Nezaradené

Deti milujú zamilovaných rodičov

Dieťa od momentu svojho počatia nevníma  mamu a otca,  cíti iba „TO“ krásne a nežné medzi nimi, ktoré ich spája. To sú prvé dotyky dieťaťa s rodičovskou láskou a nehou, a práve tieto mu dávajú silu a istotu prísť sem, a žiť svoj život.

TO“ krásne a nežné, čo to je

Dieťa potrebuje “TO“ krásne a nežné celý svoj život, a potom „TO“ krásne a nežné vie dávať aj ďalej.

TO krásne a nežné” čo priťahuje rodičov k sebe, priťahuje aj všetky ich deti. Nezabúdajte, že súčasťou „Toho krásneho“ je aj intimita ako zdroj životnej energie.

To je totiž „To“, čo deti dávno poznajú, pretože v tomto poli lásky, nehy a intimity sa vyvíjala každá bunka ich tela.

Stačí mama a otec?

Dieťa potrebuje mamu aj otca, ale to najdôležitejšie čo potrebuje je cítiť ich vzťah. Je rozdiel cítiť vzťah plný lásky, úcty, pozornosti, rešpektu, pokoja a cítiť vzťah, v ktorom sa strieda nezáujem, ľahostajnosť, ale aj krik, zlosť, kritika, ponižovanie, hnev, …

Deti sú pokojné a tešia sa, ak rodičia spolu rozumne komunikujú, akceptujú sa, ak majú možnosť vnímať ich objatia, ich tanec. Dáva im to istotu, pocit bezpečia, spoznávajú a cítia lásku, učia sa ľúbiť, mať rád, a s týmito emóciami dokážu prijať aj konflikty rodičov, ktoré sú súčasťou života rodiny.

Duša sa lieči láskou

Duša ide vždy za láskou, tak je to v partnerskom vzťahu, ale aj vo vzťahu rodič a dieťa. Dieťa cíti ak sa láska stráca, dieťa cíti neveru, cíti, že jeden z rodičov smeruje niekde mimo rodinu.

Čo cítia deti žijúce v citovom prázdne? Ako majú precítiť a poznať lásku? V takomto prostredí deti nevedia, čo majú cítiť a žijú obrnené voči neláske a potom v živote nedokážu cítiť ani lásku.

Z výchovného hľadiska je rizikové dávať tiež veľa lásky. Jej hodnota sa znižuje a dieťa postupne znecitlivie a je láskou presýtené.

Ako sa začne strácať láska …

Paradoxne to môže začať narodením dieťaťa. Sú to práve matky, ktoré sa tak sústredia na dieťa, že zabúdajú na to, že sú aj manželky, milenky a ženy. Rodičovský vzťah začína mať prevahu nad manželským, resp. partnerským vzťahom.

Prioritu má ale vždy manželský vzťah, bol prvý a dieťa sa narodilo z tohto intímneho vzťahu a jeho silu potrebuje cítiť celé svoje detstvo. A v dospelosti potom vie dávať to, čo cítilo a čo dostalo.

Matky sa snažia obetavo dávať lásku svojim deťom, a problémom sa stáva ich preťaženosť, ktorá vplýva aj na ich sexualitu, a tým aj partnerstvo.

Lavína vyčerpania, ktorou sa nechajú strhnúť mnohé matky, strhne všetko a všetkých okolo nich.

Čo dáva vyčerpaná, prípadne nahnevaná matka, keď objíma svoje dieťa alebo svojho partnera?

Rizikom je pohltenie ženskosti materskou energiou, ktorá je nevyhnutná v období prvých troch rokov dieťaťa. Dôležité je, aby sa matka postupne vrátila k svojej vnútornej žene, ktorá potrebuje relaxovať, venovať sa sebe, načerpať energiu v spoločnosti iných žien.

To je cesta ako byť zmyselnou, zaujímavou, cítiť sa krásne a sebaisto.

To nezvládam

Možno by ste mi povedali – v bežnom živote sa to ťažko realizuje. Nech už prežívate akokoľvek zložité obdobie zastavte sa, alebo spomaľte. Ak to neurobíte vy, môžu vás zastaviť zdravotné problémy, môžu vás zastaviť deti, ktoré trpia, ak vidia matku unavenú, bezradnú, možno depresívnu, alebo si partner nájde ženu plnú ženskej energie, vitality, nadšenia.

Druhé riziko

Ak muž nenájde v matke ženu, ktorú si vzal, môže ju hľadať inde. Partnerstvo musí pokračovať, vzťah muža a ženy má evolučne prioritu, pretože iba vďaka partnerstvu sa môže zrodiť ďalší život.

V čase, keď matka vyživuje dieťa, je pre ňu dôležitý partner a otec dieťaťa, ten je jej oporou svojou láskou i hmotným zabezpečovaním. Nejde pritom len o to hmotné, ale o úctu, lásku, pozornosť, nežnosť, ktorú jej prejavuje v priebehu celého obdobia.

Rizikom sú aj otcovia

Vyjadrenia otca – „mne sa už manželka po narodení detí prestala venovať, a preto som si našiel milenku,“ alebo vyjadrenia matky – „predtým, ako príde otec domov, musíme poriadiť, deti odpracú hračky, lebo otec chce mať doma poriadok a pokoj“ – signalizujú nezrelosť muža a nerozvinutý otcovský inštinkt.

V čom je základ mužskej hodnoty a identity

Základ je v jeho sile, odvahe, priebojnosti, rozhodnosti, schopnosti riskovať. Muž by mal poznať svoje poslanie voči rodu, rodine a jeho sústredenie sa na pracovné povinnosti, potrebu uznania a bohatstva, by mali slúžiť potrebám rodiny.

Je dôležité, aby spočiatku otec akceptoval citové sústredenie matky na dieťa. Muž musí dávať žene, práve v tomto období svoju lásku, aby sa mu po určitej dobe vrátila naspäť ako žena. On musí v nej vidieť aj ženu, ktorú si bral.

Voči rodine má otec dve hlavné poslania – poskytovať oporu matke predovšetkým prvé tri roky života dieťaťa, a potom umožniť postupnú separáciu dieťaťa od matky.

Múdra matka vie, že dieťa musí pustiť

Najťažšou úlohou matky je dieťa pustiť a rešpektovať jeho príklon k otcovi. Matky to často vnímajú osobne, ako odmietnutie svojej osoby ako matky. Vzniká konflikt plný hnevu a boja o dieťa, a dieťa stráca to najdôležitejšie – lásku rodičov, a tým aj svoju životnú silu.

Jednoducho je to tak

Od tretieho do piateho až šiesteho roku, by primárna starostlivosť matky mala pomaly končiť, ak neskončí, dieťaťu začne škodiť. Vtedy musí zasiahnuť otec a pomôcť dieťaťu odpútať sa od matky.

V tomto veku deti totiž prechádzajú do mužského sveta. Ak matka dieťa zdržiava, má to svoje dôsledky. Predovšetkým chlapci v staršom veku môžu prežívať strach, nevedia sa presadiť a môžu byť obeťami šikany, nevedia byť partnermi a utiekajú sa k maminke. A dievčatá často vo svojom budúcom partnerovi hľadajú otcovskú lásku, ktorá im chýbala v detstve.

Čo ak stredobodom diania je dieťa

Rizikom sú situácie, ak rodičia nenájdu naplnenie svojho života, ale aj partnerského vzťahu a ich zmyslom sa stala výchova a detí. Plánujú životnú cestu dieťaťa, predvídajú možné stresy, neúspechy, ktoré preventívne riešia, zasahujú. Dieťa stráca svoju životnú cestu a nevie, ktorú školu si vybrať, čo robiť, kadiaľ ísť. Predovšetkým ale stráca vzor plnohodnotného partnerského a manželského vzťahu plného lásky a úcty.

Neučte dieťa, že svet sa krúti okolo neho. Venujte sa sebe, partnerovi, pestujte svoje záujmy, ktoré budú mať pre vás význam aj vtedy, keď deti odídu a vy zostanete sami.

Čo ak sú rodičia rozvedení

Ak sa v partnerskom vzťahu vytratila láska medzi mužom a ženou, otcom a matkou, môže niektorý z nich nájsť lásku niekde inde.

Deti potrebujú cítiť lásku, a preto začnú inklinovať k rodičovi, ktorý ju cíti, je ňou naplnený, aj keď to nie je „doma.“

Opustený rodič môže cítiť hnev, poníženie, nenávisť a svojou kritikou a obviňovaním partnera zasahuje psychiku detí. V psychike človeka a v jeho prežívaní sa nemôžu objavovať súčasne dva rozdielne city: hnev a láska, smútok a láska.

A to sa stáva zdrojom citových konfliktov aj u dieťaťa.

Je to častá situácia, keď matka zostane s dieťaťom a otec si nájde inú partnerku. Dieťa cíti lásku u otca a hnev u matky.

Ako sa má s touto situáciou vysporiadať. Často nedokáže povedať matke, že sa lepšie cíti u otca, nechce ju zraňovať, hrá pred ňou niečo iné, niečo čo cíti inak. Práve pre toto deti rozvedených rodičov trpia, trpia ich konfliktami, ich obviňovaním. Fyzicky musí byť s matkou, ale jeho duša je s otcom.

AKO tomu predísť

Jednoducho!

  • Prijať vzniknutú situáciu

  • Prijať svoj podiel zodpovednosti za vzniknutú situáciu – mám svoj podiel na strate lásky vo vzťahu

  • Žiadne odpúšťanie nevery nefunguje.

  • Rešpektovať druhého rodiča, prejavovať mu úctu a uznanie, bola to vaša voľba žiť sním svoj život.

  • Rešpektovať to, že aj druhý rodič je súčasťou identity vášho dieťaťa a jeho dehonestovaním dehonestujete aj svoje dieťa.

  • Rešpektovať to, že manželstvo, partnerstvo skončilo, ale rodičovstvo je „večné“ plynie vďaka vašim deťom a vnúčatám ďalej.

  • Mgr. Lýdia Adamcová            https://vychovavkocke.sk/

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveVýchova

Slová vo výchove nestačia

V prípade problémového správania dieťaťa, využívajú rodičia najčastejšie kritizovanie, vysvetľovanie a moralizovanie. Slovami dieťaťu opisujú jeho nevhodné správanie. Vytvárajú teórie o tom, čo…
Zobraziť
Problémy vo výchoveŠkolaVýchova

Prečo mnohé deti nedokážu relaxovať?

Ako dieťa s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, som i napriek odbornému nácviku relaxácie, nikdy nevedela relaxovať – aj keď som to učila iných.…
Zobraziť