Výchova, Zdravie

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

Čo je „FO držanie“

Mnohé maminky hladia svoje smutné alebo choré dieťa po čele.

Koľkokrát si automaticky v strese položíme ruku na čelo alebo sa s podopretou  hlavou učíme.

Mnohí si pamätáme obraz ako starí rodičia sedia pri stole, s hlavou položenou v dlaniach, často sa pritom aj modlili.

A dávno to vedeli aj staré mamy, aj keď asi nevedeli čo to je.

Čo sa deje pri „FO držaní“

V prednej “frontálna časti mozgu“ je oblasťou komplexného myslenia a plánovania, ktorá vymýšľa a hľadá“ nové možnosti na riešenie problémov.

V zadnej okcipitálnej časti mozgu“ je oblasť primárneho videnia so zrakovou pamäťou, kde sú uložené všetky staré spomienky.

Prepojením týchto dvoch oblastí hlavy jemným dotykom rúk, hovoríme tomu frontálno okcipitálne držanie alebo „FO držanie“, v kombinácii s pokojným dýchaním, dochádza k uvoľneniu napätia a odpojeniu emócií, ktoré sú uložené v hlbších štruktúrach mozgu.

Postup: 

V prvej časti „FO držania“ iba predýchajte stresovú situáciu spojenú s nepríjemnými pocitmi. Nevyhýbajte sa im, nepotláčajte ich, iba ich pokojným dýchaním „rozpustite“.

V druhej časti „FO držania“ môžete využiť svoju predstavivosť,  ktorou situáciu zmeníte, nájdete jej nové riešenie. Zapojte pri tom všetky zmysli – farby, zvuky, chuť, čuch, hmat, aby nový vnútorný obraz bol čo najviac podobný reálnej situácii.

Vytvorenú novú situáciu si mozog uloží a v prípade potreby ju využije už ako vzor pokojného rozumného reagovania.

Je to nová „aplikácia“ pre váš mozog.

A má každodenné využitie

Mnohé výchovné, ale aj iné životné situácie, pri ktorých máte pocit nezvládnutia, prežívate pocity viny – iba ich predýchajte a v pokoji nájdite nové riešenie, s novými emóciami.

Niekoľkokrát si toto nové riešenie zopakujte aby si ho mozog uložil do svojho repertuáru správania.

A pomáha to aj deťom

Tento spôsob – „FO držania hlavičky“využívajte aj u detí, ktoré zažívajú stres (napr. ak spadli, sú po silnom vzdore, majú pocit krivdy v škole, sú šikanované).

Dieťaťu chyťte hlavičku a spolu dýchajte . Po uvoľnení emočného napätia navrhnite dieťaťu vymyslenie nového spôsobu reagovania – predstav si, ako by si reagoval…; ako by si sa bránil…; čo by si urobil…; čo by si mu povedal…. A nakoniec si môže urobiť fotografiu svojho nového správania a predstavu zarámovať a uložiť vo svojej „vnútornej galérii“.

Kto to vynašiel

Nikto. FO držanie“ je technika využívaná v unikátnom ucelenom systéme, ktorý nám vytvorila príroda aby sme dokázali svoj mozog – svoj počítač – chrániť pred preťažením a prípadne ho vedeli „opraviť“a dostať do funkčného stavu.

Bohužiaľ sme na tieto postupy zabudli. 

Niekto si však  naň spomenul a zosumarizoval ďalšie prirodzené postupy, dôležité pre fungovanie psychiky, a tým aj fyzického tela.

Tak vznikla jedinečná metóda ONE BRAIN – nikto ju nevymyslel iba objavil zabudnuté. 

Čo je ONE BRAIN?

ONE BRAIN

Mgr. Lýdia Adamcová

5. Nebojte sa vidieť problémy svojich detí

Prečítajte si tiež

Výchova

Ako pomôcť dieťaťu stať sa OSOBNOSŤOU

Vychovať dieťa, ktoré bude jedinečné, sebaisté, zdravo múdre, tvorivé, možno trochu neposlušné…, znamená poznať ho, poznať „brzdy“ jeho vývinu alebo nájsť „žabu sediacu…
Zobraziť
Výchova

Objímajte svoje deti myšlienkami

OBJATIE je dotyk, ktorý precíti nielen telo ale aj duša. OBJATIE je liečivým dotykom, ktorý potrebujú deti  aj dospelí. OBBJATIE to je aj…
Zobraziť
NezaradenéZdravie

Nálady – ako ich ovládať, aby nás neovládali

Nálady tvoria neodmysliteľné pozadie nášho života, udávajú tón rodinnej atmosfére, našim sociálnym vzťahom, ovplyvňujú našu výkonnosť, časom môžu tiež negatívne ovplyvniť náš zdravotný…
Zobraziť