Výchova, Zdravie

ONE BRAIN

Tree In One je vzdelávacia organizácia, ktorá začiatkom 80-tych rokov 20. storočia začala prezentovať svoj program ONE BRAIN – metódu jednotného mozgu s pôvodným zameraním na nápravu neschopnosti učiť sa. Učenie je základná vlastnosť mozgu a učíme sa vlastne celý život.

Autori metódy sú Gordon Stokes, jeden zo zakladateľov aplikovanej kineziológie, Candace Callaway, odborníčka v oblasti medziľudských vzťahov a Daniel Witeside, priekopník v genetike správania. Na Slovensku tieto vzdelávacie aktivity zastrešuje spoločnosť Amikus, spol. s r.o.

ONE Brain je metóda sebapoznávania, ktorá vyvolala určité diskusie a má svojich kritikov, ktorí príliš zjednodušene vysvetľujú jej princípy.

Už dávnejšie som čítala vyjadrenia nemenovaných odborníčok z nemenovej pedagogickej poradne a ich záver bol, že je to metóda pre „hocikoho“ a metóda „na všetko“. Aj keď metódu nepochopili, mali pravdu.

Neviem síce, kto je „hocikto“, ale ONE BRAIN (OB) je otvorený systém dostupný všetkým, takže sa stretávame učitelia, technicky vzdelaní ľudia, lekári, psychológovia, dôchodcovia, ženy z domácnosti a deti – tie dokážu zvládnuť OB možno najrýchlejšie. Aktuálne je trend „OB do každej rodiny“. Podľa mňa je to ďalšia zručnosť – biopočítačová.

Skutočne je to metóda na všetko. Ľudského tela sa môžete spýtať na akýkoľvek problém, jedine ono vie ako, kde a kedy problém vznikol a aká je cesta na jeho uvoľnenie.

Môžeme ľudskému telu zadať akýkoľvek problém – s učením, vzťahový, komunikačný, sexuálny, zdravotný, môžeme riešiť strach. Môžeme pracovať s témou ochorenia, ale nie preto, aby sme liečili, ale riešime nespracované stresové udalosti, ktoré vnútorne stále pôsobia.

Ak má niekto napr. žalúdočné vredy, musí absolvovať liečbu, prípadne operáciu. OB môže pomôcť riešiť stresy, ktoré viedli k vzniku žalúdočných ťažkostí. Ak absolvujete liečbu a nedoriešia sa uviaznuté emočné stresy, môžu sa prejaviť inými zdravotnými problémami … a chodíte od jedného odborníka k druhému.

One Brain nenahrádza lekársku starostlivosť a ani psychoterapiu. Má svoj spôsob komplexného riešenia prežitej udalosti, ktorú má ľudské telo uloženú. Telo vie nájsť odpoveď a vždy nájde konkrétne životné udalosti, tie sú presne zapísané, časovo uložené, so všetkými detailmi, farbami, vôňami, chuťami. Stane sa vám, že zacítite vôňu a zrazu sa vám vynorí spomienka s osobami a pocitmi, ktoré ste vtedy prežívali.

Nosnou myšlienkou ONE BRAIN je téma emočného stresu a porúch učenia a na to nadväzujúce ďalšie ťažkosti a ochorenia.

Všeobecne sa predpokladalo, že poruchy učenia sú spôsobené poškodením určitých oblastí v mozgu, ktoré môžu vzniknúť rizikovými vplyvmi v priebehu tehotenstva, komplikáciami pri pôrode, vysokými horúčkami, úrazmi v detstve.

Práve OB pridala ďalší aspekt a to je emocionálny stres. Žiadna metóda pri práci s poruchami učenia a sústredenia nepracuje s identifikáciou emocionálneho základu poruchy. Stresové chemické látky dokážu spôsobiť dokonca aj demenciu, čo je vlastne určité poškodenie mozgu. Spočiatku môžu spôsobovať preťaženie mozgu, objavia sa výpadky v pamäti, v myslení, sústredení a následnom vyčerpaní.

Mňa osobne na OB fascinuje múdrosť ľudského tela a komplexnosť riešenia prežitej udalosti, ktorú má uloženú.

OB na komunikáciu s ľudským telom využíva svalový test, princípom ktorého je rozdiel svalového napätia v strese a v pokoji. Práve tento princíp využíva psychológia pri nácviku autogénneho tréningu. Pôvodne sa svalový test, nazývaný aj kineziologický, využíva sa v rehabilitačnej starostlivosti.

Základnými piliermi metódy OB sú barometer správania a časová os.

Barometer správania nám pomáha orientovať sa v spleti emočného správania, ktoré má telo uložené a ktoré sme prežili v prvých dvoch sedemročných cykloch, ktoré sú kľúčové pre celý náš život.

Prvý sedemročný cyklus je charakterizovaný detskou naivitou, nevinnosťou, dôverou a intenzívnym prežívaním na najhlbších emočných úrovniach, potom sa začínajú vytvárať mentálne procesy, začína sa škola.

V druhom sedemročnom cykle sa objavuje téma sexuality, hormonálnych zmien a začína sa hľadanie seba v oblasti vzťahov a v oblasti sexuality.

Časová os – od prítomnosti ideme do detstva, kde sme stresujúcu udalosť zažili, tu ju spracujeme a vytvoríme si nový spôsob reagovania, s ktorým sa vraciame do prítomnosti a posilňujeme modelové situácie aj smerom do budúcnosti (napr. mentálne si prejdeme prijímací pohovor, ktorý nás čaká).

Vždy je kľúčové spracovať situáciu tam, kde vznikla – v tom období. Ja tomu hovorím v tom priečinku alebo súbore, kde ju má telo uložené. Ak by sme ju spracovali iba v prítomnosti, zostane uložená v tom vekovom období, kedy sa stala a ozve sa znovu pri najbližšej príležitosti, keď zažívame niečo podobné. Ľudské telo si neustále overuje zažívané situácie a ak nájde podobnú situáciu, reaguje podobne ako v detskom veku.

Zastavila by som sa pri FO držaní – pri frontálno-okcipitálnom držaní – ide o prepojenie frontálnych a okcipitálnych častí mozgu jemným dotykom rúk. V kombinácii s pokojným dýchaním dochádza k uvoľneniu a odpojeniu emócií, ktoré sú uložené v hlbších štruktúrach mozgu.

Čelná časť hlavy je oblasť frontálnych mozgových lalokov, kde sa tvoria nové riešenia, ale bez emócií.

V okcipitálnych lalokoch v zadnom mozgu sídli primárna vizuálna oblasť, kde sú uložené vizuálne obrazy a pracuje taktiež bez emócií. Ak držaním prepájame tieto dve oblasti, dochádza k ich prekrveniu a začnú sa tvoriť myšlienky a vizuálne obrazy bez emócií.

Vieme, že emočný mozog je uložený v hlbších štruktúrach mozgu. Čiže FO držanie preskúma staré stresy, hľadá nové možnosti a má upokojujúce účinky.

Preto by som vám odporúčala používať FO držanie aj u detí, ktoré zažívajú stres (napr. spadli, alebo majú pocit krivdy v škole, šikana) – chyťte dieťaťu hlavičku a dýchajte spolu. Môžete to využívať pri tvorení nových spôsobov reagovania – „predstav si, ako by si reagoval, … čo by si urobil, … urob si fotografiu svojho správania, … zarámuj si obrázok…“

Táto technika FO je jedným z príkladov, že v OB robíme niečo, čo je pre nás prirodzené a funguje. Je to známy jav, položiť si hlavu do dlaní, ak máme starosti; ak majú deti teplotu, maminky ich hladia po čele.

Po spracovaní stresujúcej situácie telo signalizuje potrebu určitých korekcií. Pri vnímaní stresujúcej situácie môže dôjsť k blokovaniu sluchového alebo zrakového vnímania – nepočuť a nevidieť, čo sa deje. Toto je potom potrebné uvoľniť špeciálnymi korekciami. Môžu byť blokované smery pohľadu, je tu korekcia vnímania abecedy a špeciálny postup na korekciu čítania. Stresy najviac blokujú svalové obvody, OB má vlastné postupy na ich uvoľnenie.

Napokon nám dá telo domáce úlohy – na posilnenie zmien, ktoré sa udiali – môže to byť masáž uší, masáž na zlepšenie zrakového vnímania, pitie vody, svietenie svetla, krížové cvičenia, ale aj zmena životného štýlu alebo vylúčenie niektorých potravín.

Telo si vie presne povedať, napr. 3x denne 20 krížových cvičení po dobu 4 týždňov. V jednom z prvých videí som vám hovorila o tom, že odporúčané postupy treba opakovať najmenej 7 krát. Vaše telo však vie presne špecifikovať, koľkokrát denne a aké dlhé obdobie je potrebné realizovať nové postupy.

Rozdiel medzi psychológiou, rodinnými konšteláciami a One Brain je v používaní základnej prístupovej metódy:

1. PSYCHOLÓGIA – využíva slovo,

2. RODINNÁ SYSTEMOVÁ TERAPIA – využíva fenomenologický jav,

3. ONE BRAIN – využíva na prístup k informáciám svalový test.

Následne využívajú veľmi podobné prístupy – racionálne pôsobenie, katarzné znovuprežívanie, imaginácie, relaxačné dýchanie a iné nácvikové postupy.

PSYCHOLÓGIA, RODINNÁ SYSTEMOVÁ TERAPIA A ONE BRAIN využívajú časovú os, dokážu spracovávať súvisiace zážitky z detstva, ktoré však môžu mať korene v predchádzajúcich generáciách. Okrem toho, psychológia má svoje teoretické a vedecké základy, RODINNÁ SYSTEMOVÁ TERAPIA A ONE BRAIN pracujú s múdrosťou ľudského tela a celého rodu. Musíte zabudnúť na všetky informácie, ktoré o určitej téme máte – preto s OB vedia pracovať deti, ktoré nie sú zaťažené žiadnymi teóriami a informáciami.

Je prínosné naučiť sa používať metódy OB alebo RK, pochopiť ich. Ak ich zvládnete, budete vedieť pomôcť svojím deťom a neskôr aj svojím vnúčatám, doriešite mnohé svoje stresy, ktoré vám v starobe nebudú komplikovať zdravotný stav.

Prečítajte si tiež

Ženy a matky

Materstvo je múdrosť daná prírodou.

Prečo ale ženy na materskej dovolenke majú pocit, že sú hlúpe? Materstvo je pracovná doba trvajúca 24 hodín. A čo všetko zahŕňa? Sekcia vývinovej…
Zobraziť
Nezaradené

Výchova rodičov musí byť rozdielna

Materské a otcovské úlohy sú predurčené prírodou, a tým je rozdielne aj výchovné správanie rodičov. Výchovné metódy otcov a matiek sa líšia, ale dôležitosťou…
Zobraziť