Počítače | Výchova | Problémy vo výchove

Časť VI. Virtuálne média a autorita rodiča.

Deti majú v téme virtuálnych médií nad rodičmi presilu. Majú totiž viac pozitívnej energie. Vieme, že to čo nás zaujíma, čo nás baví - nám dáva energiu a silu isť za tým.

Virtuálne média sú skúškou, ktoré preveria výchovnú spôsobilosť rodiča a jeho autoritu. Menšia alebo väčšia závislosť na hrách, internete, mobiloch je akoby imúnna voči najnovším výchovným metódam. Počítače sú ako zmutovaný vírus, nereagujúci na doterajšiu liečbu…

Spoločenské hry, výlety, divadlá, akcie, rôzne atrakcie už prestávajú fungovať ak dieťa raz zacíti „volanie“ virtuálneho sveta. Ich využitie má efekt iba v nižšom veku dieťaťa, kde sa tvoria základy závislostí.

Spôsob výchovy, zameranej na tému médií, by sa nemal zakladať iba na kontrole, kritike a zakazovaní.

Deti majú v téme virtuálnych médií nad rodičmi presilu. Majú totiž viac pozitívnej energie. Vieme, že to čo nás zaujíma, čo nás baví – nám dáva energiu a silu isť za tým.

To, čo nás stresuje, čoho sa bojíme, s čím bojujeme – nám energiu berie, cítime sa neistý, reagujeme hnevom, krikom dávame bezradné zákazy. A to je situácia rodičov. Ich autorita je často oslabená hnevom, kritikou, útočením, obviňovaním.

Ak v sebe nesiete strach, pocity viny a hnev spojený s témou virtuálnych médií, nemôžete túto tému detí úspešne riešiť.

Konflikty a stres deti znovu zatláča do virtuálneho sveta. Uzatvárajú sa –JA a moje médiáa tam „rodičia a reálny svet“. Tieto dva vzďalujúce svety je potrebné prepájať. Ako túžby a vzrušenie z virtuálneho sveta presmerovať do reálneho sveta detí.

A to je problém aj rodičov – kde ísť, čo robiť, ako to zabezpečiť a s kým ?

Zamyslite sa – aké sú túžby vášho dieťaťa, za čo by vymenilo vaše dieťa počítač, mobil, aké má záujmy (okrem počítačov)?

Mať túžby, sny a ísť si za nimi sú kľúčom k tvorivému životu. Nedostatok týchto túžob a aktivít u detí  považujem zároveň za príčinu, prečo potenciál virtuálnych médií silnie a mení sa na pozitívny.

Túžba je citové napätie vzniknuté zo snahy niečo dosiahnuť, získať, prianie, želanie si niečoho  a to si vyžaduje urobiť deťom priestor – chodiť do divadla, sledovať športové podujatia, chodiť na karate, džudo, hrať hokej, volejbal, basketbal, šerm, navštevovať vytváranú, dramatickú, tanečnú výchovu. Sú tu aj letné tábory prežitia, je tu skauting.

Hľadajte, skúšajte a to vo veku dieťa, v ktorom je je ešte prístupné navrhovaným aktivitám.

Začať hľadať aktivity v puberte, v čase odpútavania sa od rodiny, objavenia prirodzených problémov a konfliktov je už neskoro.

Mgr. Adamcová Lýdia

«   |   »