesto, kľaknite si s nimi, kľaknite si aj pred nimi, keď sú ešte maličké, učte ich pokloniť sa starým rodičom a tým aj životu….Ukážte im aké hodnoty, akých ľudí, aké situácie si vo svojom živote vážite a ctíte, ako im prejavujete úctu a uznanie, a nezabúdajte si občas aj kľaknúť…. Čo sejeme, to budeme žať.

A mobil?

Je rozdiel niesť si spomienku spojenú s láskou a úctou vo svojom srdci a spomienku uloženou v mobile?

Strácame schopnosť niesť si spomienky a s nimi spojené emócie vo svojom srdci a prenechávame to mobilom.

Čo ale, ak mobil stratíme?

Mgr. Adamcová Lýdia

4. Ako vychovať slušne neposlušné dieťa?

 

 

Prečítajte si tiež

Radíme si navzájom

Čo nám zrkadlí dieťa svojím úmrtím

JENNY –  dramatický rodinný seriál, ktorý by nám mal otvoriť oči, ale aj srdcia. Požiadala ma o pomoc matka, ktorá tento seriál nemohla…
Zobraziť
VýchovaZdravie

Žijeme ilúziu dobrovoľnosti a slobody

Téma, ktorá v súčasnosti rezonuje v každom z nás. Niektorí nedobrovoľnosť prežívajú  obmedzujúco a iní v nej vidia príležitosť niečo o sebe zistiť,…
Zobraziť
Menu