Cyklus pre deti

Ako naučiť deti neučiť sa a vedieť?
Cesta je
– zbaviť deti strachu v škole,
– vrátiť im radosť z učenia,
– naučiť ich učiť sa prirodzeným spôsobom,

… a to je cesta imaginácie, inšpirácieintuícieimprovizácie a inovácie

Imaginácia

Imaginácia je predstavivosť, obrazotvornosť, tvorivá fantázia – je to najtvorivejšia sila, ktorá nám umožňuje pracovať nielen so slovami, ale aj s obrazmi, predstavami, spomienkami. Je to myslenie v obrazoch. Využíva sa pri meditáciách, pri terapiách, či pri práci, kde potrebujeme zapojiť tvorivosť. Najkrajšia budova, alebo najdokonalejšie lietadlo, vznikli najprv ako obraz v predstavách.

Inšpirácia

Inšpirácia je vnuknutie, impulz k tvoreniu, tvorivé nadšenie, tvorivá nálada.Sprevádza ju vzrušujúci pocit napätia, príval energie. Človek, akoby kúzlom získal nejaké nové vnímanie, akési celostné porozumenie, spolu s pocitom, že je schopný viac ako sa nazdával. Inšpirácia je darom, ktorý presahuje všetko, čo ste si kedy zaslúžili.

Intuícia

Intuícia znamená úsudok, alebo náhľad a označuje schopnosť rýchleho chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním, aj keď býva sprevádzané pocitom jasnosti a istoty, nie je podložené žiadnymi dôvodmi. Intuícia je kráľovnou našich zmyslov a inštinktov. Intuícia je náš najstarší a najzákladnejší zmysel, ktorý prechádza za hranice logiky, aj zdravého rozumu.

Improvizácia

Improvizácia je prejav, akt, ktorý vzniká z okamžitého nápadu. Ide o bezprostredné, pohotové vytváranie nových možností – okamžite a priamo pri hre, pri práci. Podstata improvizácie je v originalite nápadov, je spontánna, intuitívna, živelná, hravá a výsostne individuálna, viazaná na konkrétny čas – niečo, čo v vzniklo v danej chvíli. Improvizácia je najstarším ľudským prístupom pri riešení problémov, zavádzaní zmien. Je to protiklad k zakonzervovaným predstavám a stereotypom. Improvizácia je umením a zároveň praktickou možnosťou kreatívnej spolupráce.

Inovácia

Slovo inovácia znamená „obnovovanie a obnovenie“, zavádzanie, zavedenie niečoho nového, zdokonalenie, zlepšovanie. Je to priekopníctvo, schopnosť zavádzať niečo nové. Je to otázka, či je ešte čo vymýšľať? … alebo sa pozrieť na rokmi overené a zaužívané a dať tomu nový život.

www.psychovital.sk

Bližšie informácie:
045 5323696, 0911 125 549
alebo priamo: Ambulancia klinickej psychológie Psychovital s.r.o., Tehelná 4, Zvolen

Prečítajte si tiež

Ženský cyklus

Dotkneme sa znovu jemnej ženskej energie, ktorá nám vráti vitalitu, zdravie a sebaistotu. Narodili sme sa ako ženy. Žijeme ale život ženy? Sebaisté a silné budeme iba vtedy, ak pôjdeme svojou cestou, cestou ženy.

Zobraziť

Umenie výchovy

Pozrieme sa na tému výchovy z pohľadu minulosti, prítomnosti a predovšetkým z pohľadu vlastných skúseností vás ako rodičov.

Zobraziť

Terapia hrou

V terapii hrou u detí sú hračky slová a hranie je ich reč. Terapia hrou poskytuje deťom priestor na nový spôsob komunikácie. Hra dieťaťa odhaľuje, čo dieťa práve prežíva, odráža jeho pocity, čo potrebuje a ako cíti samo seba.

Zobraziť