Výchova

Ako vyladiť svoje emócie

Jedna z najdôležitejších úloh (nielen) rodičov je vedieť „neutralizovať a preladiť“ svoje negatívne emócie.

Môžete používať najlepšie komunikačné postupy, najlepšie výchovné metódy, mať najlepšie úmysly,  pokiaľ ale neovládate svoje negatívne emócie, nestanú sa tieto postupy vašimi komunikačnými a výchovnými zručnosťami.

Čo je dôležité

Upozornila by som vás na rozdiel medzi emočným správaním, ktoré prejavujete navonok – napríklad voči kolegovi, šéfovi, svokre a emočnou energiou, ktorú vnútorne cítite, keď na nich iba myslíte. Precíťte ich a porovnajte. Sú rovnaké alebo rozdielne?

Pracovať je potrebné s vnútornou emočnou energiou, ale aj s vonkajšími “ emočnými fasádami“. Výstižnú charakteristiku svojej nadriadenej mi povedal klient: „Navonok je ako páv, vnútorne ako divá sviňa.“

Pri riešení emočných problémov je dôležité práve zosúladenie oboch úrovní tak, aby sa vzájomne podporovali a váš celkový prejav a vyžarovanie bude úprimné a pozitívne.

Pomôže nám práca so živlami neutralizovať emócie?

Vytvorte si zoznam situácií, ktoré nedokážete optimálne a pokojne emočne zvládať. Uvedomte si, ktoré emócie vám spôsobujú problémy a skúste ich neutralizovať, vďaka čomu získate nadhľad – a reagovať budete pokojným a taktickým útokom, kultivovaným odchodom alebo sebaistým mlčaním a nereagovaním.

Poznanie živlovej podstaty svojej osobnosti nám dáva možnosť pracovať s ňou:

  • Ak sú „emočné živly“ aktívne a silné, je potrebné nájsť protikladnú pasívnu energiu iného živlu. (Stará výchovná metóda – zúrivé dieťa osprchovať – oheň skrotený vodou.)

  • Ak sú „emočné živly“ slabé, je potrebné nájsť aktívne živly, ktoré ich podporia.

  • Vedieť využívať všetky živly a zapájať ich do života v optimálnej intenzite.

  • Vedieť živly vyvažovať a harmonizovať.

Živlová podstata osobnosti

Ľudské emócie sú energetickou podstatou človeka a predurčujú spôsob a silu jeho konania. Hippokratovo členenie temperamentu ľudí je jedným z najstarších a najznámejších termínov v psychológii – možno preto v ňom nájdeme skrytú živlovú podstatu. Máme 4 živly a 4 temperamenty, a aké je ich spojenie?

  • Sangvinik je vyrovnaný, veselý, spoločenský, prístupný, zhovorčivý, optimistický, ale emočne a názorovo nestály – súvisiaci živel je vzduch.

  • Melancholik je precitlivený, náladový, úzkostný, rezervovaný, tichý a jeho živlom je zem.

  • Cholerik je vznetlivý, nedotklivý, nepokojný, útočný, impulzívny, výbušný, ale aj aktívny a spoľahlivý a patrí k nemu energia ohňa.

  • Flegmatik je vyrovnaný, obozretný, rozvážny, spoľahlivý, pokojný, má stále názory, ale je aj ľahostajný, pasívny až necitlivý – to je plynutie pokojnou vodou.

    Žiadny typ temperamentu nie je čistý a vyhranený. Podobne je to aj so živlami – nie stále iba prší, fúka a svieti slnko. Myslím, že každý máme v seba „kúsok“ sangvinika, cholerika, melancholika a flegmatika. Záleží iba od sily živlovej podstaty toho, ktorého temperamentu a našej schopnosti ich vzájomne harmonizovať.

Viac nájdete na https://vychovavkocke.sk/   

Mgr.Lýdia Adamcová

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveVýchova

Detské sny – cesta do hlbín detskej duše

Podobne ako v rozprávkach aj v snoch je všetko symbolom, ktorý nás smeruje do hlbín neznámeho detského sveta. Detské sny sú dôležité pre…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Výchova zameraná na energetické zdroje

„Človek má v sebe talent a schopnosti, ale nie vždy má v sebe silu presadiť sa.“ Všetko začína energiou. Život je energia v…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchovaZdravie

Vnútorné deti… alebo zabudnuté MATRIOŠKY

Nielen dieťaťu pomôžu matriošky symbolicky sprítomniť všetky jeho vnútorné deti a obrazne prepojiť prítomnosť so svojou minulosťou. Aj dospelý si môže uvedomiť, kde…
Zobraziť
Menu