Problémy vo výchove, Výchova

Výchova zameraná na energetické zdroje

„Človek má v sebe talent a schopnosti, ale nie vždy má v sebe silu presadiť sa.“

Všetko začína energiou. Život je energia v pohybe. Živý organizmus je energetický systém a je stále v energetickej výmene. Príjem a výdaj energie musia byť v rovnováhe.

Neustály prísun energie potrebujeme na to, aby sme sa mohli aj pohybovať, pracovať, regenerovať, myslieť, tvoriť, cítiť a vychovávať. Prúdenie energie v ľudskom tele, v rodine, v spoločnosti, v prírode má svoj pravidelný rytmus, plynulosť a vzájomné prepojenie a vďaka tomu môže byť aj život pokojný a plynulý.

Prirodzenou schopnosťou človeka je absorbovať energiu zo svojho prostredia a to sú príroda, voda, vzduch slnko a zem. Vďaka ním nás pobyt v prírode dokáže nabiť energiou a upokojiť.

Organizmus človeka je závislý na množstve, ale aj kvalite životnej energie. Dostatok energie zabezpečuje vývoj dieťaťa, ovplyvňuje jeho fyzický rast, jeho mentálne zrenie, učenie a zdravie. Energia dáva dieťaťu silu prejaviť to, čím je a robiť, čo chce, brániť sa a bojovať. Nadšenie, vášeň, spontánnosť, hravosť a divokosť v jeho psychike, ale aj jeho imunita, zdravie a vitalita jeho tela to všetko je prejavom energie, ktorú má.

Zabezpečovanie a udržiavanie energie dieťaťa by malo byť dôležitým aspektom v jeho výchove.

Energetický základ temperamentu bol objasnený psychiatrom G. Ewaldom, ktorý zaviedol pojem biotonus (napätie životnej energie). Vysoký biotonus sa vyznačuje veľkou vitalitou, rýchlym psychickým tempom, dobrou náladou a dobrou odolnosť organizmu. Nízky biotonus je typický pomalým osobným tempom, poklesom nadšenia a elánu, zníženou výkonnosťou, čo zodpovedá aj depresívnym stavom, chronickej únave a vyhoreniu.

Je rozdiel medzi fyzickou silou a životnou energiou?

Deti sa rodia fyzicky slabé, ale vďaka životnej energii a životnému programu rastú a vyvíjajú sa. Dostatok energie znamená, že vývoj dieťaťa ide prirodzeným tempom. Jeho motorika je koordinovaná, dieťa je fyzicky silné a obratné. Psychicky je vytrvalé, cieľavedomé, má záujmy, aktivity, emócie má pod kontrolou, je pozitívne ladené.

Deficit energie znamená, že vývoj dieťaťa je spomalený, dieťa môže byť pasívne alebo nepokojné, nevydrží dlhšie pracovať, je unavené, klesá vitalita a imunita jeho organizmu. Svoje emócie nevie ovládať, je skôr mrzuté a negatívne ladené. Hrubá motorika dieťaťa môže byť neobratná, nemá stabilitu, čo sa prejavuje častými pádmi a následnými úrazmi.

Ako vychovávať dieťa, aby vedelo svoju energiu dopĺňať?

Poznáte hladinu energie svojho dieťaťa? Aké množstvo energie vnímate v jeho pohyboch, vytrvalosti, v hlase, v gestách, v jeho správaní a v jeho výkonoch? Aká je jeho imunita?

Poznať odkiaľ môže dieťa načerpať energiu a udržiavať jeho energetické napätie v rovnováhe, je jednou z dôležitých úloh výchovy.

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Mnohí rodičia študujú knihy o výchove, hľadajú informácie, absolvujú rodičovské kurzy, ale často až vtedy, keď sa objavia problémy detí. Na druhej strane…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Stačí ak sa dieťaťu ospravedlníte?

Duša dieťaťa je veľmi zraniteľná. Výčitky, obviňovanie, kritika, občas nadávky, krik alebo aj urazený nezáujem detské rany iba jatria. Pracujem s nimi, vnímam…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Kde spať, ako spať, s kým spať …

Kde spať, ako spať, s kým spať je téma, ku ktorej je napísané množstvo článkov. Samozrejme ide o dieťa  – kde má spať…
Zobraziť
Menu