Ženy a matky

Prečo byť ženou

V psychike každej ženy vzájomne pôsobia hlboko uložené archetypálne vzory ženského správania a vzory správania dané súčasnou spoločnosťou, ktoré ju vťahujú viac do mužského sveta.

ČO sú archetypy

Archetyp je termín z autorskej dielne Gustava Junga. Čo sa pod ním skrýva? Sú to vzory nevedomého konania, ktoré riadia naše správanie. Už v detstve sa prejavujú v odlišných hrách a v odlišnom správaní dievčat a chlapcov.

Je dôležité porozumieť týmto ženským archetypom – pravzorom ženského správania, pretože pomáhajú ženám objaviť vlastnú podstatu a čerpať z  bohatstva ženskosti.

Úlohu a rolu ženy predurčuje archetyp ženy a matky ako tvorkyňa a ochrankyne rodinného krbu, ktorá vytvára vnútorný priestor rodiny a tvorí domov – tvorivosť je základná vlastnosť ženy . Žena ma pre túto úlohu k dispozícii kruhovú centrujúcu energiu – ona je zdrojom ženskej energie a vedia to už malé, s radosťou točiace sa dievčatá.

Úlohu a rolu muža predurčuje archetyp lovca a otca ako ochrancu rodiny zvonku. V jeho prípade prevláda energia ťahu a to je sledovanie a stopovanie.

Jednoducho – ženy udržiavali rodinný oheň a muži lovili mamutov.

Platia archetypy aj v súčasnosti

Aká je realita dneška – ženy udržiavajú rodinný oheň a lovia aj mamutov. Ale prečo musia loviť ešte aj mamutov? Striedanie ženskej kruhovej energie a  mužskej energie ťahu oslabuje silu ženy. Matky – chcú (musia?) byť niečo iné ale musia byť aj tým, čím sú a potom prichádza únava.

Môžete oponovať –  „je iná doba a  chceme pracovať“. Prapôvodné rozdelenie úloh zariadila múdra príroda. Tvorila to milióny rokov  – aby bolo zabezpečené pokračovanie života a matka bola matkou.  Zmeniť to teraz a tu, pretože my to tak chceme – nie je jednoduché.

Môžeme o tom diskutovať, ale príroda nebude s nami vyjednávať  a doplatíme na to iba my ženy! AKO to urobiť aby sme dokázali a vládali  tvoriť domov a aj loviť mamutov?

Nezabúdajte na archetyp kráľovnej!

Stať kráľovnami sa môžeme iba doma – a to je byť matkou, liečiteľkou, múdrou ženou, bojovníčkou, divožienkou, umelkyňou a ako kráľovné môžeme ísť loviť mamutov ale svojim ženským spôsobom. AKO?  Predstavte si imaginárnu kráľovskú korunu a dajte  pozor aby vám z hlavy nespadla.  

AKO nás obohatia archetypy

Archetyp ženy býva vo všetkých kultúrach namixovaný zo základných vzorov správania typických pre – kráľovnú, bojovníčku, múdru ženu, divožienku, umelkyňu.

Kráľovná by nám vysvetlila – “neponižuj sa, schop sa a ukáž všetkým svoju dôstojnosť, váž si seba a rozhoduj sama za seba.“

Bojovníčka by nám povedala – “využi svoju silu a bojuj za seba, stanov si hranice a povedz ostatným to, čo potrebuješ”.

Sila divožienky by nás vyburcovala –  “zabudni na milotu a láskavosť, neprispôsobuj sa, keď ti to nevyhovuje, daj najavo svoj temperament,  ak niekto prekročí tvoje hranice, počúvaj svoj hlas a riaď sa svojim srdcom a nie očakávaniami okolia“. Divožienka pozná prírodu, ktorá jej dáva priestor nato, aby sa cítila ako kráľovná.

Múdra žena by nám ukázala našu cestu a pomáhala by nám,  neutápať sa v hlúpostiach a sebaľútosti.

Umelkyňa v nás je žena, ktorá rozumie umeniu žiť a má radosť zo života. Život s ňou je farebnejší, dokáže počúvať svoj vnútorný hlas, je tvorivá vo svojej každodennej práci s deťmi, vo varení, riadení domácnosti.

AKO sa s nimi spojiť

Silu a múdrosť jednotlivých archetypov máme vždy k dispozícii ako širokú škálu možností, z ktorých si môžeme vybrať.

V každej situácii sa môžeme spýtať svojho vnútra – “ktorá stránka ženskosti mi teraz chýba?“

Je to múdra žena, ktorá vidí do hĺbky a umožňuje mi ju spoznať? Alebo je to bojovníčka, ktorá mi pomôže určiť svoje hranice, aby tak chránila moju dôstojnosť. Je to pútnička, ktorá cíti, že veci treba dať do pohybu? Potrebujem umelkyňu, ktorá odloží všetky povinnosti a venuje sa radostiam života? Ktorá z týchto žien mi dodá silu a dá mi to, po čom túžim.

Všetky aspekty ženskosti nosíme v sebe a môžeme ich navzájom spájať, môžeme byť kráľovnou, divoženkou a veselou ženou…

Je dôležité, aby sme ako ženy objavili v sebe tento potenciál ukrývajúci sa v ženskej duši, aby sme obohatili svet o ženské hodnoty a urobili ho ľudskejším, pestrejším, teplejším a láskavejším.

ČO nám chýba

Preto potrebujeme dôverovať svojej ženskej intuícii, ktorá sa prejavuje túžbou niečo zmeniť. Túžba niečo zmeniť sa ale často spája so strachom opustiť zabehaný život. Strach pred zmenou a chuť na niečo nové, nám môže pomôcť zmeniť kráľovná, ktorá sa nás môže spýtať na to, čo si cením viac – istotu a zotrvačnosť alebo riziko a zvedavosť.

Ako pracovať so ženskými archetypmi?

Na všetkých troch úrovniach – myseľ, duša a telo – vtedy vyžarujeme ich energiu dôveryhodne.

Myseľ – mentálne spracujeme informácie o jednotlivých archetypoch.

Duša – na úrovne duší si predstavíme ich krásu, správanie, precítime ich prežívanie a vnímame seba v ich pozíciach.

Telo – to je prejav tancom, chôdzou, oblečením, symbolmi, gestami, vôňou, hudbou.

Predovšetkým spojením hudby (reč duše) s tancom (ktorý je rečou tela) dostávame bližšie k sebe svoju dušu a telo a stávame sa celistvejšie.

Mgr. Adamcová Lýdia

Blog

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

Prečítajte si tiež

Radíme si navzájomVýchova

Ako tvoriť tvorivú inteligenciu?

Pätnásťročného Alberta Einsteina raz napadlo: „Akoby videl svet, keby letel na slnečnom paprsku“ a vesmír objavoval celý svoj život … AKO sa rodí…
Zobraziť
Nezaradené

Dôvera, viera a sila modlitby pre tieto dni

V domčeku na periférii žila šťastná rodina. Raz v noci však vypukol požiar. Plamene šľahali a rodina s deťmi utekala von. S hrôzou…
Zobraziť