Problémy vo výchove, Radíme si navzájom, Výchova, Zdravie

Strach je brzdou detského vývoja

Urgentne potrebovali pomoc rodičia 12 ročnej slečny, ktorá odmietala chodiť do školy. Dlhodobejšie trpí úzkostnými stavmi. Prežíva strachy z búrky, vetra, smrti a postupne sa začala báť všetkého. V škole nemá kamarátky, je uzavretá a nedôveruje si. Učí sa zle, nevie sa učiť, je lenivá. Matka, ktorá to všetko úzkostlivo prežíva, uviedla – „akoby som videla seba, a všetko to prežívam s ňou“. V priebehu konzultácie sa však objavujú u dcéry aj problémy so spánkom, trvajúce od útleho veku a problémom boli aj jej nočné desy. V čase pred spaním dievča sa neustále zaoberá témou smrti, ako to bude ak zomrie, kedy zomrú rodičia a čo bude robiť ona.

Ako postupovať?

V prvom rade by som upozornila rodičov na „akútnosť „problému, ktorý v mnohých prípadoch nie je možné zvládnuť zo dňa na deň. Psychické problémy majú vždy svoju históriu a nie je možné riešiť ich rýchle a účinne.

Ak sú akútne problémy dieťaťa už dlhodobejšie stávajú sa chronickými aj ich riešenie je už potom dlhodobejšie. Čím dlhšie trvá neriešenie problémového správania dieťaťa, tým hlbšie sa fixuje v jeho psychike a tým zložitejšie je aj jeho riešenie.

Akútnu stresujúcu situáciu dieťaťa je potrebné riešiť rýchlejšie psychofarmakami, predovšetkým ak ide o sebapoškodzovanie a situácie ohrozujúce život dieťaťa, ale aj rôzne zdravotné komplikácie.

V danom prípade, okrem akútnej situácii – nechodenie do školy – bola evidentná aj chronická situácia a to boli úzkosť a problémy so spánkom, neriešené nočné desy, fixovanie na tému smrti, ktoré siahali až do jej ranného detstva.

Problémy 12 ročnej slečny sme znovu rozdelili na problém matky a problémy dcéry. Matka s úľavou prijala toto riešenie, uvedomujúc si, že ona pre dcéru nie je „vhodným vzorom“ pokojného a bez stresového prežívania.

U dievčaťa sa začalo s pasívnou formou biofeedbaku na „rozbitie“ depresie, úzkostných stavov a riešenie spánkových problémov. Mozog pracuje v iných frekvenciách ak zažíva radosť a v iných, ak prežíva strach a je v depresii. Taktiež musí vedieť pohotovo prepínať v spánkových a bdelých frekvenciách. Toto umožňuje práve BF terapia, ktorá postupne posilnila relaxačné aktivity mozgu, a tým menila úzkostlivé prežívanie dievčaťa.

Problémom detí prežívajúcich úzkosť a strachy je zaťaženie ľavej hemisféry, ktorá vníma strachy. Dominancia ľavej hemisféry následne narúša spolupráca oboch hemisfér a vznikajú problémy s učením a sústredením. Na domácu úlohu preto dostala malá slečna krížové cvičenie a prstové krížové cvičenie na harmonizovanie činnosti hemisfér. Na depresívne stavy je účinná fototerapia – terapia svetlom a využívanie slnečnej energie.

Matka odmietajúc dcérinu liečbu u psychiatra mala záujem o Bachové esencie, o ktorých si informácie našla aj na internete. Je nutné podotknúť, že tieto nenahrádzajú potrebnú liečbu liekmi, majú skôr podporný účinok pri využívaní iných terapeutických riešení.

Problémy matky boli viazané na jej detstvo. Narodila sa ako posledné dieťa s dvadsaťročným odstupom od predchádzajúceho súrodenca. Žila sama so staršími rodičmi, a matka bola vážne chorá a zomrela, keď ona mala 13 rokov. Celé jej detstvo bolo plné strachu o matku, v noci nespávala – „počúvala“ dych matky. Časté boli aj situácie, kedy musela prísť ku ním záchranka. Pamätala si na jednu z posledných situácií, keď sa vracala zo školy a maminku odvážala záchranka. Samozrejme strach jej nedovolil sústrediť sa v škole a problémom bolo pre ňu učenie a sústredenie. Trauma, ktorá „vypĺňala“ celé jej detstvo a nebolo ukončené ani smrťou jej matky, nám objasnila aj dcérino fixovanie na tému smrti.

Spracovanie takejto dlhodobej traumy potrebuje čas, a ukončenie tak ťažkých emócií detská psychika nevie spracovať a skôr ich blokuje. Mozog sa dokáže chrániť – tretí spôsob reagovania v strese je znecitlivenie a necítenie psychickej bolesti, čo je aj v pozadí nesústredenosti detí, problémov s ADHD, ale aj mnohých detských depresií, ktoré rodičia často definujú ako lenivosť dieťaťa.

Ak máte iné skúsenosti s liečbou strachu, skúste sa s nimi podeliť. Má niekto napríklad skúsenosti s homeopatickou liečbou týchto problémov?

Mgr.Lýdia Adamcová

Prečítajte si tiež