Ženy a matky | Výchova

Vianočný čas alebo vianočný stres?

Adventný čas - čas príprav na Vianoce. Aký je tento čas, o čom rozmýšľame, čo cítime?

 

Všetkého, čoho sa dotkneme nesie stopy našej energie – či už píšeme, varíme, tvoríme. Naše dielo, náš darček, ktorý darujeme nesie posolstvo o nás. Určitým spôsobom pôsobí na obdarovaného. Najväčšiu energiu autora má obraz Mony Lízy a Kristove plátno.

Adventný čas – čas príprav na Vianoce. Aký je tento čas, o čom rozmýšľame, čo cítime? Vianočný čas sa často mení na vianočný stres, ktorý „prevonia“ aj darčeky, ktoré nedokážeme alebo nestíhame s láskou a pokojom precítiť. Kupujeme rýchle, len aby niečo bolo, necháme to zabaliť, dáme do tašky a utekáme – stráca sa energia, symbolika, posolstvo darčeka.

Kupujte darčeky s pokojom a láskou, s myšlienkou a posolstvom aby obdarovaného „ožiaril“ a ovplyvnil, aj keď darček bude jednoduchý.

Precíťte darčeky, ktoré chcete darovať, myslite na človeka, ktorý ich bude držať, tak ako ich vy držíte.

Podržte darčeky chvíľu. Vložte do nich svoje svoju lásku, krásu Vianoc a chrámové ticho a pokoj. Vložte do nich posolstvo poznania a múdrosti, ktoré bude rezonovať v ich životoch.

Aj materiálny darček bude takto obohatený posolstvom vašej duše.

Mgr. Adamcová Lýdia

 

  |   »