Nezaradené

Nálady – ako ich ovládať, aby nás neovládali

Byť bez nálady, bez energie, apatický, bez záujmu, pesimistický, melancholický, smutný, depresívny alebo napätý, nekľudný, netrpezlivý, vznetlivý, podráždený, výbušný … Každá z týchto nálad má aj svoj protiklad – byť pokojný, optimistický, kľudný, uvoľnený, trpezlivý, nadšený…

Pocity, nálady, vášne, afekty – to je bohatý svet emócií, ktoré sú hybnými silami nášho života a  robia ho farebnejším. Nálady sú dlhšie trvajúce citové stavy ale slabšej intenzity. Človek vedome dokáže ovládať svoje náladové prejavy, aj keď to nemusí byť vždy ľahké.

Aké nálady nás sprevádzajú životom? Nakoľko ich dokážeme ovládať a ovplyvňovať? Nakoľko sme ich otrokmi? To sú otázky, na ktoré by sme si občas mali odpovedať.

Čo spôsobuje naše nálady? Ich podstatou je náš vnútorný „náladový archív“ s vynárajúcimi sa spomienkami, ich spúšťačmi sú vonkajšie okolnosti nášho života, a to sú rôzne zážitky ale aj problémy. Dôležitú úlohu zohrávajú aj dva základné fyziologické faktory – dostatok/nedostatok energie a nahromadené stresové napätie. Prevenciou extrémnych výkyvov nálad sú preto uvoľňujúce, relaxačné a energizujúce aktivity.

Nálady tvoria neodmysliteľné pozadie nášho života, udávajú tón rodinnej atmosfére, našim sociálnym vzťahom, ovplyvňujú výkonnosť, časom môžu tiež negatívne ovplyvniť náš zdravotný stav a vidieť ich aj na našom vzhľade.

V súčasnej dobe cítime pomerne silný tlak, aby sme sa orientovali na pozitívne myslenie a pozitívne emócie. Žiť v pozitívnom alebo negatívnom náladovom extréme je však proti programu, ktorým nás vybavila múdra príroda.

Naše prežitie je dôležitejšie než zábava a radosť, preto sa negatívne zážitky a s nimi spojené životné skúsenosti zálohujú omnoho intenzívnejšie než tie pozitívne. Ohrozenie medveďom si pamätáme intenzívnejšia ako spev vtáčika. Negatívne zážitky sa uložia v našom podvedomí, fungujú tam automaticky ako kontrolky, ktoré sa opätovne spustia v podobnej situácii. Súčasne nás tiež nútia hľadať spôsoby ako reagovať na nebezpečenstvo, čím sa naše životné skúsenosti obohacujú a zdokonaľujú. A my sa naučíme ako reagovať na medvede …

Múdra príroda zabezpečila aj to, že každá radosť a eufória, nech je akákoľvek krásna, trvá 90 minút. Po tomto čase prestane mozog vyrábať dobrú náladu. Automatické vyprchanie radosti je sebazáchovný mechanizmus, pretože v povznesenej nálade strácame ostražitosť. Z toho istého dôvodu trvajú záporné emócie dlhšie. Prestať sa báť i napriek tomu, že nebezpečná situácia trvá, je rizikom.

Je potrebné uvedomiť si tieto dve ponaučenia:

  • Každá zábava a radosť má svoj zákonitý koniec a netreba ich nasilu predlžovať alkoholom či drogami. Je to chemické predĺženie, ktoré si vyberie svoju daň.

  • Každá negatívna skúsenosť spojená so strachom, hnevom, smútkom bude uložená pre zabezpečenie prežitia. Aj tieto emócie sú životne dôležité pre naše duševné zdravie. Prijať stresové skúšky, naučiť sa riešiť ich, poučiť sa, nás v živote posúva viac ako zábava, ktorá by mala byť hlavne na relax.

Riešiť extrémne výkyvy nálad pomôžu nálady zo zlatého stredu. Je dobré nájsť zlatú strednú cestu – byť pokojný, primerane naladený, optimistický, kľudný, trpezlivý, uvoľnený. To nám pomôže nezažívať dramaticky negatívne a ani búrlivo pozitívne nálady.

Každodennou prevenciou proti zlej nálade sú mnohé naše zvyky smerujúce k doplneniu zásob energie a uvoľneniu vnútorného napätia. Sú vlastne našou podvedomou snahou o získanie kontroly nad svojimi náladami. Často ale ide o prostriedky s krátkodobým stimulačným vplyvom – cigareta, čokoláda, jedlo, pohár vína alebo rôzne športové a adrenalínové aktivity. Je dôležité vedieť ako dlho a koľko ich využívať, a predovšetkým ako ich kombinovať.

Šesť základných stratégií korigovania nálad:

  1. Aktívne ovplyvňovanie emócií: Patria sem všetky relaxačné metódy na odbúranie napätia a zvýšenie energetického potenciálu. Aktívny pohyb s využívaním všetkých živlov – plávanie, potápanie, behanie, práca na záhrade, ochranárske aktivity, ale aj sex či cvičenia na elimináciu stresu ako napr. joga. Harmonický pohyb zameraný na dýchanie – chôdza, tanec, spev, plávanie, masáž, dýchacie cvičenia. Uvoľňujúce (katarzné) aktivity – behanie, kričanie, dupanie, trasenie, chvenie, smiech, plač. Aktivity so zvieratami – prechádzky, výcviky. Aktivity smerujúce k umeniu – pasívnejšia účasť na koncertoch, divadelných predstaveniach, ale aj aktívna tvorba – maľovanie, fotenie, modelovanie, písanie. Kognitívne stratégie – analýza problému, vypracovanie plánu na riešenie.

  2. Aktivity na odpútanie pozornosti: Zmena prostredia, presmerovanie záujmu, počúvanie hudby, horúci kúpeľ, sprcha, čítanie satirickej literatúry, smiech, slnenie, dýchanie, ale aj upratovanie, čistenie bytu, vysávanie, relaxačné masáže, bozkávanie, objatie, pritúlenie sa a ak nemáte partnera alebo zvieratko na pomaznanie, funguje aj niečo mäkké, nežné, huňaté. Pomôže písanie denníka, automatické písanie, kreslenie, čmáranie, modelovanie. Nezabúdajte na vône, nájdite si vône, ktoré dokážu meniť vašu náladu. V spojení s krásou to môže byť aj kytica obľúbených kvetov. Sústredene vnímajte prítomnosť, zastavte sa a obdivujte svet okolo seba, a užívajte si momentálnu chvíľu.

  3. Pasívne ovládanie nálad: Najčastejšie je využívaná televízia či počítače a mobily. Vhodné sú ale knihy, ktoré vás dokážu preniesť do iného sveta a príjemne vás preladiť. Na rozdiel od televízie nezaplavia váš mozog vizuálnymi a sluchovými podnetmi. Nezabúdajte na relaxačný účinok ručných prác – vyšívanie, pletenie, háčkovanie, tvorenie rukami, ale aj hojdacie kreslo, kozub, čaj, čokoláda, labužnícke jedlo, nakupovanie, návšteva kina, oddych a spánok, sauna, pobyt na slnku, meditácie, samovrava, písanie denníka, vonná lampa, zvieratá. Vytvorte si svoj kútik, kde budete mať chvíľu iba pre seba.

  4. Spoločenská podpora: Hľadanie pomoci v širšej rodine, u priateľov alebo u odborníkov – psychológov, psychiatrov, lekárov, kňazov. Komunikujte s ľuďmi vo zvýšenej miere, zdieľajte s nimi rôzne aktivity, šport, umenie, relax. Predovšetkým by to mal byť niekto, koho máte radi, niekto, s kým sa dokážete zasmiať, ale aj plakať. Nezabúdajte na rodinné stretnutia a udržiavanie rodových väzieb.

  5. Defenzívne stratégie: Nejde o pesimistické postoje a úniky. Ide o úmyselné vyhýbanie sa osobám, situáciám, ktoré sú zdrojom napätia, nepokoja a konfliktov. Ide o stiahnutie sa do svojho vnútra, dlhodobý oddych, ticho, prázdno, pokoj, kláštor, púť. Nebojte sa byť introvertom, ktorý čerpá svoju energiu v tichu a samote.

  6. Priama redukcia napätia: Užívanie liekov na zlepšenie nálady, na uvoľnenie napätia. To by však malo byť časovo obmedzené a sprevádzané psychoterapiou, ktorá je zameraná na riešenie súvislostí. Zvýšená konzumácia jedla, užívanie drog a alkoholu – to sú už rizikové aktivity vedúce k zhoršeniu emočného prežívania, pokiaľ trvajú dlhšie obdobie a sú nekontrolovateľné.

    Schopnosť kontrolovať svoje nálady, nachádzať, osvojovať si a kombinovať spôsoby ich vedomej korekcie je dôležitou úlohou výchovy a sebavýchovy.

Mgr.Lýdia Adamcová

Výchova v kocke

Prečítajte si tiež

Výchova

Objímajte svoje deti myšlienkami

OBJATIE je dotyk, ktorý precíti nielen telo ale aj duša. OBJATIE je liečivým dotykom, ktorý potrebujú deti  aj dospelí. V pevnom OBJATÍ prebiehajú…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Kde spať, ako spať, s kým spať …

Kde spať, ako spať, s kým spať je téma, ku ktorej je napísané množstvo článkov. Samozrejme ide o dieťa  – kde má spať…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

„JA SÁM“- sila, z ktorej sa rodí neposlušnosť

Čo potrebujú neposlušné deti, aby boli poslušné? Zážitky a aktivity! Aktivity, ktoré ich fascinujú a rastú s nimi. Deti inštinktívne vedia, čo všetko…
Zobraziť
Menu