Život a výchova v nás spúšťa množstvo emócií, ktoré určujú naše správanie. Mnohé emócie v sebe potláčame, kontrolujeme, vzniká rozdiel v tom, čo prejavujeme navonok a čo potláčame. To ovplyvňuje, ako sme vnímaní – či sme pravdiví, alebo nevierohodní.

Príroda nás a naše deti vybavila radarom, ktorý citlivo signalizuje zmenu v dianí na vedomej i podvedomej úrovni. Tak vzniká rozdiel medzi tým, čo dieťa vidí a počuje a tým, čo cíti svojim radarom. Sú situácie, kedy mu budete hovoriť, že to tak nie je – „nie, nie som nahnevaná, nič ma netrápi“, alebo: „neboj sa, ani ja sa nebojím“, alebo: „my sme sa s ockom nehádali …“.

Rozdiel medzi vaším vonkajším správaním a vnútorným prežívaním, deti cítia a zneisťuje ich. Deti majú prirodzenú schopnosť rodičom dôverovať a veria všetkému, čo poviete.

Naučíte ich veriť slovám a deti prestávajú dôverovať sebe a svojmu cíteniu. Prestávajú vnímať rozdiel v tom, čo počujú a čo cítia. Zakrpatejú im radarové tykadlá a mozog znecitlivie voči druhej, skrytej realite. Uvedomte si, že aj psík vie rozlíšiť nebezpečných ľudí a bude na nich divo štekať. Táto „zvieracia inštinktívna časť mozgu“ dieťaťa zakrpatieva.

Potom sa môže stať, že do parku, kde sa vaše dieťa hrá, príde neznámy človek, možno pedofil a bude rozdávať sladkosti a bude sa s vaším dieťaťom pekne rozprávať a ono bude veriť jeho slovám. Ak mu ponúkne sladkosti ako bude dieťa reagovať. Čo asi urobí?

Alebo príde niekto, kto mu ponúkne drink a v ňom bude možno droga a vaše dieťa to nebude intuitívne vnímať. Môže sa stať, že vaše dieťa ako tínedžer pôjde podvečer domov parkom a svoj inštinkt, ktorý mu možno hovorí „nechoď tadiaľ“, už nevie počúvať a môže sa mu niečo stať.

Neskôr prídu životné situácie, ktoré zvonku budú vyzerať krásne, môžu to byť rôzne sľuby o láske, o zamestnaní v zahraničí, o finančnom zisku. Sú to však len slová, ktorým sa naučilo veriť a už nevie tieto situácie kontrolovať svojim vnútorným radarom.

Čo všetko cítia deti svojim radarom:

  • váš smútok, hnev a strach, aj keď tvrdíte, že ho nemáte.

  • vaše ochorenie i napriek tomu, že ho zatajujete. Prežívajú úzkosť z niečoho neznámeho a preto im treba situáciu radšej vysvetliť.

  • deti sú najcitlivejšie na lásku v partnerskom vzťahu. Veľmi rýchle zacítia deficit tejto lásky medzi rodičmi, cítia prázdno, ktorého sa boja, deti cítia blížiaci sa rozvod, cítia neveru jedného z rodičov. Nevedia, že je to nevera, ale cítia, že láska medzi rodičmi sa oslabuje. Cítia, že mama alebo otec svojou určitou časťou smerujú von z rodiny. Deti potom strácajú pocit bezpečného domova. Môžu reagovať podvedomým spôsobom – chorobami, nepokojom, alebo problémovým správaním a takto sa snažia rodičov spojiť a pripútať.

  • deti cítia vaše predstavy, ktoré máte o nich „náš syn bude právnikom, lekárom“, alebo „bože, čo z toho nášho dieťaťa bude“ a potom sa čudujete, že má tiky, alebo sa pomočuje. Svojimi predstavami ho vlastne navigujete preňho neznámym smerom. Môžete si vytvoriť reálne predstavy o svojom dieťati ako o primerane múdrom, zdravom, zodpovednom a odvážnom človiečikovi. Len žiadne konkrétne profesie.

Pravdivosť vo výchove je o tomto: „vidím, že cítiš môj strach, áno, mám strach, ale spolu to zvládneme“, „cítiš, že sme sa s ockom pohádali, to patrí k životu, ale ľúbime sa“. Vy ako rodičia, môžete deťom pomenovať ich pocity „cítim, že ťa niečo trápi“, “vidím, že si nahnevaný“. Dieťa takto vie, že vám nemusí klamať o svojich pocitoch a emóciách. Učíte ho pravdivo vnímať obidve strany. Pozná aj pozitívne, aj negatívne emócie a učí sa s nimi žiť. Učíte ho pravdivosti v emóciách, neskôr v postojoch a životných hodnotách.

Viac o výchovných princípoch nájdete:

1. Výchovné princípy a výchovné metódy

Prečítajte si tiež

Ženy a matky

Mladým maminkám

Veta – “Kráľovná porodila následníka trónu” – ovplyvňovala dejiny. Uvedomte si, že aj vy ste ženy, ktoré zabezpečujú pokračovanie života na tejto planéte.…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Akú taktiku zvoliť

Dieťa by malo byť empatické, zodpovedné, dôsledné, súcitné, poslušné, láskavé, múdre, trpezlivé a malo by sa vedieť ovládať, mať cit pre morálku a byť…
Zobraziť
Menu