Nezaradené, Zdravie

Nálady – ako ich ovládať, aby nás neovládali

Nálady tvoria neodmysliteľné pozadie nášho života, udávajú tón rodinnej atmosfére, našim sociálnym vzťahom, ovplyvňujú našu výkonnosť, časom môžu tiež negatívne ovplyvniť náš zdravotný stav a vidieť ich aj na našom vzhľade.

Aká je paleta nálad?

Farebná!

Pocity, nálady, vášne, afekty – to je bohatý svet emócií, ktoré sú hybnými silami nášho života a robia ho farebnejším. Nálady sú dlhšie trvajúce citové stavy ale slabšej intenzity.

Poznáme stavy bez nálady, bez energie, sú to stavy kedy sme apatický, bez záujmu, pesimistický, melancholický, smutný, depresívny ale aj stavy kedy sme nekľudný, netrpezlivý, vznetlivý, podráždený, výbušný, ktorý je spôsobený stresovým napätím…

Každá z týchto nálad má aj svoj protiklad – stav kedy sme pokojný, optimistický, kľudný, uvoľnený, trpezlivý, nadšený…

Práve táto ich polarita nám umožňuje vedome ovládať svoje náladové prejavy, aj keď to nemusí byť vždy ľahké. Vieme, ktoré nechceme prežívať a vieme, ktoré náš život obohacujú.

Aké nálady nás sprevádzajú životom? Nakoľko ich dokážeme ovládať a ovplyvňovať? Nakoľko sme ich otrokmi? To sú otázky, na ktoré by sme si občas mali odpovedať.

Čo spôsobuje naše nálady?

Ich podstatou je náš vnútorný „náladový archív“ s vynárajúcimi sa spomienkami a ich spúšťačmi sú vonkajšie okolnosti nášho života, a to sú rôzne zážitky, ľudia ale aj problémy.

Dôležitú úlohu zohrávajú aj dva základné fyziologické faktory – nedostatok energie a prebytok stresového napätia. Prevenciou extrémnych výkyvov nálad sú preto energizujúce aktivity ale aj uvoľňujúce, relaxačné aktivity.

Pozitívne verzus negatívne 

V súčasnej dobe cítime pomerne silný tlak, aby sme sa orientovali na pozitívne myslenie a pozitívne emócie. Žiť v pozitívnom alebo negatívnom náladovom extréme je však proti programu, ktorým nás vybavila múdra príroda.

Naše prežitie je dôležitejšie než zábava a radosť, preto sa negatívne zážitky a s nimi spojené životné skúsenosti zálohujú omnoho intenzívnejšie než tie pozitívne.

Ohrozenie medveďom si pamätáme intenzívnejšia ako spev vtáčika.

Negatívne zážitky sa uložia v našom podvedomí, fungujú tam automaticky ako kontrolky, ktoré sa opätovne spustia v podobnej situácii. Súčasne nás tiež nútia hľadať spôsoby ako reagovať na nebezpečenstvo, čím sa naše životné skúsenosti obohacujú a zdokonaľujú.

A my sa naučíme ako reagovať na medvede …

Múdra príroda zabezpečila aj to, že každá radosť a eufória, nech je akákoľvek krásna, trvá 90 minút. Po tomto čase prestane mozog vyrábať dobrú náladu.

Automatické vyprchanie radosti je sebazáchovný mechanizmus, pretože v povznesenej nálade strácame ostražitosť.

Z toho istého dôvodu trvajú záporné emócie dlhšie. Prestať sa báť i napriek tomu, že nebezpečná situácia trvá, je rizikom.

Je potrebné uvedomiť si tieto dve ponaučenia:

  • Každá zábava a radosť má svoj zákonitý koniec a netreba ich nasilu predlžovať alkoholom či drogami. Je to chemické predĺženie, ktoré si vyberie svoju daň.

  • Každá negatívna skúsenosť spojená so strachom, hnevom, smútkom bude uložená pre zabezpečenie prežitia. Aj tieto emócie sú životne dôležité pre naše duševné zdravie. Prijať stresové skúšky, naučiť sa riešiť ich, poučiť sa, nás v živote posúva viac ako zábava, ktorá by mala byť hlavne na relax.

Aká je cesta?

Riešiť extrémne výkyvy nálad pomôžu nálady zo zlatého stredu. Je dobré nájsť zlatú strednú cestu – byť pokojný, primerane naladený, optimistický, kľudný, trpezlivý, uvoľnený. To nám pomôže nezažívať dramaticky negatívne a ani búrlivo pozitívne nálady.

Ako si pomáhame?

Každodennou prevenciou proti zlej nálade sú mnohé naše zvyky smerujúce k doplneniu zásob energie alebo uvoľneniu vnútorného napätia.

Sú vlastne našou podvedomou snahou o získanie kontroly nad svojimi náladami. Často ale ide o prostriedky s krátkodobým stimulačným vplyvom – cigareta, čokoláda, jedlo, pohár vína alebo rôzne športové a adrenalínové aktivity. Sú nám ľahšie dostupné a preto je dôležité vedieť ako dlho a koľko ich využívať, a predovšetkým ako ich kombinovať.

Čo máme k dispozícii?

Existuje šesť základných stratégií, ktoré nám môžu pomôcť korigovať nálady.

Aktívne ovplyvňovanie nálad:

Patria sem všetky relaxačné metódy na odbúranie napätia a zvýšenie energetického potenciálu. Aktívny pohyb s využívaním všetkých živlov – plávanie, potápanie, behanie, práca na záhrade, ochranárske aktivity, ale aj sex či cvičenia na elimináciu stresu ako napr. joga. Harmonický pohyb zameraný na dýchanie – chôdza, tanec, spev, plávanie, masáž, dýchacie cvičenia. Uvoľňujúce (katarzné) aktivity – behanie, kričanie, dupanie, trasenie, chvenie, smiech, plač. Aktivity so zvieratami – prechádzky, výcviky. Aktivity smerujúce k umeniu – pasívnejšia účasť na koncertoch, divadelných predstaveniach, ale aj aktívna tvorba – maľovanie, fotenie, modelovanie, písanie. Kognitívne stratégie – analýza problému, vypracovanie plánu na riešenie.

Aktivity na odpútanie pozornosti:

Zmena prostredia, presmerovanie záujmu, počúvanie hudby, horúci kúpeľ, sprcha, čítanie satirickej literatúry, smiech, slnenie, dýchanie, ale aj upratovanie, čistenie bytu, vysávanie, relaxačné masáže, bozkávanie, objatie, pritúlenie sa a ak nemáte partnera alebo zvieratko na pomaznanie, funguje aj niečo mäkké, nežné, huňaté. Pomôže písanie denníka, automatické písanie, kreslenie, čmáranie, modelovanie. Nezabúdajte na vône, nájdite si vône, ktoré dokážu meniť vašu náladu. V spojení s krásou to môže byť aj kytica obľúbených kvetov. Sústredene vnímajte prítomnosť, zastavte sa a obdivujte svet okolo seba, a užívajte si momentálnu chvíľu.

Pasívne ovládanie nálad:

Najčastejšie sú v súčasnosti využívané počítače a mobily ale aj televízia. Vhodné sú ale knihy, ktoré vás dokážu preniesť do iného sveta a príjemne vás preladiť. Na rozdiel od televízie nezaplavia váš mozog vizuálnymi a sluchovými podnetmi. Nezabúdajte na relaxačný účinok ručných prác – vyšívanie, pletenie, háčkovanie, tvorenie rukami, ale aj hojdacie kreslo, kozub, čaj, čokoláda, labužnícke jedlo, nakupovanie, návšteva kina, oddych a spánok, sauna, pobyt na slnku, meditácie, vnútorný rozhovor, písanie denníka, vonná lampa, zvieratá. Vytvorte si svoj kútik, kde budete mať chvíľu iba pre seba.

Spoločenská podpora:

Hľadanie pomoci v širšej rodine, u priateľov alebo u odborníkov – psychológov, psychiatrov, lekárov, kňazov. Komunikujte s ľuďmi vo zvýšenej miere, zdieľajte s nimi rôzne aktivity, šport, umenie, relax. Predovšetkým by to mal byť niekto, koho máte radi, niekto, s kým sa dokážete zasmiať, ale aj plakať. Nezabúdajte na rodinné stretnutia a udržiavanie rodových väzieb.

Defenzívne stratégie:

Nejde o pesimistické postoje a úniky. Ide o úmyselné vyhýbanie sa osobám, situáciám, ktoré sú zdrojom napätia, nepokoja a konfliktov. Ide o stiahnutie sa do svojho vnútra, dlhodobý oddych, ticho, prázdno, pokoj, kláštor, púť. Nebojte sa byť introvertom, ktorý čerpá svoju energiu v tichu a samote.

Priama redukcia napätia:

Užívanie liekov na zlepšenie nálady, na uvoľnenie napätia. To by však malo byť časovo obmedzené a sprevádzané psychoterapiou, ktorá je zameraná na riešenie súvislostí. Zvýšená konzumácia jedla, užívanie drog a alkoholu – to sú už rizikové aktivity vedúce k zhoršeniu emočného prežívania, pokiaľ trvajú dlhšie obdobie a sú nekontrolovateľné.

JEDNODUCHO:

Prirodzeným prostriedkom na zlepšenie nálady je príroda.

Ak chcete zažiť okamžitý príval energie zatvorte si oči a sústreďte sa na vaše pokojné dýchanie.

Zmyslami vnímajte okolo seba zvuky, vône ale aj farby a krásu, ktoré sa ukrývajú navôkol.

Pokojná a pravidelná chôdza preľaduje váš nervový systém a vy pocítite pokles hnevu alebo smútku.

A ak máte domáce zviera, prechádzky s ním majú podporný a blahodarný účinok na vašu psychiku.

A doma pomôže ak začnete upratovať – predstavte si poriadok a čistý priestor okolo seba, ktorý po upratovaní navodí novú, sviežu atmosféru.

A pri umývaní podlahy alebo utieraní prachu si môžete pustiť svoju „hudbu prvej pomoci”, ktorá vás dokáže roztancovať a zlepšiť náladu už za krátku chvíľu.

Tancujte, ako by ste boli na obľúbenej zábave či diskotéke. V spomienkach si túto situáciu môžete predstaviť. Užite si to! A všetky negatívne zážitky a emócie zo seba vytancujte.

Nezabúdajte na úsmev, ak ho neviete  vykúzliť, zdvihnite kútiky úst alebo sa zahryznite do ceruzky. Možno sa aj sami na sebe budete nahlas smiať. Keď sa dosmejete zistíte, že vaša nálada sa plynulo preladila a zlepšila.

A nakoniec sa postavte rovno, vystrite sa, držte hlavu hore a zdvihnite ruky nad hlavu, tak ako to robia všetci športovci ak dosiahli svoj ciel.

Gesto víťazov má obrovský vplyv na vašu náladu.  Mozog sa resetuje, a aktivuje si program víťazstva s emóciami, ktoré k nemu patria..

Schopnosť kontrolovať svoje nálady, nachádzať, osvojovať si a kombinovať spôsoby ich vedomej korekcie je dôležitou úlohou sebavýchovy ale aj výchovy. 

Mgr. Lýdia Adamcová  https://vychovavkocke.sk/

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

Výchova v kocke

Prečítajte si tiež

VýchovaZdravie

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

Čo je „FO držanie“ Mnohé maminky hladia svoje smutné alebo choré dieťa po čele. Koľkokrát si automaticky v strese položíme ruku na čelo…
Zobraziť
Rodičia a partnerstvoŽeny a matky

Čo s neverou? Dá sa jej predísť?

Riziko nevery tu vždy bolo, je a bude. Treba sa ňou zaoberať? Strachovať sa? Sledovať? Kontrolovať a predvídať? Nie. Je zbytočné zaoberať sa…
Zobraziť