O projekte

Cyklus „Výchova v kocke” dozrieval niekoľko rokov...

Mojou snahou je riešiť nielen vzniknuté výchovné situácie, ale naučiť aj rodičov chápať súvislosti, aby vedeli pomôcť svojim deťom a sebe.

Výchovné problémy nie sú iba o deťoch, ale aj o rodičoch. Každé dieťa – či už s problémami, alebo bez nich – raz vyrastie a stane sa rodičom. Mnohí rodičia však nemajú vyriešené vlastné problémy a potom sú bezradní pri problémoch svojich detí. Dokážem pomôcť rodičom orientovať sa vo výchove, ale aj v ich vnútornom svete.

 

Čo vám povie „Výchova v kocke“

  • akékoľvek správanie dieťaťa nie je náhodné, ale má svoj zmysel a účel
  • prečo nestačí dieťaťu problémy iba vysvetľovať
  • ako sa dajú riešiť vnútorné pocity a emócie dieťaťa, jeho strach, hnev, smútok
  • výchova má krátkodobý a dlhodobý efekt
  • výchova ovplyvňuje osobnosť i ochorenie dieťaťa

 

Cyklus ” Výchova v kocke” vzniká postupne, preto budú jednotlivé témy pridávané priebežne.

 

Krátke video o cykle "Výchova v kocke"