Problémy vo výchove, Výchova

Úcta, má ešte miesto v našich životoch

Úcta, pokora, rešpekt, uznanie, prijatie sú prejavy, ktoré obohacujú život každého človeka. V súčasnej spoločnosti sa stávajú skôr okrajovou témou a postupne akoby sa vytrácali.

Spomínam si na pohreb známeho umelca, ktorý celý svoj život s pokorou a úctou dával to najkrajšie – lásku, umenie, krásu. Tisíce ľudí prišlo na Žofín vzdať mu úctu. Koľko ľudí mu ale skutočne vzdalo úctu? Mnohí pred ním pokľakli, mnohí sa poklonili, mnohí sklonili hlavu a položili ruku na srdce. Mnohí ale iba fotili mobilmi.

Aký je v tom rozdiel?

Čo odrážajú gestá pokľaknutia a poklonenia? Čoho sú symbolmi? Čo z nás robia mobily?

Zamyslime sa, čo sa stratí z našich životov ak zabudneme na pokľaknutie a poklonu?

Koľkí si ešte pamätáme starú výchovnú metódu – ako sme kľačali v kúte, ako niektorí kľačali aj na polienkach? Kľačali sme aj pred rodičmi, sklonili sa pred nimi aby sme podvedome uznali ich veľkosť a autoritu. Svadobný obrad začínal pokľaknutím budúcich manželov pred rodičmi. Kľačalo sa pred hrobom rodičov. Ani neviem koľkokrát sme kľačali v kostole. Vynorila sa mi spomienka na starú mamu, ale aj maminku ako sa pred spaním modlili a kľačali pri posteli.

Gesto – pokľaknutia, zníženia, poklony, má svoju archetypálnu hĺbku a nepotrebuje slová, vyžaruje niečo, čo sa slovami nedá vyjadriť.

Aké miesto má toto gesto v súčasnosti, a to aj vo výchove detí?

Nahraďte vo výchove niektoré slová týmito gestami, či už ako prejav úcty alebo aj ako symbol trestu daný s láskou, aby deti nezabudli, čo je to úcta a s ňou spojená pokora, a aby ste  v starobe nemuseli bedákať nad tým, prečo vaše deti, vaše vnúčatá neprídu, nemajú ku vám úctu, nespomenú si na vás….. 

Ukážte im to gesto, kľaknite si s nimi, kľaknite si aj pred nimi, keď sú ešte maličké, učte ich pokloniť sa starým rodičom a tým aj životu….Ukážte im aké hodnoty, akých ľudí, aké situácie si vo svojom živote vážite a ctíte, ako im prejavujete úctu a uznanie, a nezabúdajte si občas aj kľaknúť…. Čo sejeme, to budeme žať.

A mobil?

Je rozdiel niesť si spomienku spojenú s láskou a úctou vo svojom srdci a spomienku uloženou v mobile?

Strácame schopnosť niesť si spomienky a s nimi spojené emócie vo svojom srdci a prenechávame to mobilom.

Čo ale, ak mobil stratíme?

Mgr. Adamcová Lýdia

4. Ako vychovať slušne neposlušné dieťa?

 

 

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveVýchova

Ako nechať psychiku „rozkvitnúť“

Svet okolo nás je inšpirujúci Pozri, toto je pekné… Toto je zaujímavé… Toto je dôležité …Toto by si mal jesť, je to dobré a…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Nechcem ťa!

Častou témou v práci s deťmi sú ich odmietavé reakcie voči rodičom. V napätých situáciách reagujú niektoré deti impulzívnejšími prejavmi a vyjadreniami typu: si…
Zobraziť
ZdravieŽeny a matky

LÁSKA – energia, ktorá nám dáva krídla

Láska, dá sa k nej ešte niečo povedať? Prichádza ďalší mílnik lásky, lásky valentínskej, ktorá strieda obdobie „vianočnej lásky“. Môže to byť obdobie…
Zobraziť
Menu