Život, a tým aj výchova v nás spúšťa množstvo emócií, ktoré ovplyvňujú naše správanie. Mnohé emócie v sebe potláčame, kontrolujeme a vzniká rozdiel v tom, čo prejavujeme navonok a čo potláčame. Podvedome to cítiť v našom prejave  – pôsobíme dôveryhodne a pravdivo alebo nechápeme, prečo nám ľudia neveria a nedôverujú.

Zabudli sme na svoje radary

Príroda nás a naše deti vybavila radarom, ktorý citlivo signalizuje rozdiel v dianí na vedomej i podvedomej úrovni. Tak vzniká rozdiel medzi tým, čo vidíme a počujeme a tým, čo vnútorne cítime svojim radarom.

Predovšetkým deti citlivo vnímajú tieto rozdiely. Sú situácie, kedy budete dieťaťu hovoriť, že to tak nie je – „nie, nie som nahnevaná, nič ma netrápi“, alebo: „neboj sa, ani ja sa nebojím“, alebo: „my sme sa s ockom nehádali …“.

Rozdiel medzi vaším vonkajším správaním a vnútorným prežívaním deti cítia a zneisťuje ich. 

Deti majú prirodzenú schopnosť rodičom dôverovať a veria všetkému, čo poviete. Naučíte ich veriť slovám a deti prestávajú dôverovať sebe a svojmu cíteniu. Prestávajú vnímať rozdiel v tom, čo počujú a čo cítia. Zakrpatejú im radarové tykadlá a mozog znecitlivie voči druhej, skrytej realite. Uvedomte si, že aj ten malý psík vie rozlíšiť nebezpečných ľudí a bude na nich divo štekať. Táto „zvieracia inštinktívna časť mozgu“ dieťaťa zakrpatieva.

Aké sú riziká

Neskôr sa môže stať, že do parku, kde sa vaše dieťa hrá, príde neznámy človek, možno pedofil a bude rozdávať sladkosti a bude sa s vaším dieťaťom pekne rozprávať a ono bude veriť jeho slovám. Ak mu ponúkne sladkosti ako asi bude vaše dieťa reagovať. Čo asi urobí?

Alebo príde niekto, kto mu ponúkne drink, a v ňom bude možno droga, a vaše dieťa to nebude intuitívne vnímať. Môže sa stať, že vaše dieťa ako tínedžer pôjde podvečer domov parkom a svoj inštinkt, ktorý mu možno hovorí „nechoď tadiaľ“, už nevie počúvať a môže sa mu niečo stať.

Neskôr prídu životné situácie, ktoré zvonku budú vyzerať krásne, môžu to byť rôzne sľuby o láske, o zamestnaní v zahraničí, o finančnom zisku. Sú to však len slová, ktorým sa naučilo veriť, a už nevie tieto situácie kontrolovať svojim vnútorným radarom.

Čo všetko cítia deti svojim radarom:

  • cítia váš smútok, hnev a strach, aj keď tvrdíte, že ho nemáte.

  • vaše ochorenie i napriek tomu, že ho zatajujete. Prežívajú úzkosť z niečoho neznámeho, a preto im treba situáciu radšej vysvetliť.

  • deti sú najcitlivejšie na lásku v partnerskom vzťahu. Veľmi rýchle zacítia deficit tejto lásky medzi rodičmi, cítia prázdno, ktorého sa boja, deti cítia blížiaci sa rozvod, cítia neveru jedného z rodičov. Nevedia, že je to nevera, ale cítia, že láska medzi rodičmi sa oslabuje. Cítia, že mama alebo otec svojou určitou časťou smerujú von z rodiny. Deti potom strácajú pocit bezpečného domova. Môžu reagovať podvedomým spôsobom – chorobami, nepokojom, alebo problémovým správaním, a takto sa snažia rodičov spojiť a pripútať si.

  • deti cítia vaše predstavy, ktoré máte o nich „náš syn bude právnikom, lekárom“, alebo „bože, čo z toho nášho dieťaťa bude“ a potom sa čudujete, že má tiky, alebo sa pomočuje. Svojimi predstavami ho vlastne navigujete preňho neznámym smerom. Detské radary môžete využiť tým, že si o svojom dieťati si vytvoríte reálne predstavy ako o primerane múdrom, zdravom, zodpovednom a odvážnom človiečikovi. Len žiadne konkrétne profesie.

Pravdivosť vo výchove je o tomto: „vidím, že cítiš môj strach, áno, mám strach, ale spolu to zvládneme“, „cítiš, že sme sa s ockom pohádali, to patrí k životu, ale ľúbime sa“. Vy ako rodičia, môžete deťom pomenovať ich pocity „cítim, že ťa niečo trápi“, “vidím, že si nahnevaný“.

Pravdivosť vo výchove ja základom pravdivého života

Dieťa takto vie, že vám nemusí klamať o svojich pocitoch a emóciách. Učíte ho pravdivo vnímať obidve strany. Pozná aj pozitívne, aj negatívne emócie a učí sa s nimi žiť. Učíte ho pravdivosti v emóciách, neskôr v postojoch a životných hodnotách.

Viac o výchovných princípoch nájdete:

1. Výchovné princípy a výchovné metódy

Prečítajte si tiež

NezaradenéProblémy vo výchoveVýchova

Všetky nadmerné emočné prejavy deťom nepatria! Komu patria?

Deti v súčasnosti nezažívajú dramatické životné situácie. Existenčné podmienky rodín sú viac-menej zabezpečené a deti nezažívajú život ohrozujúce situácie. I napriek tomu, mnohé…
Zobraziť
NezaradenéZdravieŽeny a matky

Mať svoje miesto vo vesmíre

Všetci citlivo vnímame vyjadrenia mladých maminiek podobného charakteru: Milé žienky…prosím vás, nájde sa tu niektorá, ktorá sa po pôrode cíti permanentne zle? Myslím…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Slová vo výchove nestačia

V prípade problémového správania dieťaťa, využívajú rodičia najčastejšie kritizovanie, vysvetľovanie a moralizovanie. Slovami dieťaťu opisujú jeho nevhodné správanie. Vytvárajú teórie o tom, čo…
Zobraziť
Menu