Terapia hrou

Kľúčom pochopenia terapie je vidieť to, čo vníma a prežíva dieťa. Aby sme to dokázali, musíme mu vedieť načúvať. Pretože dieťa to nevie povedať, treba ho pozorne počúvať srdcom.

Terapia hrou (aj pre rodičov). V tejto terapii pre deti sú hračky slová a hranie je ich reč. Terapia poskytuje deťom priestor na nový spôsob komunikácie. Hra dieťaťa odhaľuje to, čo práve prežíva, odráža jeho pocity, to, čo potrebuje a ako dieťa cíti samo seba.

Malé deti nemajú prostriedky, ktorými by prejavili, čo prežívajú. Dokážu to iba prostredníctvom hračiek, vyjadrujú to, čo prežívajú a v hre ukážu svoje potreby. Dieťa si môže vybrať hračky a v hre vyjadriť svoj hnev alebo nejaký konflikt s blízkymi.
Vnútorná liečiaca sila dieťaťa je silná a dáva dôveru v takúto terapiu.

Pre deti je dôležitá hra. Je to ich jediný, skutočný, univerzálny jazyk. Deti sa na celom svete hrajú podobne. Menia sa len hračky. Naše informácie a rady nemenia postoje dieťaťa. Musíme opustiť hovorenie a náš jazyk.

Kľúčom pochopenia terapie hrou je vidieť to, čo vníma a prežíva dieťa. Pretože slovami to dieťa nevie povedať, treba pozorne počúvať srdcom. Môže sa stať, že dieťa nepovie pri hre ani slovo. Terapeut/rodič musí prijať túto úroveň vyjadrovania, aby sme videli, ako dieťa vníma svet.

4 odkazy od detí, ak s nami komunikujú:

Prvý odkaz – Dieťa nám ukazuje svojou hrou, čo zažíva vo svojom bežnom živote. Aby bola hra užitočná, musí dieťa vymyslieť svoju vlastnú hru. Terapeut/rodič čaká, aby si hru dieťa vymyslelo, čiže sa stáva režisérom. A v tomto procese nás dieťa vedie tam, kde sa chce dostať.

Druhý odkaz – jeho emócie a pocity vyjadrujú jeho skúsenosť, ktorú zažilo. Vidíme napr. v jeho hre, že je vystrašené. Čiže vidíme to, čo dieťa cíti a akým spôsobom TO hrá.

Tretí odkaz – to, čo hľadáme v terapii sú potreby, ktoré dieťa má. Čo potrebuje a aké má želania. Spôsob, ako niečo urobí – vyberá si k sebe bábiku, alebo tam dá nejaké postavičky, zvieratá, veci, alebo sa hrá s figúrkami rodičov.

Štvrtý odkaz – hra nám odhaľuje to, čo si myslí dieťa o sebe samom .

Čo sa deje v hrovej terapii?

Deti prichádzajú zo svojich svetov, je to ich konkrétny svet, kde zažívajú veľa abstraktných udalostí. Vo svojej hre hrajú potom to, čomu nerozumejú. Práve hra im umožňuje prejaviť to, čo žijú a čomu nerozumejú. Hra je pre dieťa špeciálny kontakt. Deje sa to práve teraz a to je realita dieťaťa. Hra je proces pochopenia dieťaťa – čo sa deje v jeho duši, ako si organizuje svoj svet. Dáva mu určitý poriadok, ako to chce a ako tomu rozumie. To, ako sa dieťa hrá je proces preklenutia seba do súčasnosti. Je to proces objavovania seba samého. Kto vedie hru? Samotné dieťa. A vy počúvate nielen ušami, očami, ale aj srdcom.

045 5323696, 0911 125 549

Prečítajte si tiež

Umenie výchovy

Pozrieme sa na tému výchovy z pohľadu minulosti, prítomnosti a predovšetkým z pohľadu vlastných skúseností vás ako rodičov.

Zobraziť

Cyklus pre deti

Netreba sa učiť treba vedieť … Jedinou skutočne hodnotnou vecou na svete je intuícia, povedal Albert Einstein.

Zobraziť

Klub mladých maminiek a budúcich maminiek

Ak sa mladá žena stane matkou jej život sa zmení, jej psychiku ovláda materský inštinkt ale aj množstvo strachov, nastupuje neistota a nedôvera…
Zobraziť