Rodičia a partnerstvo, Zdravie, Ženy a matky

Ako predísť vyčerpaniu, chronickej únave, vyhoreniu

Energia nám dáva silu prejaviť to, čím sme a robiť to, čo chceme. Dáva nám silu brániť sa, bojovať a byť zdraví.

„Prosím, chcela by som poradiť. Trápi ma neustála únava, bolesti svalov. Mám 30 rokov a musím sa premáhať, aby som vládala žiť. Snažím sa cvičiť, bicyklujem. Všetko však pomôže iba na chvíľu. Pripisujem to tomu, že som neustále s deťmi, mám ten istý kolobeh, nemám skoro žiadny čas na seba. Beriem vitamíny, chodím na slnko, pohybu mám dosť. Už neviem, ako sa vzchopiť, aby som bola ako predtým. Ráno sa zobudím a už som unavená. Môžem spať 6, 8 aj 10 hodín a výsledok je vždy rovnaký…“

Čo signalizujú podobné prosby o pomoc na sociálnych sieťach, ale aj v psychologických ambulanciách? Prečo sme vyčerpaní, chronicky unavení, vyhorení ? Prečo niektorí ľudia zvládnu aj ťažké problémy ľahko a iní aj ľahké problémy ťažko?

Sme síce stvorení z hmoty, ale žijeme vďaka životnej energii. Život začína aj končí energiou. Sme malou továrňou na životnú energiu, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa mohli pohybovať, pracovať, regenerovať, myslieť, tvoriť, cítiť, vychovávať a predovšetkým byť zdraví.

Dostatok energie sa prejavuje aktivitou, nadšením, tvorivosťou, vytrvalosťou, cieľavedomosťou, ale aj určitým pokojom a pozitívnym emočným ladením, pretože máme energiu na korigovanie negatívnych emócií. Dostatok energie ovplyvňuje imunitu, zdravie a vitalitu organizmu.

Deficit energie sa prejavuje únavou, poklesom vitality a oslabením imunity organizmu. Vzniká určité napätie prejavujúce sa nepokojom, hyperaktivitou, netrpezlivosťou, nesústredenosťou. Emócie sú negatívne ladené, ťažšie ovládané, skôr depresívne. Hrubá motorika je neobratná, chýba stabilita, to sa prejavuje častými pádmi.

Na začiatok je potrebné pochopiť rozdiel medzi fyzickou silou a životnou energiou. Deti sa rodia fyzicky slabé, ale vďaka životnej energii rastú a vyvíjajú sa, stávajú sa fyzicky silnými. Auto sa nepohne pokiaľ nezíska energiu zo spaľovania pohonných hmôt.

Organizmus človeka je závislý na množstve a kvalite životnej energie, ale aj prostredí, v ktorom ju získava a spôsobe ako ju získava. Nie je to iba o vitamínoch, pohybe alebo spánku, ktoré nám dodajú energiu iba na krátky čas. Je to skôr o inom pohľade na život, o inom spôsobe života, o spojení  všetkých možností, ktoré máme.

Skúsme sa zamyslieť nad minulosťou a predstavme si, ako asi vyzeral víkend našich rodičov a starých rodičov:

Ak chceli mäso na nedeľu, museli chytiť sliepku, kačku alebo hus, zabiť ju, ošklbať, vypitvať, rozdeliť. Zemiaky a zeleninu bolo treba v záhrade vykopať, paradajky, papriku naoberať, vajíčka pozbierať v kurníku. Rezance sa robili a koláče sa piekli každú nedeľu. V sobotu sa raz upratovalo a potom sa pralo, koberce sa prášili alebo prali v potoku. Celé leto sa niečo zaváralo, varilo sa lečo, lekvár… Nezanedbateľný bol aj šijací stroj. Šilo sa, vyšívalo, háčkovalo, plietlo a mnohé ženy vedeli aj tkať. Muži siali, orali, kosili, rúbali, stavali… Všetci pracovali a boli spolu. A času bolo stále dosť!

Prečo to dokázali? Oheň, na ktorom varili, bol príjemne sálavý a červený z dreva, voda bola zo studne, pralo sa aj v potoku, kúpalo sa v tečúcej vode potoka, sušilo sa na vzduchu, pracovalo sa so zemou, ktorá dobíja energiu. Slnko, dážď, vietor boli predvídané a cenené. Práca bola rôznorodá a pracovalo sa predovšetkým vonku. Dvor bol plný života – sliepky, kačky, husi, morky, prasiatka, kone a kravy, na každom dvore bol pes a mačka. Ovocie sa trhalo zo stromov, záhrady boli plné kvetov, v každej záhrade boli úle so včelami…

Určite sa nedá vrátiť k pôvodnému životu minulých generácií. Mnohé princípy ich života však nesú múdrosť, ktorá je aktuálna aj v súčasnosti – ticho, modlitby ako určitý spôsob meditácie,  život v spojení s prírodou, fyzická aktivita a tvorivá práca.

KDE získavame energiu?

Prirodzenou schopnosťou človeka je absorbovať energiu zo svojho prostredia – nabiť sa ňou. Naše existenčné prostredie je dané RODINOU, RODOM, NÁRODOM, PRÍRODOU. Všetky sú pre nás zdrojom energie a vzájomne sa posilňujú. Rodina je súčasťou rodu, identita, ktorá je daná národom. Každý národ dostal svoje miesto na tejto planéte, ktoré predurčuje aj naše fyzické dispozície k prežitiu. A vždy sme súčasťou väčšieho celku, nášho celku.

Základným zdrojom energie je príroda, predovšetkým aktívne živly – voda, vzduch, oheň a zem, každý z nich má svoju špecifickú energiu. Ako sa s ňou spojiť? V tomto rôznorodom prostredí sú to hry, aktivity, šport a záľuby – splavovanie v divokej vode, potápanie, lezenie po skalách, lietanie, plachtenie, prekonávanie rôznych prekážok. Nezabúdajme na kontakt so zvieratami, ktoré žijú v súlade s prírodou.

Zanedbaným zdrojom energie je národ a rod s jedinečnou históriou, s národnými a rodovými tradíciami, ktoré nám dávajú istotu a miesto kam patríme, predurčujú našu identitu, spolupatričnosť a tým aj energiu pre život.

Rod, to je biologický magnet držiaci pokope generácie predkov, ktorým vďačíme za svoj život. Predstavte si svoj rod (ale aj národ) ako rieku života – môže byť čistá alebo plná odpadu z množstva hnevu, nenávisti, obviňovania, až sa v nej tok čistej vody a čistej energie zastaví. A my potom chceme inú rieku, chceme žiť v inej krajine namiesto toho, aby sme si vyčistili rieku a postavili maličkú elektráreň využívajúcu silu čistej rodovej vody.

Rodina a domov, to je bezpečný priestor – ak je plný harmónie, úcty, lásky, dokáže nám zabezpečovať všetky naše potreby.

ČO nám signalizuje akú energiu potrebujeme?

Dopĺňanie energie je spôsob uspokojovania potrieb. Máme množstvo potrieb, ktoré sú určitými kontrolkami nedostatku alebo nadbytku niečoho v organizme. Napĺňaním týchto potrieb získavame životnú energiu. Ak sme hladní, zaobstaráme si potravu, ak sme smädní, nájdeme vodu. Ak sme unavení, potrebujeme si oddýchnuť a vyspať sa. Ak sme ohrození, hľadáme bezpečie a ochranu. A ak je potrebné, budeme o svoje potreby aj bojovať.

Prioritné je zabezpečenie elementárnych fyziologických potrieb z vonkajších zdrojov. Iba tie však k životu nestačia. Sú tu aj potreby vyššieho rádu – potreba lásky, bezpečia, spolupatričnosti a intelektuálne potreby – zvedavosť, záujem, tvorivosť, sebauplatnenie a duchovné potreby.

Svoje potreby má naše fyzické telo, naša psychika s emóciami, ale aj naša duchovná úroveň. Starať sa o svoju energiu znamená starať sa nielen o energiu tela, ale aj o energiu psychiky. K dispozícii máme možnosti fyzicky a psychicky aktívne ale aj pasívne relaxačno meditačné.

Fyziologické potreby zabezpečujúce energiu nutnú na prežitie a sebazáchovu sú nám všetkým známe:

 • Hodnotná potrava – premieňa sa v živých organizmoch na energiu, dochádza k jej spaľovaniu a je to náš vnútorný „benzín“.

 • Kyslík – základ života, je zdrojom energie, od ktorej závisí každá bunka tela a je zabezpečovaný kvalitným dýchaním.

 • Voda – ľudské telo si tajomnú silu vody pamätá od pradávnych čias, je to naše prvé životné prostredie.

 • Svetlo a slnečná energia – primárna energia, ktorá je základom života na našej planéte.

 • Spánok, relaxácia a meditácia – zabezpečujú regeneráciu organizmu. Dodať energiu si môžeme rôznymi spôsobmi – jogou, wellness, muzikoterapiou, arteterapiou, aromaterapiou a inými aktivitami, ktoré nás bavia a robia nám radosť. A to je prechod k psychickým potrebám.

Na udržanie potrebného napätia životnej energie je potrebná aj psychická energia, ktorú získame naplnením potrieb lásky, prijatia, spolupatričnosti, úcty, uznania, sebarealizácie a duchovných potrieb.

Zdrojom psychickej energie sú:

 • Emócie – predovšetkým pozitívne, ale istú úlohu majú aj tie negatívne. Základom pozitívnej nálady je spontánna emocionálna reakcia na príjemnú situáciu, osobu alebo spomienku – jednoducho radosť. Už Sokrates odporúča radosť hľadať v sebe. Dôležité je už s ňou vnímať svoju rodinu, deti, vzťahy, prácu, prírodu, umenie a nie hľadať ju v zábavných programoch, nákupoch, jedle a sexe. Takáto radosť síce prekoná nudu a vyplní čas, ale neprehreje, preto trvá len krátko. Ak necítime radosť, môže to byť spôsobené starou, neznámou depresiou, neznámymi strachmi, úzkosťou – to všetko nás oberá o energiu. Hnev, zlosť a agresivita sú známe každému z nás. Vnímame ich negatívne, preto ich často potláčame a ignorujeme. Sú nám dané evolučne pre potreby boja alebo úteku, a tým aj prežitia. Nie je dobré ich ventilovať ani potláčať. Jedinou cestou je prijať ich, naučiť sa s nimi pracovať a kultivovať ich.

  Rizikom je aj ich niekoľko generačné potláčanie, ktoré je príčinou agresívneho správania aj detí v súčasnosti. Udržanie zložitých, často negatívnych emócií, pod „pokrievkou“ stojí veľa životnej energie.

 • Mobilizovať zdroje psychickej energie pomáhajú túžby, sny a správne stanovené ciele, ktoré obsahovo napĺňajú a zamestnávajú naše myšlienky. Niečo, čo chceme v budúcnosti dosiahnuť, niečo, čo od budúcnosti očakávame. Môže to byť čokoľvek, čo si želáme – či už materiálne alebo týkajúce sa osobného rozvoja či duchovnosti. Začať môžete niekoľkými jednoduchými cieľmi, ale je dobré vytvoriť si aj predstavu o dlhodobých životných cieľoch a nechať ich dozrievať v hlave. Vo svojom živote môžete zmeniť čokoľvek, stačí sa len na to zamerať.

  Čo blokuje naše túžby, sny a ciele? Dôležité je sa oslobodiť sa od strachu, ktorý dáva určité hranice tomu, čo si želáme a čo by sme chceli ale aj negatívne myšlienkové stereotypy – nedokážem to,  nezaslúžim si to …

 • Tvorivosť – zabezpečuje nám energiu na splnenie svojich túžob a snov cestou sebavyjadrenia, sebauplatnenia, premietnutia svojho nadania do vonkajšieho sveta. Tvorenie, objavovanie, vymýšľanie, to znamená dať priestor vlastnej fantázii s pocitom nadšenia a uspokojenia.

 • Vzťahy – živé putá, ktoré sú ústredným motívom celého nášho života. Vzťahy zabezpečujú prežitie, pretože sú pre nás zdrojom energie. Pozor však na vzťahy, ktoré energiu berú alebo oslabujú. Je dôležité zamyslieť sa nad tým a odpovedať si na otázky: “Aké vzťahy sa opakujú v mojom živote? Ktoré z nich sú pre mňa dôležité a ktoré ma oslabujú? Aké vzťahy by som potreboval?” Pri ich vytváraní je dôležité uvedomiť si, čo dávame do vzťahov my, aký máme vzťah k životu, k rodičom, k sebe.

 • Byť sám sebou, naučiť sa „byť tým, kým som a kým chcem byť.“ To znamená mať priestor a čas pre rozvíjanie seba, stať sa zaujímavým, jedinečným, neopakovateľným. Potrebné je vytvoriť si rešpektujúci vzťah k sebe, čo znamená oslobodiť sa aj od brzdiacich myšlienok, že nie sme dosť múdri, šikovní, tvoriví na to, aby sme dosiahli povýšenie v práci alebo sa pustili do vlastného podnikania. Vždy sa dá nájsť niečo, v čom sme naozaj dobrí. Neplytvajte energiu na to, čím nie ste. Vzťah k sebe by sa mal podobať vzťahu rodiča a dieťaťa, vzťahu, ktorý je plný lásky, uznania a úcty k sebe samému. Prijatie seba a odvaha vidieť aj svoje tiene je často v pozadí porovnávania sa so vzormi, ideálmi, ktoré nám odčerpávajú životnú energiu. Svoju brzdiacu úlohu má aj snaha naplniť očakávania iných ľudí a potreba, aby nás mali všetci radi, aby nás oceňovali.

 • V zložitých životných situáciách či pri vážnych ochoreniach si mnohí začínajú uvedomovať potrebu viery, silu modlitby a meditácie. Sú aj ľudia, ktorí dokážu čerpať energiu v blahodarnej duchovnosti a zážitkoch napĺňajúcich ich duchovné potreby. Geneticky sme nastavení na vieru v niečo, čo je súčasťou prírody a vesmíru.

AKO získať energiu

Každý máme vrodenú schopnosť aktivovať svoju energiu. Spúšťače energie sú nám biologicky dané inštinktívnymi programami:

 • Boj alebo útek ako inštinktívny program prežitia je spúšťaný ohrozením, s cieľom zachovania a ochrany života. V súčasnosti sú tieto inštinkty aktivované viac mentálne (napr. stresom v škole), bez fyzického využitia energie. Ako ju využiť? Fyzickými aktivitami zameranými na prekonávanie prekážok a aktivitami zameranými na prežitie v prírode.

 • Sexualita je najmohutnejším zdrojom energie. Sexuálna energia je primárne daná na zrod života, čím je zabezpečená kontinuita života v rode a na planéte. Zdravá sexualita sprevádzaná láskou je zdrojom energie aj pre deti, ktoré ju poznajú od svojho počatia a citlivo vnímajú jej oslabovanie. Deti sú tak silné ako silný je vzťah rodičov.

 • Materský a otcovský inštinkt je zdrojom energie zameranej na ochranu a zachovanie života. Sú známe situácie záchrany detí, v ktorých matky alebo otcovia dokážu mobilizovať maximum svojej energie na ich fyzickú ochranu a záchranu. Skúste si predstaviť situáciu, že vaše dieťa je v ohrození. Aký energetický program sa vám v hlave spustí?

Okrem inštinktívnych programov máme aj vedomé možnosti získania životnej energie – fyzicky je to pohyb a v psychike je to tvorivosť. Ich pojítkom je dynamika, fyzická a psychická akčnosť, ktorá nám rozprúdi stagnujúcu energiu v tele.

POHYB znamená život. Ľudské telo je ale naprogramované na lenivosť, resp. úsporu energie po celý život, napríklad ísť tou najkratšou cestou. Aj vo vývoji moderných elektrospotrebičov sa hľadajú cesty najväčšej úspory. A príroda aj nás vybavila tak, aby sme si vedeli šetriť životnú energiu a poznali spôsoby jej dopĺňania. Zdroj životnej energie nie je totiž bezodný, dôležité je z nej múdro čerpať a priebežne dopĺňať aj keď nepociťujeme jej deficit.

  • Najčastejšie pri dopĺňaní energie využívame dynamický pohyb – chôdza, tanec, beh, fitness, skákanie, plávanie, pri ktorom sa aspoň trochu zadýchame alebo aj spotíme. Predovšetkým by to mali byť aktivity, ktoré nám spôsobujú radosť.

  • Je nám dobre známy pocit, ktorý sa objavuje, keď sa ráno po prebudení „sladko natiahneme“. Telo si samo vypýta, ktoré svalové partie potrebuje natiahnuť v režime spontánneho pohybu, bez vôľového rozhodovania, bez premyslenej aktivity, čim sa tonizuje pohybový aparát. Môže sa cvičiť ráno na energetizáciu, večer na odstránenie únavy a prípadne, ak sme bez nálady, rýchlo nás dokáže preladiť a mobilizovať prirodzený tok energie v organizme. Na princípe tohto ranného naťahovania si môžeme vytvoriť svoj systém sebamasáže a vnútorneho cvičenia. Hlboké natiahnutie vnútorných receptorov sa stáva zdrojom pocitov radosti a blaženosti, aktivuje pohybový aparát, svaly, šľachy, kĺby, spojovacie tkanivo, čím sa stimulujú vnútorné orgány. Následne sa aktivuje endokrinný systém a lymfatický tok. Pokiaľ nám okolnosti neumožňujú cvičiť, máme možnosť využiť aj mentálne cvičenie, ktoré využívajú aj športovci. Predstava cvičenia je pre mozog určitá pripomienka pohybových aktivít. Skúste si predstaviť ako plávate, precíťte smeč volejbalistu alebo tenistu a vnímajte svoje svalstvo.

TVORIVOSŤ je spojená s predstavivosťou, fantáziou a generuje vlny energie. S energiou tvorivosti sa dostávame do stavu, kedy nevnímame čas, hlad, únavu, kedy mozog pracuje s radosťou. Každá banálna činnosť sa dá robiť stereotypne, ale aj tvorivo – môže to byť varenie, pečenie, písanie, maľovanie, tancovanie, vychovávanie, podnikanie. Tvoriví ľudia majú viac nápadov, lepšie výsledky, majú iný pohľad na riešenie problémov a hlavne majú pozitívnu energiu, pretože tvorba ich nabíja.

Mladá mama vychovávala dve deti so strachom, únavou, bezradnosťou, pretože zdedila tento výchovný program od starej matky, ktorá mala 9 detí. Tam sa už radosť z každého ďalšieho dieťaťa strácala. Potrebovali sme nájsť nejaký zdroj pozitívnej energie. Spomenula si na druhú starú mamu, ktorú zbožňovala a najradšej by bola u nej bývala. Tá šila, vyšívala aj ľudové kroje, dokonca aj na objednávky z cudziny. Niečo sa od nej naučila, ale na všetko akoby zabudla. A práve tieto pocity radosti a tvorivosti, ktoré zažila a mala ich v sebe uložené, bolo potrebné aktivovať a tým zrušiť program vyčerpania. Po určitom čase mi priniesla ukázať vyšívanú sukničku a klobúčik a s úsmevom na tvári spomínala, akú radosť mala dcérka z očakávania, a ako sa u nich doma úplne zmenila atmosféra.

Prečo strácame životnú energiu?

Chronická únava, vyčerpanie a vyhorenie sú spojené s postupným procesom, počas ktorého sa začnú objavovať kontrolky, že niečo nie je v poriadku. Vtedy je potrebné vidieť to a riešiť. Krátkodobý deficit energie môže byť doplnený spánkom, relaxom, pohybom, vhodne zvolenou potravou a inými prírodnými doplnkami, vitamínmi a pod. Ignorovanie týchto krátkodobých výpadkov energie, totižto môže viesť k poklesu vitality a imunity organizmu. Predísť opakujúcim krátkodobým deficitom energie je možné práve všestranným a pravidelným prísunom energie z existenčných prostredí, v ktorých žijeme ale aj spôsobom, akým tam žijeme.

Život ľudstva plynie medzi strachom a bezpečím. To sú aj naše dve cesty – buď žijeme v strachu alebo žijeme s odvahou.

Dlhodobý a neriešený strach oslabuje a berie energiu. Strach automaticky spúšťa stresové reagovanie organizmu, čo môže byť skrytý a vyčerpávajú stav, ktorý nás núti inštinktívne bojovať, utekať alebo stagnovať. Nechať prácu, odísť od partnera, zmeniť životné nastavenie – často to riešime až po nahromadení hnevu a nevidíme tú druhú možnosť, že je to cesta nových príležitostí. Na stres citlivo reaguje aj dýchanie – máme stiahnuté hrdlo, kŕčovito sa zviera hrudný kôš, dýchame rýchlo a plytko, máme nedostatok kyslíka – tým sa uzatvára okruh blokovanej životnej energie.

Ak spojíme strach a potláčané emócie hnevu s naším existenčným prostredím, nájdeme odpoveď na otázku, prečo strácame svoju životnú energiu:

 • Obmedzenie aktivít spojených s prírodou – “Sú tam medvede, kliešte, nemáme čas, je to ďaleko…” To sú výhovorky, ktoré sú dôvodom straty kontaktu s prírodou. Väčšiu časť života a bežné každodenné aktivity prežívame v priestore chudobnom na život – zopár stromov, kvetov, nejaká tráva, zvieratá žijúce v bytoch a vtáky odlietajúce do teplých krajín…

 • Nerešpektovanie národnej identity – Precíťme energiu emócií, ktoré prežívame vtedy, keď naši športovci vyhrávajú na medzinárodných súťažiach. A precíťme vyjadrenie mladej matky na sociálnych sieťach: Ti blazni na Svk dnes vydali novu vyhlášku a pri leteckej doprave je potrebný PCR test. Slahne ma z nich. Slovensko riadi banda blaznov. debilov, nekompetentnych idiotov a somarov.Predstavte si, ako asi táto matka vychováva svoje deti, na čo budú hrdé, z čoho bude plynúť ich identita. Máme iba dve možnosti – chodiť po svete ako hrdí Slováci alebo ako debilní Slováci. Každý národ má hrdinov, ale aj bláznov, ľudí takých aj onakých.

 • Odmietanie rodovej spolupatričnosti “Nepáči sa mi, ako sa svokra správa k mojim deťom…; S mamou si nerozumiem; Otcovi neviem odpustiť… ; Svokor nám nedovolil bývať s ním…“ Nespracované negatívne emócie napojené na staré traumy, konflikty, depresie a úzkosti plynú generáciami až k našim deťom. Naša životná energia je daná všetkými ženami a mužmi v našej generačnej línii. Predstavte si ich za sebou, uvedomte si, čo dokázali, ale aj to čo nezvládli. Skúste si pri hrobe rodičov, starých rodičov pokľaknúť, skloniť hlavu a poďakovať. Nesúďte ich, pretože nepoznáte ich osud. Iba úcta a prijatie ich príbehu vám dodá energiu a tým aj možnosť byť silnou a zdravou osobnosťou, byť silnou matkou a silným otcom, iba tak dokážete vychovávať silné deti.

 • Rodina a rodinné prostredie – to je prítomnosť, ktorú aktívne tvoríte pre seba a svoje deti.

  Koľko času venujete telefonovaniu, pôsobeniu na sociálnych sieťach, čítaniu statusov? A možno sa len tak túlate po nákupných centrách a nakupujete aj to, čo vám vôbec netreba. Koľko energie vám berie rozhodovanie o tom, čo kúpiť, za koľko to kúpiť? Alebo stagnujete v situáciách, vo vzťahoch… Existuje ešte množstvo ďalších bezcieľnych činností, ktoré možno robíte a ani si to neuvedomujete. Stačí sa nad tým len hlbšie zamyslieť.

V spoločnosti sa ľudia delia na tvorcov a spotrebiteľov. Všetci sme tak trochu oboje, ale spotrebitelia prevažujú a sú zahlcovaní množstvom informácii o tom, čo nosiť, čo jesť, čo uznávať, čo sledovať, s kým sa priateliť… Na tvorivosť niet času a chýba aj inšpirácia. Ako získate viac energie? Na 10-dňovej dovolenke alebo prácou na vlastnej chalupe? Predstavte si aktivity, ktoré vám prinášajú viac čistej radosti ako dovolenka. Venujte priebežne čas niečomu, čo vám naozaj robí radosť – tancujte, pečte, varte, organizujte, navrhujte, stavajte, maľujte, fotografujte…

Čo robí psychická, ale aj fyzická únava rodiča s výchovou dieťaťa? Deti často napíšu: “Oco leží pred televízorom a nepomáha mame. Mama často spí…“ Deti môžu s vami bojovať, provokovať vás, radšej majú nahnevanú mamu s energiou ako spiacu mamu bez energie.

Práve detská neposlušnosť je prejavom ich sily a energie. Snažia sa ňou prelomiť vašu stagnujúcu psychickú energiu, na pozadí ich hnevu je aleaj ich strach o vás. Druhým príkladom sú deti poslušné, pasívne, bez energie vzdorovať a oponovať. Tie ale môžu byť často choré – to je zas ich spôsob vášho mobilizovania.

Tvorivo tvoriť domov, prijať dedičstvo svojich predkov, rešpektovať identitu svojho národa, aktívne ochraňovať prírodu a žiť v súlade s ňou. To všetko sú základné zdroje životnej energie.

Mgr. Lýdia Adamcová

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveŠkolaZdravie

Bachové /školské/ esencie

  Nástup do školy a aj celá školská dochádzka prináša deťom novú zodpovednosť, nové situácie a úlohy. Dieťa sa musí vyrovnať s množstvom…
Zobraziť
Menu