Výchova

Bohatstvo a deti

Bohatstvo - je to množstvo vecí, hračiek, informácií, zážitkov, osláv a stále niečo novšie, lepšie a atraktívnejšie. Deti nekriticky všetko obdivujú, vnímajú a hodnotia svojimi detskými emóciami. 

Svet bohatstva nekontrolovane pôsobí aj na psychiku deti. 
Bohatstvo – množstvo vecí, hračiek, informácií, zážitkov, osláv a stále niečo novšie, lepšie a atraktívnejšie. Deti nekriticky všetko obdivujú, vnímajú a hodnotia svojimi detskými emóciami. 
Spúšťa sa lavína túžob – mať. Deti si neuvedomujú, či TO potrebujú alebo TO iba chcú. Túžby vytláčajú základné potreby. 
Chuť chleba a čistej vody v deťoch nevyvoláva žiadne emócie. Čaro jednoduchosti sa vytráca z ich životov.
MAŤ sa stáva bojom a výhra sa stáva iba prchavým momentom, ktorý sa ale čoraz viac skracuje a znovu nastupuje túžba MAŤ. MAŤ ale ešte krajšie, väčšie a viac…..
Naučiť dieťa, že jeho túžby budú naplnené a jeho chcenie rešpektované, môže viesť v budúcnosti k jeho kariére dlžníka alebo aj zlodeja. 
Čia je to vina? Kto vystavuje deti týmto situáciám? Kto má zodpovednosť? Kto by to mal zmeniť? Koho tešia darčeky? Kto je šťastnejší, rodičia alebo deti?
Prečo potrebujú rodičia vidieť svoje deti šťastné? Prečo sa boja, že ich deti budú nešťastné, keď nedostanú hračky?
Prečo sa boja, že deti nebudú rovnocenné s ostatnými deťmi, ak TO nebudú mať? Prečo si myslia, že posilňujú sebaistotu dieťaťa, keď TO bude mať, tak ako ostatné deti?
Ako sa vrátiť k jednoduchosti, ako znižovať úroveň chcenia u detí, ako budovať ich sebaistotu nezávislú na veciach?
Trénujte schopnosť dieťaťa prijať to, že nemáme, nekúpime, nepôjdeme tam a to bez vašich pocitov viny a bez výčitiek. Nebojte sa sklamania, ktoré bude možno vaše dieťa zažívať.
Ak ho to nenaučíte vy, bude ho to učiť život.
Učte dieťa DAŤ, obdarovať iných, starať sa aj o zvieratá, o prírodu ….
Zmysluplné je jediné bohatstvo a to je bohatstvo zážitkov, zážitkov plných pozornosti a lásky. Ísť spolu, túlať sa, prekonávať prekážky, poznávať a tešiť sa.

Mgr. Adamcová Lýdia

«   |   »