Problémy vo výchove, Výchova

Výchova zameraná na energetické zdroje

„Človek má v sebe talent a schopnosti, ale nie vždy má v sebe silu presadiť sa.“

Všetko začína energiou. Život je energia v pohybe. Živý organizmus je energetický systém a je stále v energetickej výmene. Príjem a výdaj energie musia byť v rovnováhe.

Neustály prísun energie potrebujeme na to, aby sme sa mohli aj pohybovať, pracovať, regenerovať, myslieť, tvoriť, cítiť a vychovávať. Prúdenie energie v ľudskom tele, v rodine, v spoločnosti, v prírode má svoj pravidelný rytmus, plynulosť a vzájomné prepojenie a vďaka tomu môže byť aj život pokojný a plynulý.

Prirodzenou schopnosťou človeka je absorbovať energiu zo svojho prostredia a to sú príroda, voda, vzduch slnko a zem. Vďaka ním nás pobyt v prírode dokáže nabiť energiou a upokojiť.

Organizmus človeka je závislý na množstve, ale aj kvalite životnej energie. Dostatok energie zabezpečuje vývoj dieťaťa, ovplyvňuje jeho fyzický rast, jeho mentálne zrenie, učenie a zdravie. Energia dáva dieťaťu silu prejaviť to, čím je a robiť, čo chce, brániť sa a bojovať. Nadšenie, vášeň, spontánnosť, hravosť a divokosť v jeho psychike, ale aj jeho imunita, zdravie a vitalita jeho tela to všetko je prejavom energie, ktorú má.

Zabezpečovanie a udržiavanie energie dieťaťa by malo byť dôležitým aspektom v jeho výchove.

Energetický základ temperamentu bol objasnený psychiatrom G. Ewaldom, ktorý zaviedol pojem biotonus (napätie životnej energie). Vysoký biotonus sa vyznačuje veľkou vitalitou, rýchlym psychickým tempom, dobrou náladou a dobrou odolnosť organizmu. Nízky biotonus je typický pomalým osobným tempom, poklesom nadšenia a elánu, zníženou výkonnosťou, čo zodpovedá aj depresívnym stavom, chronickej únave a vyhoreniu.

Je rozdiel medzi fyzickou silou a životnou energiou?

Deti sa rodia fyzicky slabé, ale vďaka životnej energii a životnému programu rastú a vyvíjajú sa. Dostatok energie znamená, že vývoj dieťaťa ide prirodzeným tempom. Jeho motorika je koordinovaná, dieťa je fyzicky silné a obratné. Psychicky je vytrvalé, cieľavedomé, má záujmy, aktivity, emócie má pod kontrolou, je pozitívne ladené.

Deficit energie znamená, že vývoj dieťaťa je spomalený, dieťa môže byť pasívne alebo nepokojné, nevydrží dlhšie pracovať, je unavené, klesá vitalita a imunita jeho organizmu. Svoje emócie nevie ovládať, je skôr mrzuté a negatívne ladené. Hrubá motorika dieťaťa môže byť neobratná, nemá stabilitu, čo sa prejavuje častými pádmi a následnými úrazmi.

Ako vychovávať dieťa, aby vedelo svoju energiu dopĺňať?

Poznáte hladinu energie svojho dieťaťa? Aké množstvo energie vnímate v jeho pohyboch, vytrvalosti, v hlase, v gestách, v jeho správaní a v jeho výkonoch? Aká je jeho imunita?

Poznať odkiaľ môže dieťa načerpať energiu a udržiavať jeho energetické napätie v rovnováhe, je jednou z dôležitých úloh výchovy.

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Výchova

Ako pomôcť dieťaťu stať sa OSOBNOSŤOU

Vychovať dieťa, ktoré bude jedinečné, sebaisté, zdravo múdre, tvorivé, možno trochu neposlušné…, znamená poznať ho, poznať „brzdy“ jeho vývinu alebo nájsť „žabu sediacu…
Zobraziť
Nezaradené

Vianočné darčeky s posolstvom a bez vianočného stresu

Atmosféra Vianoc má svoju čarovnú atmosféru. Učarovala nám niečím nedefinovateľným, niečím éterickým, čo sme vnímali už ako deti. Toto nedefinovateľné a éterické sa…
Zobraziť
NezaradenéZdravie

Nálady – ako ich ovládať, aby nás neovládali

Nálady tvoria neodmysliteľné pozadie nášho života, udávajú tón rodinnej atmosfére, našim sociálnym vzťahom, ovplyvňujú našu výkonnosť, časom môžu tiež negatívne ovplyvniť náš zdravotný…
Zobraziť
Menu