Zjesť rybu chytenú vlastnými rukami

Potrebovala som pomoc a získala som zručnosti.

Čo mi dal kontakt s tebou – zhrnula by som to v pocite alebo zážitku “zjesť rybu chytenú vlastnými rukami”. Potrebovala som pomoc a získala som zručnosti, ktoré mi pomáhajú rozlúsknuť každodenné problémy aj ťažké životné situácie. Naberám na sile a som schopná “chytať aj veľké ryby” A keď to nejde, je tu stále aj Výchova v kocke. Vždy je čo sa učiť, celý život.

 

Katka D.