Nezaradené, Rodičia a partnerstvo, Zdravie

Ako predísť vyčerpaniu, chronickej únave, vyhoreniu

„Prosím, chcela by som poradiť. Trápi ma neustála únava, bolesti svalov. Mám 30 rokov a musím sa premáhať, aby som vládala žiť. Snažím sa cvičiť, bicyklujem. Všetko však pomôže iba na chvíľu. Pripisujem to tomu, že som neustále s deťmi, mám ten istý kolobeh, nemám skoro žiadny čas na seba. Beriem vitamíny, chodím na slnko, pohybu mám dosť. Už neviem, ako sa vzchopiť, aby som bola ako predtým. Ráno sa zobudím a už som unavená. Môžem spať 6, 8 aj 10 hodín a výsledok je vždy rovnaký…“

Čo signalizujú podobné prosby o pomoc na sociálnych sieťach, ale aj v psychologických ambulanciách? Prečo sme vyčerpaní, chronicky unavení, vyhorení ? Prečo niektorí ľudia zvládnu aj ťažké problémy ľahko a iní aj ľahké problémy ťažko?

Sila a energia

Sme stvorení z hmoty, ale žijeme vďaka životnej energii. Život začína aj končí energiou. Sme malou továrňou na životnú energiu, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa mohli pohybovať, pracovať, regenerovať, myslieť, tvoriť, cítiť, vychovávať a predovšetkým byť zdraví.

Dostatok energie sa prejavuje aktivitou, nadšením, tvorivosťou, vytrvalosťou, cieľavedomosťou, ale aj určitým pokojom a pozitívnym emočným ladením. Dostatok energie ovplyvňuje imunitu, zdravie a vitalitu organizmu.

Deficit energie sa prejavuje únavou, poklesom vitality a oslabením imunity organizmu. Vzniká určité napätie prejavujúce sa nepokojom, hyperaktivitou, netrpezlivosťou, nesústredenosťou.

Na začiatok je potrebné pochopiť rozdiel medzi fyzickou silou a životnou energiou. Deti sa rodia fyzicky slabé, ale vďaka životnej energii rastú a vyvíjajú sa, stávajú sa fyzicky silnými. Auto sa nepohne pokiaľ nezíska energiu zo spaľovania pohonných hmôt.

Krátkodobý a dlhodobý deficit energie

Organizmus človeka je závislý na množstve a kvalite životnej energie, ale aj prostredí, v ktorom ju získava a spôsobe ako ju získava. 

Nie je to iba o vitamínoch, pohybe alebo spánku, ktoré nám dodajú energiu iba na krátky čas, a riešia viac krátkodobý a prechodný deficit energie. 

Deficit dlhodobý, ktorý nás môže sprevádzať celý život je skôr o inom pohľade na život, o inom spôsobe života, o spojení  všetkých možností, ktoré sú nám dané na dopĺňanie energie.

Čím sa inšpirovať ?

Skúsme si predstaviť, ako asi vyzeral víkend našich rodičov a starých rodičov:

Ak chceli obed na nedeľu, museli chytiť sliepku, kačku alebo hus, zabiť ju, ošklbať, vypitvať, rozdeliť. Zemiaky a zeleninu bolo treba v záhrade vykopať, paradajky, papriku naoberať, vajíčka pozbierať v kurníku. Rezance sa robili a koláče sa piekli každú nedeľu. V sobotu sa raz upratovalo a potom sa pralo, koberce sa prášili alebo prali v potoku. Celé leto sa niečo zaváralo, varilo sa lečo, lekvár… Nezanedbateľný bol aj šijací stroj. Šilo sa, vyšívalo, háčkovalo, plietlo a mnohé ženy vedeli aj tkať. Muži siali, orali, kosili, rúbali, stavali…

Prečo to dokázali? Oheň, na ktorom varili, bol príjemne sálavý a červený z dreva, voda bola zo studne, pralo sa aj v potoku, kúpalo sa v tečúcej vode potoka, sušilo sa na vzduchu, pracovalo sa so zemou, ktorá dobíja energiu. Slnko, dážď, vietor boli cenené. Práca bola rôznorodá a pracovalo sa predovšetkým vonku. Dvor bol plný života – sliepky, kačky, husi, morky, prasiatka, kone a kravy, na každom dvore bol pes a mačka. Ovocie sa trhalo zo stromov, záhrady boli plné kvetov, v každej záhrade boli úle so včelami…

KDE získavame energiu?

Prirodzenou schopnosťou človeka je absorbovať energiu zo svojho prostredia – nabiť sa ňou.

Naše existenčné prostredie je dané RODINOU, RODOM, NÁRODOM, PRÍRODOU. Všetky sú pre nás zdrojom energie a vzájomne sa posilňujú. Rodina je súčasťou rodu, ktorého identita je daná aj národom. Každý národ dostal svoje miesto na tejto planéte, a toto predurčuje aj naše fyzické dispozície k prežitiu. Vždy sme súčasťou väčšieho celku!

ČO nám dáva príroda?

Základným zdrojom energie je príroda, predovšetkým aktívne živly – voda, vzduch, oheň a zem, každý z nich má svoju špecifickú energiu. Ako sa s ňou spojiť? V tomto rôznorodom prostredí sú to hry, aktivity, šport a záľuby – splavovanie v divokej vode, potápanie, lezenie po skalách, lietanie, plachtenie, prekonávanie rôznych prekážok. Nezabúdajme na kontakt so zvieratami, ktoré žijú v súlade s prírodou.

Prečo byť spojený s rodom a národom?

Zanedbávaným zdrojom energie je národ a rod s jedinečnou históriou, s národnými a rodovými tradíciami, ktoré nám dávajú istotu a miesto kam patríme, predurčujú našu identitu, spolupatričnosť a tým aj energiu pre život.

Rod, to je biologický magnet držiaci pokope generácie predkov, ktorým vďačíme za svoj život. Predstavte si svoj rod (ale aj národ) ako rieku života – môže byť čistá alebo plná odpadu z množstva hnevu, nenávisti, obviňovania, až sa v nej tok čistej vody a čistej energie zastaví. A my potom chceme inú rieku, chceme žiť v inej krajine namiesto toho, aby sme si vyčistili svoju rieku a postavili maličkú elektráreň využívajúcu silu čistej „rodovej vody“.

Rodina a domov, to je bezpečný priestor – ak je plný harmónie, úcty, lásky, dokáže nám zabezpečovať všetky naše potreby.

ČO nám signalizuje nedostatok energie?

Dopĺňanie energie je spôsob uspokojovania potrieb. Máme množstvo potrieb, ktoré sú určitými kontrolkami nedostatku alebo nadbytku niečoho v organizme. Napĺňaním týchto potrieb získavame životnú energiu. Ak sme hladní, zaobstaráme si potravu, ak sme smädní, nájdeme vodu. Ak sme unavení, potrebujeme si oddýchnuť a vyspať sa. Ak sme ohrození, hľadáme bezpečie a ochranu. A ak je potrebné, budeme o svoje potreby aj bojovať.

Stačia nám k životu základné potreby?

Zabezpečenie základných fyziologických potrieb k životu nestačí. Sú tu aj potreby vyššieho rádu – potreba lásky, bezpečia, spolupatričnosti a intelektuálne potreby – zvedavosť, záujem, tvorivosť, sebauplatnenie a duchovné potreby.

Starať sa o svoju energiu znamená starať sa nielen o energiu tela, ale aj o energiu psychiky.

AKO naplniť psychické potreby ?

Na udržanie potrebného napätia životnej energie je potrebná aj psychická energia, ktorú získame naplnením potrieb lásky, prijatia, spolupatričnosti, úcty, uznania, sebarealizácie a duchovných potrieb.

Zdrojom psychickej energie sú:

 • Emócie – predovšetkým pozitívne, a to sú optimizmus, nadšenie, radosť… A držanie negatívnych emócií pod „pokrievkou“ nás stojí veľa životnej energie.

 • Mobilizovať zdroje psychickej energie pomáhajú túžby, sny a krátkodobejšie alebo dlhodobejšie ciele. Vo svojom živote môžete zmeniť čokoľvek, stačí sa len na to zamerať.

 • Tvorivosť zabezpečuje energiu na splnenie túžob a snov cestou sebavyjadrenia, sebauplatnenia.

 • Vzťahy – živé putá, ktoré sú zdrojom spolupatričnosti, lásky …

 • Byť sám sebou, naučiť sa „byť tým, kým som a kým chcem byť.“ Neplytvať energiu na porovnávanie so vzormi, ideálmi, ktoré  odčerpávajú životnú energiu. Svoju brzdiacu úlohu má aj snaha naplniť očakávania iných ľudí a potreba, aby nás mali všetci radi, aby nás oceňovali.

 • V zložitých životných situáciách či pri vážnych ochoreniach si mnohí začínajú uvedomovať potrebu viery, silu modlitby a meditácie. Sú ľudia, ktorí dokážu čerpať energiu v blahodarnej duchovnosti a zážitkoch napĺňajúcich ich duchovné potreby.

ČO je v našich silách?

Možnosti získania životnej energie sú pohyb na fyzickej úrovni a v psychike je to tvorivosť. Ich pojítkom je dynamika, fyzická a psychická akčnosť, ktorá nám rozprúdi stagnujúcu energiu v tele ale aj v „hlave“.

Starý, dobrý POHYB!

  • Najčastejšie pri dopĺňaní energie využívame dynamický pohyb – chôdza, tanec, beh, fitness, skákanie, plávanie, pri ktorom sa aspoň trochu zadýchame alebo aj spotíme. Predovšetkým by to mali byť aktivity, ktoré nám spôsobujú radosť. Pokiaľ nám okolnosti neumožňujú cvičiť, máme možnosť využiť aj mentálne cvičenie, ktoré využívajú aj športovci. Predstava cvičenia je pre mozog určitá pripomienka pohybových aktivít. Skúste si predstaviť ako plávate, precíťte smeč volejbalistu alebo tenistu a vnímajte svoje svalstvo.

  • Je nám dobre známy pocit, ktorý sa objavuje, keď sa ráno po prebudení „sladko natiahneme“. Telo si samo vypýta, ktoré svalové partie potrebuje natiahnuť v režime spontánneho pohybu, bez vôľového rozhodovania, bez premyslenej aktivity, čim sa tonizuje pohybový aparát a mobilizuje prirodzený tok energie v organizme. Môže sa cvičiť ráno s cieľom aktivovať energiu, večer  s cieľom minimalizovať únavu. Na princípe tohto ranného naťahovania si môžeme vytvoriť svoj systém „sebamasáže“ a vnútorného cvičenia. Hlboké natiahnutie vnútorných receptorov sa stáva zdrojom pocitov radosti a blaženosti, aktivuje pohybový aparát, svaly, šľachy, kĺby, spojovacie tkanivo, čím sa stimulujú vnútorné orgány. Následne sa aktivuje endokrinný systém a lymfatický tok.

  • Okrem fyzicky a psychicky aktívnych možností máme k dispozícii aj pasívne relaxačno meditačné postupy a masáže, ktoré nám životnú energiu upokojujú a harmonizujú.

ČO spúšťa duševný pohyb?

TVORIVOSŤ je spojená s predstavivosťou, fantáziou a generuje vlny energie. S energiou tvorivosti sa dostávame do stavu, kedy nevnímame čas, hlad, únavu, kedy mozog pracuje s radosťou. Každá banálna činnosť sa dá robiť stereotypne, ale aj tvorivo – môže to byť varenie, pečenie, písanie, maľovanie, tancovanie, vychovávanie, podnikanie.

Tvoriví ľudia majú viac nápadov, lepšie výsledky, majú iný pohľad na riešenie problémov a hlavne majú pozitívnu energiu, pretože tvorba ich nabíja.

Mladá mama vychovávala dve deti so strachom, únavou, bezradnosťou, pretože zdedila tento výchovný program od starej matky, ktorá mala 9 detí. Samozrejme, že radosť z každého ďalšieho dieťaťa strácala. Potrebovali sme nájsť nejaký zdroj pozitívnej energie. Spomenula si na druhú starú mamu, ktorú zbožňovala a najradšej by bola u nej bývala. Tá šila, vyšívala aj ľudové kroje, dokonca aj na objednávky z cudziny. Niečo sa od nej naučila, ale na všetko akoby zabudla. A práve tieto pocity radosti a tvorivosti, ktoré zažila a mala ich v sebe uložené, bolo potrebné aktivovať a tým zrušiť program vyčerpania. Po určitom čase mi priniesla ukázať vyšívanú sukničku a klobúčik a s úsmevom na tvári spomínala, akú radosť mala dcérka z očakávania, a ako sa u nich doma úplne zmenila atmosféra.

Prečo strácame životnú energiu?

Chronická únava, vyčerpanie a vyhorenie sú postupným procesom, počas ktorého začnú kontrolky signalizovať, že niečo nie je v poriadku. Vtedy je potrebné vidieť ich a riešiť.

Krátkodobý deficit energie môže byť doplnený spánkom, relaxom, pohybom, vhodne zvolenou potravou a inými prírodnými doplnkami, vitamínmi a pod.

Ignorovanie týchto krátkodobých výpadkov energie, totižto môže viesť k poklesu vitality ale aj imunity organizmu. Predísť opakujúcim krátkodobým deficitom energie je možné práve všestranným a pravidelným prísunom energie z existenčných prostredí, v ktorých žijeme ale aj spôsobom, akým tam žijeme.

Kvôli prežitiu nás príroda vybavila strachom!

Život ľudstva plynie medzi nebezpečím a bezpečím, to znamená poznať strach a odvahu. To sú aj naše dve cesty – buď žijeme v strachu alebo žijeme s odvahou.

Dlhodobý a neriešený strach nás drží „zajatí“, oslabuje nás a berie nám energiu.

Prečo nám strach berie energiu?

Strach automaticky spúšťa stresové reagovanie organizmu v určitej nebezpečnej situácii. Každý živý organizmus si tento strach ukladá ako životnú skúsenosť, ktorá mu pomôže pohotovo reagovať na podobné situácie v budúcnosti. Na mnohé strachy zabúdame, ale ich automatické aktivovanie môže spôsobovať skrytý a vyčerpávajú stav. Častým skrytým strachom je strach z vody, ktorá je pre život nevyhnutná a kontakt s ňou spôsobuje radosť, ale telo si pamätá nejaký starý stres z topenia a dusenia sa vo vode a nájde si spôsob ako minimalizovať kontakt s vodou. 

Na stres citlivo reaguje aj dýchanie – máme stiahnuté hrdlo, kŕčovito sa zviera hrudný kôš, dýchame rýchlo a plytko, máme nedostatok kyslíka – tým sa uzatvára okruh blokovanej životnej energie.

Všetko súvisí so všetkým!

Ak spojíme strach, potláčané emócie hnevu, odpojenie od rodinného a rodového zázemia a existenčné prostredie, v ktorom žijeme, nájdeme odpoveď na otázku, prečo strácame svoju životnú energiu:

 • Obmedzenie aktivít spojených s prírodou – “Sú tam medvede; nebezpečné kliešte; nemáme čas; je to ďaleko…”. To sú výhovorky, ktoré sú dôvodom straty kontaktu s prírodou. Bežné každodenné aktivity, ktoré vypĺňajú podstatnú časť života, prežívame v priestore chudobnom na život – miesto stromov domy, betón miesto poľnej lúky s kvetmi, udržiavaný trávnik, zvieratá žijúce v bytoch a vtáky, ktoré znečisťujú okolie …

 • Nerešpektovanie národnej identity. Precíťme energiu emócií, ktoré prežívame vtedy, keď naši športovci vyhrávajú na medzinárodných súťažiach.

A precíťme vyjadrenie mladej matky na sociálnych sieťach: “Ti blazni na Svk dnes vydali novu vyhlášku a pri leteckej doprave je potrebný PCR test. Slahne ma z nich. Slovensko riadi banda blaznov. debilov, nekompetentných idiotov a somarov.“ Predstavte si, ako asi táto matka vychováva svoje deti, na čo budú hrdé, z čoho bude plynúť ich identita.

Máme iba dve možnosti – chodiť po svete ako hrdí Slováci alebo ako debilní Slováci. Každý národ má hrdinov, ale aj bláznov, ľudí takých aj onakých.

 • Odmietanie rodovej spolupatričnosti – “Nepáči sa mi, ako sa svokra správa k mojim deťom…; S mamou si nerozumiem; Otcovi neviem odpustiť… ; Svokor nám nedovolil bývať s ním…“ Nespracované negatívne emócie napojené na staré traumy, konflikty, zložité životné situácie, sú v pozadí mnohých depresií a úzkostí plynúcich generáciami. A deti sú tým posledným najslabším článkom, pre ktoré sú neúmernou záťažou.

Naša životná energia je daná všetkými ženami a mužmi v našej generačnej línii. Predstavte si ich za sebou, uvedomte si, čo dokázali, ale aj to, čo nezvládli.

Skúste si pri hrobe rodičov, starých rodičov pokľaknúť, skloniť hlavu a poďakovať. Nesúďte ich, pretože nepoznáte ich osud. Iba úcta a prijatie ich príbehu vám dodá energiu, a tým aj možnosť byť silnou a zdravou osobnosťou, byť silnou matkou a silným otcom, iba tak dokážete vychovávať silné deti.

 • Rodina a rodinné prostredie – to je prítomnosť, ktorú aktívne tvoríte pre seba a svoje deti.

Koľko času venujete telefonovaniu, pôsobeniu na sociálnych sieťach, čítaniu statusov? A možno sa len tak túlate po nákupných centrách a nakupujete aj to, čo vám vôbec netreba. Koľko energie vám berie rozhodovanie o tom, čo kúpiť, za koľko to kúpiť? Alebo stagnujete v situáciách, vo vzťahoch… Existuje ešte množstvo ďalších bezcieľnych činností, ktoré možno robíte a ani si to neuvedomujete. Stačí sa nad tým len hlbšie zamyslieť.

ČO robiť ?

V spoločnosti sa ľudia delia na tvorcov a spotrebiteľov. Všetci sme tak trochu oboje, ale spotrebitelia prevažujú a sú zahlcovaní množstvom informácii o tom, čo nosiť, čo jesť, čo uznávať, čo sledovať, s kým sa priateliť… Na tvorivosť niet času a chýba aj inšpirácia.

Ako získate viac energie? Na 10-dňovej dovolenke alebo prácou na vlastnej chalupe? Predstavte si aktivity, ktoré vám prinášajú dlhodobejšiu radosť ako krátkodobá dovolenka. Venujte priebežne čas niečomu, čo vám naozaj robí radosť – tancujte, pečte, varte, organizujte, navrhujte, stavajte, maľujte, fotografujte…

Výchova je dôležitá aj pre vás, nenechá vás stagnovať!

Čo robí psychická, ale aj fyzická únava rodiča s výchovou dieťaťa? Deti často napíšu: “Oco leží pred televízorom a nepomáha mame; mama často spí…; oco hrá hry…; mama veľa telefonuje.“

Deti môžu s vami bojovať, provokovať vás, radšej majú mamu nahnevanú ale s energiou ako spiacu a bez energie. Deti vás nútia vychovávať. Kto koho ale potom vychováva?

Na záver

Tvorivo tvoriť domov; prijať dedičstvo svojich predkov; rešpektovať identitu svojho národa; aktívne ochraňovať prírodu a žiť v súlade s ňou – to sú základné zdroje dlhodobej celoživotnej energie.

Mgr. Lýdia Adamcová    https://vychovavkocke.sk/

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

NezaradenéVýchova

Pestovanie bonsajov je umenie aj filozofia. A čo výchova detí?

Bonsaj je živé umelecké dielo, dokonalá miniatúrna kópia stromu rastúceho v prírode. Skúsme sa ale naladiť na jeho dušu a vnímať jeho pocity,…
Zobraziť
VýchovaZdravieŽeny a matky

Chráňme si svoju bublinu

… a nie iba pred coronou Priestor okolo nás a medzi nami nie je prázdny. Všetci dokážeme cítiť „niečo“, čo na nás pôsobí…
Zobraziť
Menu