Cyklus pre deti

Ako naučiť deti neučiť sa a vedieť?
Cesta je
– zbaviť deti strachu v škole,
– vrátiť im radosť z učenia,
– naučiť ich učiť sa prirodzeným spôsobom,

… a to je cesta imaginácie, inšpirácieintuícieimprovizácie a inovácie

Imaginácia

Imaginácia je predstavivosť, obrazotvornosť, tvorivá fantázia – je to najtvorivejšia sila, ktorá nám umožňuje pracovať nielen so slovami, ale aj s obrazmi, predstavami, spomienkami. Je to myslenie v obrazoch. Využíva sa pri meditáciách, pri terapiách, či pri práci, kde potrebujeme zapojiť tvorivosť. Najkrajšia budova, alebo najdokonalejšie lietadlo, vznikli najprv ako obraz v predstavách.

Inšpirácia

Inšpirácia je vnuknutie, impulz k tvoreniu, tvorivé nadšenie, tvorivá nálada.Sprevádza ju vzrušujúci pocit napätia, príval energie. Človek, akoby kúzlom získal nejaké nové vnímanie, akési celostné porozumenie, spolu s pocitom, že je schopný viac ako sa nazdával. Inšpirácia je darom, ktorý presahuje všetko, čo ste si kedy zaslúžili.

Intuícia

Intuícia znamená úsudok, alebo náhľad a označuje schopnosť rýchleho chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním, aj keď býva sprevádzané pocitom jasnosti a istoty, nie je podložené žiadnymi dôvodmi. Intuícia je kráľovnou našich zmyslov a inštinktov. Intuícia je náš najstarší a najzákladnejší zmysel, ktorý prechádza za hranice logiky, aj zdravého rozumu.

Improvizácia

Improvizácia je prejav, akt, ktorý vzniká z okamžitého nápadu. Ide o bezprostredné, pohotové vytváranie nových možností – okamžite a priamo pri hre, pri práci. Podstata improvizácie je v originalite nápadov, je spontánna, intuitívna, živelná, hravá a výsostne individuálna, viazaná na konkrétny čas – niečo, čo v vzniklo v danej chvíli. Improvizácia je najstarším ľudským prístupom pri riešení problémov, zavádzaní zmien. Je to protiklad k zakonzervovaným predstavám a stereotypom. Improvizácia je umením a zároveň praktickou možnosťou kreatívnej spolupráce.

Inovácia

Slovo inovácia znamená „obnovovanie a obnovenie“, zavádzanie, zavedenie niečoho nového, zdokonalenie, zlepšovanie. Je to priekopníctvo, schopnosť zavádzať niečo nové. Je to otázka, či je ešte čo vymýšľať? … alebo sa pozrieť na rokmi overené a zaužívané a dať tomu nový život.

www.psychovital.sk

Bližšie informácie:
045 5323696, 0911 125 549
alebo priamo: Ambulancia klinickej psychológie Psychovital s.r.o., Tehelná 4, Zvolen

Prečítajte si tiež

Systemické rodinné konštelácie

Cieľom individuálnych alebo skupinových sedení je nájsť riešenia, ktoré pomáhajú znovu získať vnútornú slobodu. Urobiť to, čo je nevyhnutné na obnovenie vzťahov a prijať silu, ktorá nám umožní žiť naplnený život tak, ako skutočne chceme.

Zobraziť

Klub mladých maminiek a budúcich maminiek

Ak sa mladá žena stane matkou jej život sa zmení, jej psychiku ovláda materský inštinkt ale aj množstvo strachov, nastupuje neistota a nedôvera…
Zobraziť

Umenie výchovy

Pozrieme sa na tému výchovy z pohľadu minulosti, prítomnosti a predovšetkým z pohľadu vlastných skúseností vás ako rodičov.

Zobraziť