1. Výchovné princípy a výchovné metódy

Výchovné metódy nie sú iba výchovné metódy – vedieť oceňovať, odmeňovať, kritizovať ale aj relaxovať, riešiť veci s nadhľadom, obohacujú aj repertoár vášho každodenného správania.

PDF

9,90 

Okamžite na stiahnutie
Kategórie: Značka:

Popis

Výchova bez vychovávania je symbolicky „úrodnou pôdou“, je o vytvorení podmienok v priestore, v ktorom sa výchova má diať. Základné princípy výchovy – “Výchova k životu“, “Výchova k múdrosti“, „Výchova k sebaistote“, „Výchova v pravde“, “Výchova v láske“, “Výchova mimo centra pozornosti“, “Výchova k zodpovednosti“.

Výchovné metódy – aké sú? Ako kombinovať výchovné metódy? Taktika a postupy vo výchove: „Prijatie a odmietnutie – dve cesty riešenia akéhokoľvek problému. Rýchlosť emočného preladenia – vedieť osedlať svoje impulzy. Strach a odvaha – dve cesty, ktoré nám pripravil život. Pomôžem ti tak, že ti nepomôžem. Čo sú základné piliere a stratégie výchovy.

Obsah

  • 1. kapitola – Výchova bez vychovávania – 3
  • 2. kapitola – Princípy výchovy – 1. časť – 16
  • 3. kapitola – Princípy výchovy – 2. časť – 26
  • 4. kapitola – Výchovné metódy – 37
  • 5. kapitola – Kombinácia výchovných metód – 59
  • 6. kapitola – Piliere výchovy – 71
  • 7. kapitola – Výchovné stratégie – 78