Dá sa nevychovávať
a vychovať?

Pomôžeme rodičom rozmýšľať o výchove v širších súvislostiach.

Začnite nevychovávať

Ako Vám pomôže „Výchova v kocke“

pri riešení problémov vašich detí

Psychika vyvíjajúceho sa dieťaťa citlivo reaguje na rôzne životné situácie celej rodiny. Je dobré vedieť, čo vaše dieťa prežíva. Inštinktívne vám dôveruje a dúfa, že mu vždy pomôžete a nebudete podceňovať to, čo prežíva v hĺbke svojej duše.

Príbehy pomoci
Ďalšie referencie

Autorka projektu

Z pohľadu mojich skúseností o výchove, by som vám o sebe povedala, že:


Mgr. Lýdia Adamcová
Psychologička a autorka projektu
  • som matka a stará matka,
  • bola som dieťa, ktoré žilo s poruchami učenia a pozornosti,
  • vo veku 53 rokov som prekonala veľmi vážne somatické ochorenie,
  • som klinická psychologička so 43 ročnou praxou
  • 41 rokov som znalkyňa z odboru psychológie, som facilitátorka metódy One Brain a pracujem s terapeutickou metódou rodinných konštelácií...


  • Viac o mne nájdete na www.psychovital.sk

Básne

ako prejav vnútornej premeny

To bezstarostné života vnímanie

Tak požičať si detských očí,
sveta videnie,
to bezstarostné života vnímanie.
S úsmevom na perách, zdanlivo
iba tak,
točiť sa dokola, až kým sa hlava zatočí,
dieťa vie, ako sa energia rozprúdi.
Prirodzenosť,
najlepšie všetkého...

Pokračovanie básne

Ponuka cyklu „Výchova v kocke“

Projekt Výchova v kocke ponúka vieonahrávky, zvukové nahrávky ako aj vzdelávacie texty v PDF formáte,
ktoré si môžete objenať online.