Výchova, Zdravie

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

 Mnohé maminky hladia po čele svoje smutné alebo choré dieťa. Koľkokrát si automaticky v strese položíme ruku na čelo alebo sa s podopretou  hlavou učíme.

„Frontálna predná časť mozgu“ je totiž oblasťou vedomého asociačného myslenia, ktorá „vymýšľa a hľadá“ nové možnosti na riešenie problémov. V zadnej „okcipitálnej časti mozgu“ je oblasť primárneho videnia so zrakovou pamäťou, kde sú uložené všetky staré spomienky.

Prepojením týchto dvoch oblastí hlavy jemným dotykom rúk – hovoríme tomu frontálno okcipitálne držanie alebo „FO držanie“, v kombinácii s pokojným dýchaním, dochádza k uvoľneniu napätia a odpojeniu emócií, ktoré sú uložené v hlbších štruktúrach mozgu.

Postup: V prvej časti „FO držania“ iba predýchajte stresovú situáciu spojenú s nepríjemnými pocitmi. Nevyhýbajte sa im, nepotláčajte ich, iba ich pokojným dýchaním „rozpustite“. V druhej časti „FO držania“ môžete využiť svoju predstavivosť alebo vizualizáciu, ktorou situáciu zmeníte, nájdete jej nové riešenie. Zapojte pri tom všetky zmysli – farby, zvuky, chuť, čuch, hmat, aby nový vnútorný obraz bol čo najviac podobný reálnej situácii. Vytvorenú novú situáciu si mozog uloží a v prípade potreby ju využije už ako vzor pokojného rozumného reagovania.

Tento spôsob – „FO držania hlavičky“ – využívajte aj u detí, ktoré zažívajú stres (napr. ak spadli, sú po silnom vzdore, majú pocit krivdy v škole, sú šikanované). Dieťaťu chyťte hlavičku a spolu dýchajte . Po uvoľnení emočného napätia navrhnite dieťaťu vymyslenie nového spôsobu reagovania – „predstav si, ako by si reagoval…; ako by si sa bránil…; čo by si urobil…; čo by si mu povedal…. A nakoniec si môže urobiť fotografiu svojho nového správania a predstavu zarámovať a uložiť vo svojej „vnútornej galérii“.

„FO držania“ je technika využívaná v unikátnom ucelenom systéme, ktorý nám vytvorila príroda aby sme dokázali svoj mozog – svoj počítač – chrániť pred preťažením a prípadne ho vedeli „opraviť“a dostať do funkčného stavu. Bohužiaľ sme na tieto postupy zabudli. Niekto si však  naň spomenul a zosumarizoval ďalšie prirodzené postupy, dôležité pre fungovanie psychiky a tým aj fyzického tela, a vznikla jedinečná metóda ONE BRAIN – nikto ju nevymyslel iba objavil zabudnuté. Čo je ONE BRAIN?

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveVýchovaŽeny a matky

Je nezvládnuteľné dieťa nezvládnuteľné?

Sila a spôsob prejaveného vzdoru a hnevu je u každého dieťaťa iná. Niektorí rodičia takéto správanie dieťaťa nepoznajú a niektorí s dieťaťom bojujú…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Ako strácame svoje internetové spojenie …

… ako strácame SVOJ internetový svet strácame internetové spojenie so svojou mysľou, so svojim vnútorným poradcom a svojou dušou, strácame internetové spojenie so…
Zobraziť
Menu