O projekte

"Je jednoduchšie vychovať silné deti, než opraviť zničeného človeka." Frederick Douglass

VÝCHOVA v KOCKE sa môže stať základom vašej domácej knižnice o výchove a sebavýchove.

Jednotlivé témy si môžete postupne dopĺňať a porovnávať ich s ďalšími zdrojmi a informáciami, prípadne ich môžete rozširovať o svoje vlastné výchovné skúsenosti. Neskôr budú z tejto knižnice čerpať vaše dospelé deti a možno aj vnúčatá.

Výchovné problémy nie sú iba o deťoch, ale aj o rodičoch. Každé dieťa – či už s problémami, alebo bez nich – raz vyrastie a stane sa rodičom. Mnohí rodičia však nemajú vyriešené vlastné problémy a potom sú bezradní pri problémoch svojich detí. Dôležité je preto pomôcť rodičom orientovať sa vo výchove, ale aj v ich vnútornom svete.

Čo vám povie
„Výchova v kocke“

  • akékoľvek správanie dieťaťa nie je náhodné, ale má svoj zmysel a účel
  • prečo nestačí dieťaťu problémy iba vysvetľovať
  • ako sa dajú riešiť vnútorné pocity a emócie dieťaťa, jeho strach, hnev, smútok
  • výchova má krátkodobý a dlhodobý efekt
  • výchova ovplyvňuje osobnosť i ochorenie dieťaťa