Nezaradené

Ženskosť, kde si sa stratila?

Ženskosť, kde si sa stratila?

Časy, kedy ženy boli len doma pri sporáku a deťoch už dávno pominuli. Sme manželkami, matkami, zamestnankyňami, no zabúdame na to, že aj ženami. Čo s tým? Ako znovu nadobudnúť zdanlivo stratenú ženskosť?

Pred rokom sme mali stretávku z gympla. Polka spolužiačok sa tešila z rodinného života, manžela, detí. Druhá o tom nechcela ani počuť, pomaly im naskakovala až husia koža z toho, že by niekedy mali porodiť dieťa a vychovať ho. Akoby sa báli, že im to naruší postup po kariérnom rebríčku. A tak mi vtedy napadlo: nechýba nám ženám v dnešnej uponáhľanej dobe plnej pracovného stresu trochu sebapoznania? Trochu viac ženskosti? Trochu viac sukieň v tom dave pánskych nohavíc?

Čo to vlastne tá ženskosť je

Keď sa dievčatko narodí, má genetikou určený osud ženy a počas celého svojho života nemôže tento osud prepísať. Môže ho však nepochopiť a neprijať, poprieť, znenávidieť, potlačiť či deformovať – to závisí od životných okolností. Preto sa ženskosť ženy môže zdanlivo stratiť, ale iba zdanlivo. Pod povrchom plynie ďalej,“ vysvetľuje Ester Točíková, neurologička a absolventka feministickej univerzity. Keďže žena je prírodná bytosť, a v prírode je obsiahnuté hlboké poznanie, aj dievčatká sa vedia k tomuto poznaniu intuitívne priblížiť a prečítať ho, hovoríme tomu intuícia. „Intuitívne poznanie nie je menejcenné, len je v časoch chudobnej logiky a vlády chladného rozumu zaznávané. Intuícia sprevádza ženu počas celého života a rozvinutá schopnosť intuície k zrelému ženstvu patrí,“ hovorí neurologička. „Ženská energia je zdrojom našej sily, vitality, vášne. Deti potrebujú cítiť matku, ktorá si zachovala svoju ženskú podstatu a ženskú energiu a táto sa prejavuje v jej nehe, mäkkosti, vôni, ale aj v hlase. Dieťa pozná energiu matky zo vzájomného fyzického prepojenia a toto otec nahradiť nemôže. Otcovo poslanie je iné, jeho čas príde v období, kedy je potrebné dieťa pomaly odpútavať od matky a uvádzať ho do sveta cudzích ľudí,“ hovorí klinická psychologička Lýdia Adamcová.

Príčiny zdanlivej straty ženskosti:

  • Stres
  • Vyčerpanie
  • Únava
  • Bolestné krivdy
  • Posmech
  • Nadmerná práca pri počítači nekompenzovaná ženskými činnosťami
  • Pracovné preťaženie
  • Nedostatok času pre seba
  • Takmer žiadne vedomosti o sebe ako žene

Žijeme v mužskom svete

Muži si vytvorili svet tak, aby bolo dobre im, robili ho podľa svojich mužských pravidiel a zákonov. „Po stáročia formovali sociálne, ekonomické a prírodné prostredie, v ktorom sa dnes nachádzame. Nebolo dôvodu, aby zohľadňovalo špecifiká ženy a ženské potreby. Sociálny život, sociálna realizácia, trh práce bol pre ženy predsa zakázaný. Je to len čosi vyše sto rokov, keď ženy mohli vstúpiť na trh práce bez toho, by ich odsudzovali, vysmievali a trestali,“ približuje Ester Točíková. Najmä prvá svetová vojna vytiahla ženy od sporáka do fabrík a kancelárií. Muži predsa bojovali, pracovať vtedy nemal kto. „Zvládnuť prácu v mužskom svete vyžadovalo a vyžaduje mužské osobnostné kvality, ku ktorým patrí aj určitá dávka agresie. Muži odjakživa bojovali, súťažili, konkurovali si – je to ich prirodzenosť a na to trochu agresie potrebujú. Ženy začali mužov napodobňovať, pretože mužské vlastnosti prinášali na trhu práce úspech. Ale podstate ženy je táto hra cudzia, zraňuje ju. Ženy túžia viac po spolupráci než po súťaživosti.“ Po pokojnom pracovnom tempe a mäkkých manažérskych technikách. Súhlasí aj Lýdia Adamcová: „Striedanie kruhovej energie a energie ťahu oslabuje silu ženy. Matky chcú alebo musia byť aj niečím iným, ale zároveň tým, čím sú, a potom prichádza únava. Mnohé ženy môžu oponovať, že je iná doba, a že chcú pracovať. Milión rokov trvajúca evolúcia ľudstva vytvorila to, že matka bola matkou – a zmeniť to teraz nie je jednoduché. Platíme za to svojou únavou a ochoreniami.“

Archetypy, alebo podvedomé vzory správania

Archetypy sú našou hlbokou podstatou, sú pravzorom ženského správania, ktoré sa tvorilo v priebehu evolúcie ľudstva. Umožňujú nám pracovať na svojej podstate, teda je dobré ich v sebe poznať a objavovať. „Úlohu a rolu ženy predurčuje archetyp ženy a matky ako ochrankyne rodinného krbu, ktorá tvorí vnútorný priestor rodiny a domov. Základnými vlastnosťami ženy a matky je premýšľať, hovoriť a tvoriť. Matka musela zvládať prácu – šiť, variť, zariadiť jaskyňu. Musela zvládať hru a zamestnať deti, rozprávať sa s nimi, spievať im,“ vysvetľuje klinická psychologička Lýdia Adamcová. Má preto k dispozícii kruhovú energiu, v ktorej sa zrodí rodina, je dôležitá pre dieťa a pôsobí ako gravitačná príťažlivosť domova. „Úlohu a rolu muža predurčuje archetyp lovca a otca ako ochrancu rodiny zvonku. V jeho prípade prevláda energia ťahu a to je sledovanie, stopovanie a reagovanie. Jednoducho – ženy udržiavali rodinný oheň a muži lovili mamutov.“

Máme 5 archetypálnych vzorov správania

Kráľovná – vysvetlila by nám: „Neponižuj sa, vzchop sa a ukáž všetkým svoju dôstojnosť, váž si seba a rozhoduj sama za seba. Ovládaj umenie rozdeľovať prácu a organizovať život kráľovstva.“

Bojovníčka – povedala by: „Využi svoju ženskú silu a bojuj za seba, za svoje deti a stanov si hranice. Povedz ostatným, čo potrebuješ.“

Divožienka – vyburcovala by nás: „Neprispôsobuj sa, keď ti to nevyhovuje, daj najavo svoj temperament, keď niekto prekročí hranice, počúvaj svoj hlas a riaď sa svojím srdcom a nie očakávaniami okolia.“

Múdra žena – ukázala by nám našu cestu a pomáhala by nám: „Neutápaj sa v hlúpostiach a sebaľútosti, radšej intuitívne využívaj svoju múdrosť.“

Umelkyňa – naučila by nás umeniu žiť a mať radosť zo života: „Počúvaj svoj vnútorný hlas, buď tvorivá v každodennej práci s deťmi, vo varení, v riadení domácnosti.“

Silu a múdrosť jednotlivých archetypov máme vždy k dispozícii. Môžeme ich navzájom spájať, môžeme byť kráľovnou, divoženkou a umelkyňou. V každej situácii sa môžeme spýtať svojho vnútra – „ktorá stránka ženskosti mi teraz chýba?“ Je dôležité, aby sme ako ženy objavili v sebe tento potenciál ukrývajúci sa v ženskej duši, aby sme obohatili svet o ženské hodnoty a urobili ho tak ľudskejším, pestrejším, teplejším a láskavejším,“ hovorí klinická psychologička.

Máme v sebe 4 živly

Zem – dáva nám schopnosť rodiť, tvoriť, obnovovať, vyživovať, a tiež trpezlivosť

Vietor – dáva nám neohraničenosť, slobodu, rýchlosť, ľahkosť, hravosť

Oheň – dáva nám silu svetla a tepla, schopnosť ukončovania procesov

Voda – dáva nám schopnosť prispôsobovať sa, pochopiť všetko zvnútra a pritom vo vzájomných súvislostiach

A tiež 4 sociálne roly

Hospodárka – je to napríklad rola ženy na materskej dovolenke, môže svoju domácnosť viesť prakticky a úsporne, a pritom vytvoriť zázemie

Múza – napríklad inšpiruje a povzbudzuje muža v kariére

Vojačka – pracujúca žena

Darček – žena reprezentujúca svoju firmu

Každá žena má jednu zo spomínaných rolí vrodenú – má sklon počas celého života a vo všetkých situáciách hrať jednu a tú istú rolu. Čo môže v živote narobiť veľa problémov. Všetky ostatné roly sa musí naučiť zahrať a vytvoriť si k nim adekvátny imidž vrátane šatníka. A to už je zábava,“ vysvetľuje Ester Točíková. Ak pôsobíte v spoločnosti či napríklad v biznise, vo dvojici sú vraj ženy vždy efektívnejšie ako samy. „Spolupracujúca dvojica by mala byť správne spárovaná práve podľa sociálnych rolí, ktoré dané ženy práve hrajú alebo chcú zahrať. Napríklad pre spustenie nového projektu je úspešná dvojica – hospodárka-vojak.“

Ako sa nestratiť sama sebe

Svet, v ktorom žijeme si najviac cení úspech, peniaze a moc. „Obdobie emancipácie nás žiaľ vtiahlo do sveta mužov, do sveta súperenia, výkonov, v ktorom zabúdame na svoju ženskú dušu a jej jemnosť, vznešenosť, pôvab,“ hovorí Lýdia Adamcová. Dopĺňa ju Ester Točíková: „Na spoločenský piedestál sa nenápadne dostala nová rola ženského vojaka. Úspešným ženám sa tlieska, sú v kurze. Samy na seba vytvárajú tlak už odmalička, aby boli úspešné (nie šťastné). Trávia v práci veľa hodín a určite nezarábajú toľko, aby si mohli dovoliť upratovačky, opatrovateľky pre deti a kuchárky, ktoré by ich doma suplovali.“ Dnes už aj u ženy začal dominovať sociálny život. „Vytlačil však zo ženskej každodennosti prežívanie osobného – súkromného života, ktorý nasycuje potrebu emočného kontaktu s ľuďmi. A toto normálne nie je. Vedie to k nedostatku citového nasýtenia žien, čím ženská psychika neobyčajne trpí. Tento proces nie je ženami rozpoznaný. Preto hľadajú vinníka tam, kde nie je – najčastejšie je to manžel, deti, niekedy rodičia. Neuvedomujú si, že sú v stave emočnej podvýživy kvôli sociálnym mechanizmom, ktorým slepo slúžia. Toto je koreň mnohých predčasných rozvodov a detských tráum.“ Strácanie ženskej energie súvisí podľa klinickej psychologičky Lýdie Adamcovej aj so ženskými hormónmi a následnými ochoreniami z ich nedostatku. „Prečo majú dnešné ženy problémy s otehotnením, vynosením dieťaťa, prečo je nárast onkologických ochorení? Práve pre toto je dôležité zostať ženou, prijať svoju ženskosť s láskou a úctou.“

Naučme svoje dcéry ženskosti

Otec zakladá v dievčatku sebaúctu a vytvára kontúry budúcej sociálnej role, ktorú žena v spoločnosti zohrá. Pokiaľ sa chová k svojej dcére ako k malej kráľovnej, dcéra bude žensky sebavedomá, keď vyrastie. Pokiaľ s ňou zaobchádza neúctivo, zraňujúco, jeho dcéra si nebude vážiť samú seba a pravdepodobne sa stane hračkou v rukách tých, ktorí sú silní a vedia manipulovať. Matka vytvára ženský vzor, ktorý sa nezmazateľne vpisuje do hodnotovej sféry dievčatka, do jeho obrazu sveta. Matka alebo podporí, alebo potlačí v dievčatku ženu. Pokiaľ ju bude múdro viesť, naučí ju prijímať svoje ženstvo a tešiť sa z neho. Naučí ju prijímať svoje telo, jeho funkcie a premeny, bude ju učiť byť zároveň citlivou, silnou, vzdelanou, tvorivou. Neokríkne ju: netoč sa toľko pred zrkadlom, radšej sa choď učiť, lebo z teba nič nebude. Vie, že aj zrkadlo k dievčatku patrí,“ približuje neurologička.

Symbol ženskosti? Sukňa!

Tvorí okolo nás kruh a tento zabezpečuje prúdenie energie okolo nás, a to v časti, kde máme všetky dôležité orgány materstva a ženskosti. Vediem ženy k tomu, aby aspoň v domácom prostredí využívali sukne – ich farebnosť, voľnosť, teplo.

Kde sa cítime ako kráľovné?

Doma, pri našej rodine. Tu je žena podľa Lýdie Adamcovej „sebaistou múdrou kráľovnou“. „Vo svete mužov, kde sa „lovia mamuty“, svoju sebaistotu síce môžeme získať, no len za cenu straty ženskej energie. Nechajme tento priestor mužom, je to ich parketa. Neporovnávajme sa s nimi. Netvrdím, že sa máme vrátiť k sporáku, keď už vieme aj „loviť mamutov“. No aj vo svete práce by sme sa mali správať žensky. Nie je to o spôsobe obliekania, nastajlovania sa a využitia svojich upravených pŕs. Ide o niečo hlbšie, o niečo, čo budeme vyžarovať a naša drzosť, odhodlanosť a priamočiarosť budú vnímané úplne inak.“ Dopĺňa Alexandra Pevalová, zakladateľka a koordinátorka projektu Umenie byť ženou: „Dôležité je podľa mňa nájsť rovnováhu medzi kariérou a rodinou. Niektorej vyhovuje zostať doma a starať sa o deti, iná je na materskej pol roka, ďalšia vôbec. Každá žena to má inak, každá má vlastný príbeh. Je mnoho úžasných žien, ktoré vedú firmy, sú členkami predstavenstiev, poslankyňami. Rozhodli sa však samy, nikto ich do toho predsa netlačil. Ja sa sama seba pýtam, či som šťastná v tom, čo žijem. Ak je odpoveď áno, je všetko v poriadku.“

Poslanie ženy

Dať ďalej život, ktorý sme dostali. „To je to najdôležitejšie poslanie. Dávnejšie som čítala vyjadrenie mladej ženy – S manželom sme sa rozhodli cestovať a venovať sa práci, pretože to nás napĺňa a deti neplánujeme. – Neviem, čo by ju napĺňalo, ak by takéto rozhodnutie bola urobila jej maminka s ockom. Veta „Kráľovná porodila následníka trónu“ ovplyvňovala dejiny. Uvedomte si, že aj vy ste ženy, ktoré zabezpečujú pokračovanie života na tejto planéte. Ste ženy, ktoré zabezpečujú pokračovanie oboch rodov. Ste ženy, ktoré vychovávajú budúcich odborníkov pre firmy a občanov tejto spoločnosti. Vďaka vám život na tejto planéte pokračuje, firmy neskrachujú a národ nezanikne. Ak nebudú deti, firmy nebudú mať zamestnancov a štát nebude mať obyvateľov. Žiadna firma nie je tak dôležitá ako je dôležitá rodina, ktorú vie tvoriť žena,“ myslí si Lýdia Adamcová.

Zostať ženou a zdravou matkou, aby svet neprišiel o polaritu. „S mužskou energiou má plynúť aj ženská energia, ktorá svet dopĺňa o krásu, vznešenosť, múdrosť, lásku, tvorivosť, radosť, úctu, hravosť, túžby, súcit, vďačnosť, sexualitu,…“

 

…buďme ženskejšie s Evitou

Text: Ivana Dominová

Výchova v kocke

Prečítajte si tiež

Rodičia a partnerstvoŽeny a matky

Čo s neverou? Dá sa jej predísť?

Riziko nevery tu vždy bolo, je a bude. Treba sa ňou zaoberať? Strachovať sa? Sledovať? Kontrolovať a predvídať? Nie. Je zbytočné zaoberať sa…
Zobraziť
Rodičia a partnerstvoVýchova

Sebaklam odpúšťania

Odpúšťanie je veľkolepé gesto často odporúčané a často využívané, ktoré dáva pocit dokonalosti. Odpúšťanie je téma, ktorej hĺbku ani nepoznáme. Je jednoduchšie odpustiť,…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Ako poznať tajomný svet detskej psychiky?

Ako zachytiť nezachytiteľné a vidieť to skryté? Psychika dieťaťa je tajomný svet a najbližšie k nemu majú rodičia. Je to totiž aj ich…
Zobraziť
Menu