Život a výchova v nás spúšťa množstvo emócií, ktoré určujú naše správanie. Mnohé emócie v sebe potláčame, kontrolujeme, vzniká rozdiel v tom, čo prejavujeme navonok a čo potláčame. To ovplyvňuje, ako sme vnímaní – či sme pravdiví, alebo nevierohodní.

Príroda nás a naše deti vybavila radarom, ktorý citlivo signalizuje zmenu v dianí na vedomej i podvedomej úrovni. Tak vzniká rozdiel medzi tým, čo dieťa vidí a počuje a tým, čo cíti svojim radarom. Sú situácie, kedy mu budete hovoriť, že to tak nie je – „nie, nie som nahnevaná, nič ma netrápi“, alebo: „neboj sa, ani ja sa nebojím“, alebo: „my sme sa s ockom nehádali …“.

Rozdiel medzi vaším vonkajším správaním a vnútorným prežívaním, deti cítia a zneisťuje ich. Deti majú prirodzenú schopnosť rodičom dôverovať a veria všetkému, čo poviete.

Naučíte ich veriť slovám a deti prestávajú dôverovať sebe a svojmu cíteniu. Prestávajú vnímať rozdiel v tom, čo počujú a čo cítia. Zakrpatejú im radarové tykadlá a mozog znecitlivie voči druhej, skrytej realite. Uvedomte si, že aj psík vie rozlíšiť nebezpečných ľudí a bude na nich divo štekať. Táto „zvieracia inštinktívna časť mozgu“ dieťaťa zakrpatieva.

Potom sa môže stať, že do parku, kde sa vaše dieťa hrá, príde neznámy človek, možno pedofil a bude rozdávať sladkosti a bude sa s vaším dieťaťom pekne rozprávať a ono bude veriť jeho slovám. Ak mu ponúkne sladkosti ako bude dieťa reagovať. Čo asi urobí?

Alebo príde niekto, kto mu ponúkne drink a v ňom bude možno droga a vaše dieťa to nebude intuitívne vnímať. Môže sa stať, že vaše dieťa ako tínedžer pôjde podvečer domov parkom a svoj inštinkt, ktorý mu možno hovorí „nechoď tadiaľ“, už nevie počúvať a môže sa mu niečo stať.

Neskôr prídu životné situácie, ktoré zvonku budú vyzerať krásne, môžu to byť rôzne sľuby o láske, o zamestnaní v zahraničí, o finančnom zisku. Sú to však len slová, ktorým sa naučilo veriť a už nevie tieto situácie kontrolovať svojim vnútorným radarom.

Čo všetko cítia deti svojim radarom:

  • váš smútok, hnev a strach, aj keď tvrdíte, že ho nemáte.

  • vaše ochorenie i napriek tomu, že ho zatajujete. Prežívajú úzkosť z niečoho neznámeho a preto im treba situáciu radšej vysvetliť.

  • deti sú najcitlivejšie na lásku v partnerskom vzťahu. Veľmi rýchle zacítia deficit tejto lásky medzi rodičmi, cítia prázdno, ktorého sa boja, deti cítia blížiaci sa rozvod, cítia neveru jedného z rodičov. Nevedia, že je to nevera, ale cítia, že láska medzi rodičmi sa oslabuje. Cítia, že mama alebo otec svojou určitou časťou smerujú von z rodiny. Deti potom strácajú pocit bezpečného domova. Môžu reagovať podvedomým spôsobom – chorobami, nepokojom, alebo problémovým správaním a takto sa snažia rodičov spojiť a pripútať.

  • deti cítia vaše predstavy, ktoré máte o nich „náš syn bude právnikom, lekárom“, alebo „bože, čo z toho nášho dieťaťa bude“ a potom sa čudujete, že má tiky, alebo sa pomočuje. Svojimi predstavami ho vlastne navigujete preňho neznámym smerom. Môžete si vytvoriť reálne predstavy o svojom dieťati ako o primerane múdrom, zdravom, zodpovednom a odvážnom človiečikovi. Len žiadne konkrétne profesie.

Pravdivosť vo výchove je o tomto: „vidím, že cítiš môj strach, áno, mám strach, ale spolu to zvládneme“, „cítiš, že sme sa s ockom pohádali, to patrí k životu, ale ľúbime sa“. Vy ako rodičia, môžete deťom pomenovať ich pocity „cítim, že ťa niečo trápi“, “vidím, že si nahnevaný“. Dieťa takto vie, že vám nemusí klamať o svojich pocitoch a emóciách. Učíte ho pravdivo vnímať obidve strany. Pozná aj pozitívne, aj negatívne emócie a učí sa s nimi žiť. Učíte ho pravdivosti v emóciách, neskôr v postojoch a životných hodnotách.

Viac o výchovných princípoch nájdete:

1. Výchovné princípy a výchovné metódy

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveVýchova

Byť, či nebyť poslušný…

Krik, vzdor je aktívnym sebavyjadrením dieťaťa a naviac aktivuje rodičov a celú rodinu a niečo sa začne diať. Ak je ale dieťa smutné,…
Zobraziť
Problémy vo výchoveŠkolaVýchova

Prečo mnohé deti nedokážu relaxovať?

Ako dieťa s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, som i napriek odbornému nácviku relaxácie, nikdy nevedela relaxovať – aj keď som to učila iných.…
Zobraziť
Menu